Mer tankar om Ambres

Forts. på inlägget "Ambres och Sture Johansson"


Varför bygga upp en hel kursgård för något ockult, som han försöker tydligt påpeka i TV-programmet att han inte är ett dugg intresserad av? 
Helt krasst; visst kan det vara behagligare att sitta och "predika" och bli beundrad av en skara människor än att snickra i sin ensamhet, ofta då ute i kylan? Och man kunde se att han hade slagit sig på tummen, så han kanske inte är en bra snickare ;-)?
Dessutom får man betala en ansenlig summa för Stures/Ambres kurser och för privata sittningar med Ambres.

Varför skulle ett högt stående väsen som menar sig ha nått "upplysning", som Ambres gör, vilja komma till tals genom en människa vars nöjen fortfarande är att jaga och döda djur? Det borde vara en högst oangenäm sysselsättning för ett rent kärleksväsen att så ofta besätta en kropp som allt som oftast används till mord! För det är ju det det är. Djuren är chanslösa mot ett gevär.
Och vad skulle vi lära oss av kärlek med en jägare som exempel? Att det är OK att döda? Och att man kan låna ut sin kropp till någon utan att behöva förändras ett dugg för det? Att man kan fortsätta med jakt och fiske och ändå vara kanal för högre kunskap? Låter fullkomligt ologiskt för mig.

Och varför har inte Ambres funnit ro? Efter att ha "dött" för 3000 år sedan? Det låter inte logiskt att han skulle vandra omkring som en osalig ande som besätter människor på det fysiska planet. Om han är "upplyst" i ordets verkliga betydelse borde han ju veta att alla människor kommer att bli "upplysta", förr eller senare, allt efter sina egna lidanden och handlingar. Och att några "predikningar", även om han kommer med kloka ord, nyttar inget till . Teorier i all ära men det är efter våra handlingar vi vägs.

Och vilken slags stor mission menar han att han har med att besätta en människa som inte ens är intresserad av det andliga utan vill fortsätta att jaga och döda djur? Blir inte hans budskap om kärlek genom valet av redskap kontraproduktivt? I mina öron skorrar kärleksbudskapet falskt!

Och att Martinus skulle ha talat till någon genom kanalisering, som det har påståtts på en del forum, borde vara fullkomligt främmande för dem som har läst Livets Bog! Han skulle ALDRIG göra något som han själv har avrått oss ifrån. Det är inte framtiden! Vi skall bli självständigt tänkande och analyserande människor och skall då inte lyssna på vare sig medier, eller några osynliga "röster", ej heller söka bot hos "helare". De behövs inte när vi börjar tänka i enlighet med de kosmiska kärlekslagarna.
Som en parantes kan jag berätta att jag, i början på 90-talet, var och lyssnade på Matthew Manning som anses vara en av världens främsta healers. Han sa att man kan inte "mirakelheala" någon om det inte är förenligt med den människans andliga utveckling att bli frisk, och det var mycket, mycket sällsynt, menade han. Detta bekräftas av Martinus. Manning menade att han endast kunde i vissa fall och i någon mån lindra någons lidanden, och återigen kommer vi här till slutsatsen att det är orsaken till lidandet som måste bort, om man vill uppnå varaktig hälsa.

Nå, vad säger då Martinus om mediumism? Kan man alltid lita på vad som kommer från den osynliga andevärlden. Nej, inte alltid. Även om det kan ske något gott också. Hur skall vi kunna bedöma vad som är rätt och vad som är fel i budskapen från andra sidan? Martinus:

"Mediet kan kanske var nog så uppriktigt och ärligt, och ändå kan seansen vara en bluff, därför att de väsen som kommer genom mediet alls inte är dem de utger sig för att vara.
När vi arbetar på att utveckla vår kärleksförmåga, är vi alla i förbindelse med andliga väsen, utan att vi behöver tala med dem genom medier
Man skall alltså inte kritiklöst eller blint göra sig mottaglig för allt som kommer från det psykiska planet. Människans vidare utveckling är beroende av hennes vakna dagsmedvetande och dettas förvandling till kosmiskt medvetande och inte av att hon blint överlämnar sig åt psykiska väsen, vilkas andliga kvalitet och nästakärleksförmåga hon inte kan bedöma." Från artikeln "Besatthet".

