MI för "vänliga samtal" med dem de anser vara illojala

2018-11-01 Uppdatering

En svensk föredragshållare och en översättare av Martinus verk till spanska har under året kallats till Martinus Institut för "vänliga samtal" efter att rådsmedlemmarna ansett att de varit illojala mot MI när den ena hållit föredrag om den andliga vetenskapen och den andra informerat om sitt översättningsarbete hos Jan Langekær på hans Martinusevenemang i Odense DK. Langekær är en av de fyra som MI fört en lång juridisk rättslig process emot i Köpenhamns stadsrätt. 

Den ene har, vad jag hört, valt att göra "avbön" för att få fortsätta att hålla föredrag i Klint medan den andra har avsagt sig allt fortsatt samarbete med MI. Hen kunde inte ställa upp på deras "lojalitetskrav". Här finns hela listan på avskedade medarbetare under åren.

426 visningar
© Averbis förlag | Kontakt