Olycklig reklam för droger, meditation och andningstekniker hos Skavlans

Jag såg Skavlan i fredags vilket hör till mina favoritprogram.

Men nu var det olyckligt att på bästa sändningstid låta en man göra reklam för droger, meditation och andningstekniker. Visserligen sa Skavlan att man inte skulle pröva på droger själv, men att presentera hans upplevelse på sådant sätt gör ju att många säkert blev uppmuntrade att testa. Vem vill inte forcera sin utveckling om det erbjudes möjligheter resonerar många.

MARTINUS:

 

"De (människorna) börjar känna att de saknar något.

Den intellektuella kristendom med sin efterhand påklistrade hedendom och övertro kan de omöjligt tänka sig som livsfacit eller andlig ståndpunkt.

I synnerhet hos den nya generationen av ungdomar hittar vi dem i särskild förvirring med hänsyn till livets högsta kunskap. De skapar sig många föreställningar mer eller mindre i felaktiga riktningar. De har en aning om en högre tillvaros existens, utan dock att förstå den och vägen till denna. Massor av nedbrytande villfarelser huserar bland de unga. De prövar många metoder och medel, som de menar skulle kunna ge dem ljusets tillvaro. Ja, de har till och med gått över till att försöka med narkotika av olika slag, eftersom de genom dessa, för psykiska anlag ödeläggande giftämnena, ibland kan framkalla falska psykiska upplevelser, som ibland kan ge svaga tendenser i riktning mot salighetsliknande ljusupplevelser. Det sker bara på grund av att giftämnena har förmåga till att verka förstörande på de kosmiska organen, som hos de ifrågavarande människor ännu bara förekommer i latent form, men är beräknade till senare, när de är tillräckligt utvecklade till att befordra väsendets kosmiska medvetande. Att använda dessa giftämnen är ödeläggande för hela varelsens andliga struktur och kan i värsta fall göra människan till ett tillfälligt både fysiskt och psykiskt vrak.”

Citat från "Den intellektuelle kristendom" st. 89, översatt av mig.

Och:

 

"… det finns andra arter av giftämnen som är ännu mycket mer förödande. Det är till exempel cannabis, som lätt utvecklar dödstörsten efter narkotiska ämnen som opium och liknande, och som absolut ödelägger medvetandet. Dessa ämnen är mycket farliga därför att de verkar på själva den ännu mycket späda kosmiska sinnesuppsättningen hos människan, vilken särskilt utgörs av det ännu mycket späda intuitionsområdet, som dessa väsen ännu bara har i ett mycket outvecklat tillstånd. Det är detta kosmiska intuitionssinne som nu är människornas kommande primära medvetandeområde, väl att märka när de får dubbelpolighet och allkärlek."

Den eviga världsbilden, bok 5, st 75.16.

 

Eftersom jag arbetade några år som Andningspedagog så vet jag vad jag talar om. Man kan få FALSKA upplevelser genom konstlade övningar. Det kan sluta på sinnessjukhus att manipulera med andningen likaväl som det kan ske med felaktig meditation. För att inte tala om droger som Martinus benämner som "den svarta elden".

Man kan alltså få FALSKA upplevelser som kan leda till psykoser genom konstlade andliga övningar som mindfulness, yoga, felaktig meditation (TM, chakra m.fl.), healing, reiki, kanalisering, trance, qigong, kropps- och psykoterapi, frigörande andning (rebirthing), holotropisk andning, pranayama som kallas för eldandning m.m.

 

Läs mer om svåra konsekvenser på "Kundalini, kortslutningar, risker & information"  

© Averbis förlag | Kontakt