Möjliga orsaker till våldtäkter...

Läs tidigare:

Martinus om våldtäkter...
Mer tankar kring våldtäkter...

Våldtäkt är ju ett övergrepp; ett maktutövande där någon tar sig rätten att utföra en kränkande handlig mot någons vilja.
Kan det inte vara så, att den enpoliga feminina varelsen inte har reagerat negativt tidigare i att hannen tagit henne i besittning, det kan man ju se på tjurar; inte frågar de precis om lov innan de betäcker en kviga . Men nu när den motsatta polen har kommit en bit på väg i kvinnan så vill hon själv avgöra om hon vill gå med på ett samlag eller inte. En man som fortfarande har en stark drift sägs ju inte kunna styra den. Sen finns ju också de som njuter av att ta makten över någon annan. Att med våld tillskansa sig något, för det ger en spänning och ger en utlösning som inte annars kunde vara möjlig. Våldtäkt för mig betyder maktmissbruk.

Om jag minns rätt så menar Martinus att det är den bakomliggande AVSIKTEN eller tanken bakom en handling som är avgörande hur det kommer tillbaka som karmavåg. T.ex. får nöjesfiskaren hårdare öde än yrkesfiskaren. Han fiskar inte för brödfödans skull, utan för sitt höga nöjes skull.
Det finns de som menar att kvinnor får våldtäktskarma av att inte tillåta sina pojkar leva ut sina känslor och gråta. Att det kan betraktas som en sorts våldtäkt och maktövergrepp på sonen.
Men en mors avsikt är väl ändå inte, att för sitt höga nöjes skull skada sin son med att inte låta honom gråta, och leva ut sina känslor. Det är väl inte ett så grovt maktövergrepp så att det ger våldtäktskarma? I så fall skulle väl alla fäder gå ett våldtäktsöde till mötes för att de inte stöder större självständighet och maskulin bestämdhet hos sina döttrar?

Orsakerna till våldtäkter på kvinnor borde väl ha andra orsaker, mer besläktade med den sexuella handlingen. Här följer några exempel.

Jag har förstått det - som Martinus ovan om avsikten med handlingen - att man får sin återvändande karma i relation till den tidigare gjorda handlingen. Och för att få våldtäktskarma måste övergreppen ha en karaktär av sexuella övergrepp, genom våld, mot någons fria vilja, eller att man åtminstone som kvinna, eller man också för den delen:

  • har stöttat någon att våldta någon annan
  • har inte ingripit när någon har blivit våldtagen
  • har stött bort någon som har blivit våldtagen, istället för att hjälpa denne
  • har förföljt, trakasserat eller på annat sätt varit okänslig mot någon som har blivit våldtagen
  • har som kvinna "introducerat" eller använt sin son till vuxenlivets "sexlekar"

Det sistnämnda är ett väldigt hemligt och tabubelagt ämne att en del mödrar genom tiderna har varit den första att "introducera" pojken till sexuallivet. Det påstås att detta fortfarande förekommer en del runt medelhavsländerna, och främst då i Italien. Lika väl som det kan finnas incestuösa känslor från fader till dotter, så kan det finnas detta hos mödrar till söner. Fäders övergrepp på sina döttrar dominerar dock över hela världen.
Om nu pojken inte "vill" bli utsatta för denna introduktionsakt, handlar det ju om sexuellt utnyttjande precis lika mycket som när flickor inte "vill". Ju mer medvetna vi blir i den motsatta polen desto svårare blir det att "ta" sådana handlingar av vem det nu än månde vara som utför dem. Vare sig det är ens mor, far, man, fru, släkting eller främling.

Men majoriteten av våldtäkter som begås mot män sker mestadel genom andra män:
"Studier visar dock att förövarna i stor utsträckning är en manlig bekant eller nuvarande/tidigare partner. Övergreppen tycks generellt ske inomhus i offrets eller förövarens bostad och övergreppen åtföljs inte sällan av fysiskt våld. Flertalet av de utsatta har fått fysiska skador till följd av övergreppet, såsom sönderslitningar och blödningar i analöppningen, blåmärken, brutna ben och skärsår. Tidigare forskning visar att homosexuella män riskerar att utsättas för sexuellt våld även på offentliga platser och att hatbrott kan ha inslag av sexuellt våld.
I en svensk omfångsundersökning baserad på närmare 1800 enkätsvar från 2009 uppgav fyra procent av de tillfrågade männen att de utsatts för sexuella övergrepp. Flertalet övergrepp hade dock infallit innan det att mannen fyllt 18 år och i mycket få fall hade förövaren varit kvinna."

Och hur kommer det sig att män blir våldtagna av män i svenska fängelser eller sexuellt kränkta. Det är maktmissbruk inblandat i alla former av våldtäkter!
Och där oförståelse och okänslighet för någon annans våldtäktsöde fortfarande finns, där kommer livet att lära genom den egna erfarenheten av samma öde. Sådan är karma- eller ödeslagen - inget straff utan en kultivering av den humana kärleksfulla sidan i människan.

Läs också
"Aborter orsak till våltäkt på kvinnor?"

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

3877 visningar
© Averbis förlag | Kontakt