Norden - världens bästa ställe!

Martinus påstår att vi bor på jordens bästa ställe här uppe i Norden.
Nu är även det bekräftat enligt World Values Surveys. Världens lyckligaste befolkningar är enligt dem (från en SIF-tidning 2004) rangordnade efter andel av befolkningen som uppger sig vara lyckliga och tillfreds med sina liv. I toppen finns:

Island
Nederländerna
Danmark
Nordirland
Schweiz
Finland
Sverige

Visserligen gjordes undersökningen för 4 år sedan, men jag tror bestämt att den håller än idag.
Men Norge saknas i toppen! Kan det betyda att materiell rikedom inte alltid ger lycka ? Men i och för sig; ingen av de topplistade länderna är ju precis "fattiga"!

Martinus menar dessutom att:

"Skandinavien är beskyddat
Här i Skandinavien har man det bäst. Det är det bästa stället på jorden. Här är vi mest beskyddade, och här kommer impulserna från de kosmiska världarna. Det är här det kosmiska medvetandet har blivit uppenbarat och skulle uppenbaras för människorna. Här finns de människor som är mottagliga för den, och efter hand kommer det att nå ut till många fler människor över hela världen när det nu ges fritt av Försynen."
Ur "Den nya kulturen" Kosmos 2004 nr 3

Och det här med årstidernas och högtidernas mening och påverkan av vår mentalitet har ju också sin betydelse, enligt Martinus:

"Men här får vi komma ihåg att den trakt där man fastställt tidpunkterna för dessa högtiders firande inte ligger på det sydliga halvklotet. Vår kulturs vagga stod varken i Sydafrika, Sydamerika eller i Australien. Den stod just på breddgrader, där man har samma årstider som vi. Att man just förlade varje högtid till en viss bestämd årstid kan bara bero på att det var just den speciella årstiden som man ville hylla eller fira med högtiden i fråga. Men det var ju inte endast naturens årstid som man ville ära och ihågkomma med en fest, det var också den motsvarande, i jordmänniskans mentalitet existerande årstiden som man ville erinra sig, ära och högtidlighålla. Med julfesten erinrade man sig sålunda den mentala vinterns mörker och köld som mänskligheten befann sig i och den gudomliga hjälp i form av mentalt ljus och mental värme som man genom världsåterlösarens födelse fick i gåva av Försynen." 
Ur boken "Blad ur Guds bilderbok".

Och kärleken skall spridas härifrån och Pingsten skall bli en högtidsdag — inte nationaldagen! — för "den helige anden". Och vi skall tala vackra ord till varandra och "smeka" varandra öppet på gator och torg och det inte bara i hänryckningens tid (eller stund)

För allkärleksutlösningen skall inte ske i lönndom som den djuriska sexualiteten, utan kan utlösas helt öppet på gator och torg, när som helst, var som helst och med vem som helst. Den dubbelpoliga kärleken kan utlösas mot allt och alla för det finns bara ett kön:

"En sådan färdig människa är naturligtvis varken ett speciellt "hankönsväsen" eller något speciellt "honkönsväsen". Hon är därför inte ett parningsväsen och är inte underställd någon förälskelsedrift. Hon har för länge sedan passerat den äktenskapliga zonen. Hennes dragningskraft eller dragning mot andra väsen är absolut endast kärlek i renodlad form och dennas särskilda form för utlösning. Men denna utlösning är inte någon hemlig samlagsakt, såsom fallet är hos den ej färdiga och enpoliga människan. Den är en uppenbar ömsesidig kulminerande kärleksutlösning parterna emellan. Den sker öppet och synligt för omgivningen som livets högsta, fullkomligaste och skönaste manifestation, i vilken Guds närhet känns av alla. Den utgör den allra högsta elden i renodlad form. Den befordras inte genom någon onaturligt utlöst sympatiprocess eller förälskelse."
Från förklaringen till Symbol 23

Den människosexuella, dubbelpoliga kärleken behöver man nämligen inte smyga och smussla med bakom stängda dörrar.
För:

"Kärlek kan endast existera som en kulmination av Guds mentalitet inuti och utanför oss och därigenom på alla sätt vara det allra högsta uttrycket för Guds ande.
"Den helige Ande" kan sålunda inte existera utan att vara kärlek, och kärlek kan inte existera utan att vara "sommar". Då pingsten är vår högtidsfest för Guds ande, måste den även vara vår högtidsfest för sommaren, i såväl fysiskt som mentalt hänseende. Sommar, pingst, "den helige Ande" och kärlek är en och samma sak. "Pingstglans över livet" är sålunda detsamma som "kärlek"." (Från ovannämnda bok)

Om nu "sommaren" är nära, det tvistas det om bland hans "lärjungar". Och om jag nu skall vara pessimistisk i något avseende så är det i så fall i denna fråga. Jag tror inte att "sommaren" är så nära ännu! Ack nej, ack nej!

Men visst har vi de´la´ mycke´ gôtt här uppe bland isbjörnar o isflak tycker
Marja 
(som i sommar kommer att smeka och välsigna de långa härliga danska sandstränderna och mumsa på solmogna mörka moreller i körsbärslunden någonstans på Själlands norra udde . DEJLIGT!!!)
Till alla läsare här önskar jag en trevlig och skön sommar! 

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

1169 visningar
© Averbis förlag | Kontakt