Och i Kosmos 12/83 svarar han:

"Därtill kommer vidare de enskilda verkliga fallen av psykiska förmågor inom kulturmänniskornas område. Men här måste man vara försiktig, ty hundratals människor anser sig ha högre psykiska förmågor: klärvoajans, kosmiska glimtar eller till och med kosmiskt medvetande etc., trots att de i verkligheten är helt utan egenskaper i den riktningen. Deras åberopade högre andliga eller psykiska position är stundom rätt och slätt ett kamouflerat självförhärligande, baserat på psykopatiska tendenser
Enligt kretsloppets lagar måste alla ovannämnda verkliga psykiska förmågor degenerera till fördel för en utveckling av intellektuella förmågor, genom vilka människan kan tillägna sig en realistisk, vaken, dagsmedveten kunskap om materiestrukturen och lagen för all skapelse."

På en fråga om spiritism svarar han i Varnhem (bandföredrag):

"Jag kan inte precis rekommendera att människorna ska ha denna kontakt med den andliga världen. Men å andra sidan måste man ju också erkänna att det kan äga rum väldigt mycket gott i kontakten med den andliga världen. Det äger ju rum mycket helande till exempel igenom medier. Det har vid flera tillfällen hänt att helande har ägt rum. 
Men man kan inte rekommendera den vanliga människan att börja med det. Jag har själv varit med om att människor har kommit till mig och varit helt ur balans på grund av besättelse. Och därför bör man inte ha någon kontakt med andliga väsen. Man kan ju inte se dem, människorna kan ju inte se dem. De andliga väsendena kan ju komma som om de var strålande änglar, mycket vackra, och de utlovar stora missioner och så vidare. Sådant har jag varit med om att människor har råkat ut för. Men det finns ju kretsar som har till uppgift, jag menar sådana spiritistiska kretsar, där man har till uppgift att hjälpa dessa andar som är i den första sfären, som inte har funnit ro och frid, som kommer och är olyckliga och så vidare. Då har man på det fysiska planet kunnat hjälpa dessa andar genom att berätta för dem vad de ska göra, att de kan be till Gud, och man har berättat för dem om kristendomen – så att de på det sättet har kunnat få den rätta inställningen. Och det kan man ju inte säga annat än att det är gudomligt, det är riktigt. 

Men så finns det ju andra fall där man söker upplysningar om framtiden och upplysningar om andra människor och så vidare. Sådant ska man inte göra. Och då kommer det väldigt farligt… hotande in. Jag har varit med om att en kvinna kom en kväll när klockan var elva och var väldigt upprörd. Hon sa: får jag komma in och prata med er? – Ja, det får ni gärna. – Jag har blivit besatt, sa hon. – Är ni besatt? – Ja! Jag har blivit våldtagen fyra gånger idag av en ande. – Våldtagen… det finns väl inget fysiskt… - Jo, det har jag! Jag kan inte arbeta, och jag kan inte gå till doktorn, för då hamnar jag på S:t Hans (mentalsjukhus). – Ja, det bör ni heller inte göra. Ni ska inte gå till en läkare, sa jag, utan ni ska göra vad jag säger. 

Den här anden, den hade skrikit åt henne att om du går till Martinus så dödar jag dig. Men hon hade alltså kommit till mig ändå, hon var för övrigt väldigt intresserad av det andliga. Och jag sa till henne: Ni ska ignorera denna ande fullständigt. När den ropar och skriker – den kan inte göra er någonting överhuvud taget. Men för tillfället är ni hypnotiserad av den, och ni är rädd. Den har er helt i sitt våld. Men det måste ni ignorera, ni måste fullständigt känna att ni är en självständig människa. Ni ska inte ta någon hänsyn till den. Och jag sporrade henne oerhört (stimulerede henne voldsomt op), och så skulle hon komma tillbaka. Hon måste ju komma tillbaka då och då, hon behövde ju den energin. Och så lyckades hon besegra anden. 

