Massivt vetenskapligt stöd för att köttkonsumtion ger cancer - Veganism ger 8 gånger mer motståndskraft mot

”Köttätning är nedbrytande för den mänskliga organismen”, skriver Martinus och fortsätter:
 

”Människorna har också fördärvat smaken på många andra områden, de har t ex fått smak för animalisk föda och har skapat en hunger efter kött, som dock är ett slags näringsmedel. Det kan ge en viss tillfredsställelse eller mättnad i motsats till sprit, som inte har med näring att göra. Det är så utbrett att äta animalisk föda, att de som inte gör det, i stor utsträckning betraktas som särlingar. Den andliga och efter hand också den fysiska vetenskapen påvisar att intagande av animalisk föda är orsak till nedbrytning av den mänskliga organismens därför att den alls inte är lämpad för animalisk föda: Människan med sin väldiga intellektualitet är för högt utvecklad för att intaga dessa likämnen. De är direkt dödsbringande, men här har man fördärvat reaktionsförmågan.”


Citatet är från min artikel där dansken Martinus skriver om att köttkonsumtion är en av de största orsakerna till cancer.” Läs mer…

Och det finns ett massivt vetenskapligt stöd för att köttkonsumtionen ligger bakom många fall av cancer:

  • Det finns ett massivt vetenskapligt stöd för att charkuterier och rött kött höjer risken för tjock- och ändtarmscancer. Riskökningen varierar något mellan olika studier, men verkar ligga någonstans runt 30 procent för varje daglig portion.
  • Det finns visst vetenskapligt stöd för att rött kött och charkuterier höjer risken för cancer i bland annat strupen, lungorna och bukspottskörteln och att charkuterier dessutom höjer risken för prostatacancer.
  • Flera nyare studier pekar mot att rött kött och charkuterier även höjer risken för stroke och typ 2-diabetes.
  • Till rött kött räknas i allmänhet nöt, gris, får och get. Till charkuterier eller ”processat kött” räknas bland annat korv, bacon och leverpastej.
  • Köttkonsumtionen i världen har fördubblats de senaste 50 åren – från ungefär 20 kilo per år till över 40 kilo per person och år, enligt statistik från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.”

En ny svensk-amerikansk studie visar att risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och stroke ökar om man äter för mycket kött.

Och nu visar ny GLÄDJANDE undersökning att:

Veganer har 8 gånger bättre motståndskraft mot cancer än blandkostare!

Scientists have found that blood taken from vegans is 8 times more effective at killing cancer cells than blood taken from those following a Standard American Diet.

663 visningar
© Averbis förlag | Kontakt