Oanständig ställning?

Berättat av Sam Ziglersen i boken "Martinus - som vi husker ham" sidan 267. Jag har översatt anekdoten till svenska:

"En dag var det en dam som underhöll Martinus med hur högt andligt utvecklad hon var. Hon sa:
'Jag känner det som om jag stod med det ena benet i himlen och det andra på jorden!'
Martinus berättade det senare för sin sekreterare, och han tillade: 'Tycker du inte att det är en mycket oanständig ställning att stå i för en dam?'"

Marja; med båda kvar på jorden 

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

947 visningar
© Averbis förlag | Kontakt