Det här med anden, det hade börjat med att hon hade varit tillsammans med några vänner. Och de hade roat sig med att göra en lek där man med bokstäver med andars hjälp kan stava fram meddelanden. Och även det där med automatskrift, där man tar en blyertspenna i handen och sätter den mot ett papper. Då hon kom hem så skulle hon prova det också. Och så snart hon hade satt sig tillrätta var det en hand som grep tag i hennes hand, och så skrev den ett långt stort meddelande. Och detta meddelande var ju väldigt lockande för henne, hon skulle ha en stor mission. Och det stod mycket om hur hon skulle göra, och först och främst skulle hon ha fina underkläder på. (Skratt) Hon skulle ha väldigt fina underkläder, det låter ju också märkligt. Men hon trodde på det. Hon blev ju helt salig vid tanken på vad som skulle kunna tänkas hända.

Och sedan ledde det till att anden helt och hållet fick makt över henne. Då upptäckte hon ju att det var en pervers ande, att det var en sexuellt pervers ande som hon kommit att bli fullständigt behärskat av och inte kunde komma ifrån. Men sedan kom hon ju ifrån det och så brände hon upp de fina underkläderna. Dem ville hon aldrig använda mer… (skratt)

Men alltså, jag berättar det bara för att sådant kan hända. Och nu är det inte mer än tre veckor sedan en ny dam ringde till mig, och hon var också besatt och hon var också våldtagen. Så då måste jag ju säga samma sak till henne. Nu hoppas jag på att det löste sig för henne. Hon skulle också be till Gud, hon måste ta till bönen, för det är ju den stora kraften som man har tillgång till.

Men det är alltså det man ska vara försiktig med om man ställer in sig på sådant. Men det är ju många människor som utan att veta om det har mediala förmågor. Och då har de mycket lätt för att komma i kontakt med sådana fysiska människor. Men jag rekommenderar att man inte behöver sysselsätta sig med sådant, för det är inte vägen. Det är inte den vägen vi ska gå. Spiritismen är ju ett livstillstånd vi kommer till efter döden. Att söka kontakt med det här på det vakna planet, det ska man inte göra. Att det finns sådan kontakt, och att det har startats sådana cirklar och de gör en del gott, det kan man ju inte ha något emot bara de håller sig till detta goda. … Men det krävs inte hög moral eller moralisk utveckling för att ha mediala förmågor. Därför är det många medier som är falska. De ljuger. De hittar på att säga det eller det, de kan säga att det är andar, och anden säger att du ska göra det och det, vilket kan vara helt osant. Och det är ju inte heller lätt för människorna att kontrollera. Det är alltså ett väldigt farligt fält att komma in på om man inte har kunskap om de här tingen. 

Därför: om man håller sig till sin bön och till sitt vardagsliv och till att utveckla sin ande i riktning mot människokärlek och så vidare så färdas man på den rätta vägen. Jag vill inte säga att det är syndigt eller att man inte ska göra det, för som jag sa förut så sker det mycket helande, det sker ju mycket gott igenom spiritismen, men det sker också mycket ont. Och det har jag nu visat genom exempel, att det kan ske sådant ont. Det kan ske med människor som inte vet om de har mediala förmågor, och som plötsligt kan bli behärskade av en sådan ande. 

Nu är dessa inte de enda. Det har varit många andra människor som varit besatta som har kommit till mig, men det var inte till den graden. Det var ju människor som lätt kunde komma ur det. Men man kan räkna med att det är en stor procent av de människor som ligger på mentalsjukhus – dem skulle man kunna tala med och få ut ur den illusion de befinner sig i. De är inte alls sinnessjuka, utan de borde få veta att de är besatta av andar. Det är andar som talar genom dem, det är inte de själva. 

Därför är det en stor fara med att komma in på dessa områden. Och det sägs ju också att man inte ska tala med de döda, det säger ju Bibeln också. Men det behöver man inte ta så… Men vi såg ju också att Saul sökte upp ett sådant medium för att få reda på hur det skulle gå. Och Saul fick höra att han inte borde fråga de döda, men i alla fall fick han veta att han skulle dö nästa dag, och såvitt jag minns stupade han i slaget. 
Men jag vill också säga att det kan komma mycket gott ut av det om man är kvalificerad till det, och stark nog för det och kan skilja på andarna. Då kan det ju inte vara någon fara, om man kan göra något gott av det och hjälpa andarna på den andra sidan. Men kan man inte det… man ska aldrig delta i det för nöjes skull, bara för skojs skull. Det ska man inte."

Sade Martinus...

... och av egen erfarenhet vet jag att det han ovan anfört är riktigt och sant!
Marja

2959 visningar
© Averbis förlag | Kontakt