Ny artikel av Mischa Lim

En artikel av Mischa som blev nyligen publicerad i "Den ny verdensimpuls" var inte korrekt återgiven, så nu kommer den här i dess rätta form.
Artikeln är på danska, men lätt att förstå även för svenskar. Det enda jag har översatt är detta citat av Martinus. Lars Nibelvang ville veta vem Martinus verkligen var och fick detta svar:

Jag är essensen av allt som jag hittills har varit. Jag är för var och en det lilla, myckna eller intet som vederbörande själv kan se och jag önskar bara att bli bedömd efter mina manifestationer. Dessutom är jag ingen vän av de många samhällsklasser; det finns bara en klass för mig och det är ”Söner av Gud”. Jag är den lärare som Gud har givit dig och du skall bara lyssna på vad jag har att säga dig och så vitt det är möjligt följa mitt exempel. För övrigt är jag allas vän och tjänare för den minsta!”

Mischa Lim:

"Beklageligvis udkom min artikel ikke korrekt i Den ny verdensimpuls 21/2015, idet fig. 1a og lb var vendt forkert, og fig. 2aog 2b ikke som aftalt var i farver. Figur-numre og -betegnelser var faldet ud. Disse ting er rettet i denne udgave af artiklen:

Bevidsthedens evolution 
v/Mischa Lim"

990 visningar
© Averbis förlag | Kontakt