Miljövänlig begravning?

Läste nedanstående i Illustrerad Vetenskap 12/2006. 

En svensk biolog har uppfunnit ett sätt att frystorka avlidna som ett alternativ till att kremera. Frågan jag ställer mig är om detta är rätt enligt Tredje Testamentet? 

Martinus beskriver ju att det mest kärleksfulla att göra för sin mikrovärld när man har lämnat den, är att balsamera den genom att byta ut blodet mot formalin. Då hinner mikrolivet leva färdigt på ett för dem naturligt sätt, och inte gå förruttnelsen till mötes, vilket tydligen är en dräpande död för dem.

Det beskrivs i artikeln att resterna är torrt, organiskt material, vilket borde innebära att mikrolivet är oskadat, precis som efter ett tag i "formalinbadet"? Å andra sidan verkar ett bad i flytande kväve också rätt drastiskt för dem!

Läs här:

"Avlidna slutar som renat pulver

Biolog utvecklar miljöriktigt alternativ till kremering

TEKNIK Oavsett om vi jordbegravs eller kremeras när vi dör belastar vi miljön. Vid en kremering på traditionellt vis slutar kistan sin färd med liket på ett djup av mellan 1,5 och två meter, där den avliden inte göder marken utan hamnar i grundvattnet. En kremering förorenar luften med rök. Nu har den svenska biologen Susanne Wiigh-Mäsak dock visat upp ett tredje och mer miljövänligt alternativ. Kistan med liket sänks ned i flytande kväve med en temperatur på minus 195 grader Celsius. Det gör kroppen och kistan så spröda att det endast krävs en lätt skakning för att pulverisera båda delarna till en millimeter stora korn. Efter denna process har en 100 kg tung man omvandlats till endast 30 kg organiskt material, som är renat från till exempel kvicksilver i amalgam, guldfyllningar och metallrester från eventuella implantat.
Till sist läggs pulvret i en kista tillverkad av potatis- eller majsmjöl, och den kan nu begravas på endast 20-40 centimeters djup. Redan efter 12-20 månader kommer liket att ha omvandlats till miljövänlig kompost. 
Processen har med framgång testats på grisar, och den första anläggningen skall stå klar i Jönköping under hösten. Priset för en begravning enligt den nya metoden kommer ungefär att motsvara priset för en kremering, och flera avlidna förvaras redan tillfälligt i väntan på att anläggningen skall tas i bruk. Även i Tyskland, England och Sydkorea visar intresse för metoden."Anders 

© 2006 Anders Silverfall All Rights Reserved
 

1328 visningar
© Averbis förlag | Kontakt