Mer om UFO:n och även om "huldrefolket"

Mer om UFO:n

Fråga till Martinus i Varnhem:
Vad är de flygande tefaten för något?

Martinus svarar:

"Ja, jag känner inte till något flygande tefat. Det snackas mycket om dem, och en del är arga på mig för att jag inte känner till de flygande tefaten. Jag känner inte till dem, men jag hör ju mycket om deras existens. Jag har också gett en förklaring om de nu verkligen existerar. Om det nu skulle komma sådana här flygande tefat från andra planeter så måste de vara av en andlig natur. Det måste i så fall ha något med materialisation och dematerialisation att göra. Då skulle det kunna låta sig göras. (min kurs.) Precis som man på Island har "huldrefolk" (https://sv.wikipedia.org/wiki/Huldra) som ju går ute på fälten och hjälper till. Det är alltså diskarnerade väsen som kommer fram på det fysiska planet på Island. Det är ju en så stor ödemark där det inte bor människor. Där är den fysiska atmosfären så ren att andliga väsen kan komma fram och islänningarna har ju p g a den stora ensamheten medfödda clairvoyanta förmågor, och de kan se dessa "huldrefolk", de kan tala med dem som nu blir helt materialiserade när de kommer i närheten av islänningarna. Det finns många islänningar som har det "a-stoff" som ska till för att en ande ska kunna materialisera sig. När de kommer i närheten av fysiska människor så blir de materialiserade. Och så kan islänningarna inte förstå hur de kan gå in i bergen, då de tror att de är fysiska väsen. Islänningarna frågar hur kan ni gå in i stenarna - de svarar att de inte går in i stenarna utan att de går hem. Alla islänningar kan inte se dem, men de flesta. Det är så pass vanligt där, men håller naturligtvis på att minska nu, p g a landvägar, bilar, flygplan o s v.

Förr så var "huldrefolken" med och hjälpte till vid bröllop och begravningar. Om man nu kan tänka sig att detta låter sig göras så kan man likaväl tänka sig att flygmaskiner kan låta sig materialiseras. På det sättet kan det låta sig göras, men att det skulle vara tekniska apparater från ett fjärran klot är helt omöjligt. Det är omöjligt att ta sig genom världsrymden(min kurs.). Självklart kan man skicka apparater till månen, men den närmaste stjärnan är ju så långt borta så att resan skulle ta flera tusen år, och jag kan inte se vad man skulle få ut av en export och en import under sådana förhållanden. Men det är ju så många som tror på det - det har blivit sett av så många, så något är det ju som de ser, men det tillhör inte min uppgift att undersöka dessa ting. Men när jag nu så ofta får frågan så har jag försökt sätta mig in i det, och kan i vart fall säga vad som låter sig göras och vad som inte låter sig göras. Man ska inte tro att de blir framtidens lösen. Och man ska heller inte tro att de kommer för att frälsa människorna. De kommer inte med stora maskiner för att ta en del människor ut i rymden. Och vad kan de lära oss? 
Man säger att de kommer för att lära oss en högre moral. Men vad kan dessa flygande människor säga som Kristus inte redan har sagt? Vad har de för nytt att säga som inte redan blivit sagt? Nu ska bara människor också göra det. Och för det behöver de inte några flygande människor, det finns ju tillräckligt med anvisningar. Så vad de flygande tefaten är för något, det är några tanke-experiment och fantasi. Och om det är något mer så måste det vara något andligt. Det är min uppfattning."


© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

1359 visningar
© Averbis förlag | Kontakt