Mer om väderförhållanden och kärnkraftverk

Själv tror jag att vårt väder också påverkas väldigt mycket av annat än bara det jag återgett i artikeln om chemtrails.

När t.o.m. en fjärils vingslag i Afrika påstås kunna påverka vädret här uppe i Norden, vilken påverkan har då inte kärnkraftsolyckan i Fukushima! Och som de inte fått bukt med ännu. Radioaktivt vatten rinner ut i havet fortfarande och påverkar naturligtvis vädret. Men ingen bryr sig tydligen längre om att rapportera om detta. Luften, havet, vädret, ja hela vår jord påverkas av denna olycka. Vatten i havet förångas, stiger uppåt och sprids genom luften och skapar moln och dimmor som sprids med världens vindar. Det finns inga tillfälligheter!
Jordklotet har cancer och är ”mikrosjuk”, har Martinus sagt. Det var mänsklighetens största misstag att man klöv atomkärnan som tillhör jordklotets livskraft.

Det är ju självklart att ett levande väsen, som jordklotet är, försöker att bli av med sjukdomen i sin kropp. De ”reningsbad” som den nu ägnar sig åt upplevs av oss som jordbävningar, tsunamis, orkaner, stormar m.m.. Ofta på platser där de inte förekommit tidigare. Jordklotet upplever stort obehag och vill bli av med sjukdomen i sin kropp.

”Människorna skapar stora logiska planer, de bygger atomkraftverk, de skapar så mycket som är väldigt logiskt. Men världen befinner sig i dag långt nere, därför att den har "baklänges logik". Denna logik håller inte när den möter "världslogiken", det är därför som tjuven eller mördaren upptäcks. Det är därför som allt upptäcks, ty allt skall sluta i ’världslogiken’.”

Det finns metrologer som påstår att vädret alltid varit ostabilt och att det inte har blivit värre med åren. Det köper inte jag. För jag kan med facit i hand genom bara min korta närvaro på denna planet i denna inkarnation se de oerhörda förändringar som skett med vädret. Det var en stor sensation när det stormade en gång i slutet på sextiotalet så att träden föll. Sådant hade man inte varit med om. De dramatiska väderförhållandena har eskalerat. Jordklotet lider. Både fysiskt och själsligt. Och människorna tar också skada. Martinus:

”Atomkraften är så våldsam, så kolossal så gigantisk i förhållande till en människas kraft!
 ‑ Denna kraft är en förmåga som ger liv, den är helande och livgivande för planeten. Den är 'makrokosmisk livskraft’. Vi har något liknande i oss som jag kallar ’mellankosmisk livskraft’.

Denna atomkraft har sluppit ut och förorsakar cancer i celler inne i jordmedvetandet, dvs. i människorna. När människorna får någon av den i sig, blir resultatet att cellerna växer omåttligt. De får en kraft, en så kolossal växtkraft att det bildas svulster. Detta är den djupaste och innersta förklaringen till cancer. Det kan uppstå många andra cancersjukdomar, men de är inte så farliga. Den verkligt besvärande cancern kommer av att man har gått löst på jordens inre livskraft, som skulle vara jordens livskraft allena och inte människornas. Vi har vår egen livskraft som helar våra sår osv. Människorna kan bota en del cancersjukdomar, men denna verkliga djupaste cancer kan de inte eller endast med mycket stor svårighet bota.”  Kristi återkomst - Hjälparens ankomst K 8-/94

Detta är allvarligt. Hur skall de kunna nedmontera atomkraftverket i Barsebäck som de nu håller på med? Ingen har gjort det tidigare och de säger själva att det måste ske sakta, tryggt och säkert. Men ingen vill ta emot och bevara avfallet. Och även om det forslas bort så kommer det inte kunna lagras på ett 100% säkert sätt i alla tider.

Så det där med ”växthuseffekterna”, att vi själva skulle ha orsakat dem, tror jag inte riktigt på. I alla fall är de bagateller i jämförelse med atomkrafter.
Mikroväsen, som vi är för jordklotet, har inte sådan makt att vi kan påverka ett makroväsen, jordklotet, så till den milda grad att jordklotet skulle skadas allvarligt av lite bilavgaser, utsläpp eller dylikt. Men man måste självklart även åtgärda dem också. Det kommer att ändras när vi kommer att få tillgång till fri energi så småningom.

Och inte ens vårt experimenterande med kärnkraft kan skapa ödesdigra konsekvenser för Moder Jord. Hon har ingen dödskarma, enligt Martinus.
Att vi inte kommer att kunna fortsätta med dessa kärnkraftsexperiment, det kommer Försynen att se till. På ett eller annat sätt.

Det är väldiga kristuskrafter i gång för att hjälpa till så att atomkrafterna inte ödelägger jorden”, skriver Martinus i artikeln ovan. Och att "en mängd överjordiska krafter eller kristuskrafter har satts i gång för att se till att man inte får de atomkrafter att fungera som är klara."  Martinus "Kristusprincipen" Kosmos 2004 ‑ nr. 9‑10

Så hav tröst, du som har läst så här långt!
Det finns faktiskt redan nu t.o.m. ögonvittnen, som påstår att de sett ”ljusbollar” över avfyringsramper för aktiverade kärnvapen och som avaktiverat dem. De fungerar alltså inte efter det, utan blir obrukbara. Sagor? Vem vet?
Men den som lever får se!

Från solsidan en junidag
Marja

Läs fortsättningen här: Radioaktivt atomavfall — en förstoppning i jordklotets kropp

Läs gärna också min tidigare artikel från 2011 "Sprängning av atomkärnan ett sabotage mot jordklotet"

3281 visningar
© Averbis förlag | Kontakt