Om att våga se bakom och bortom sina egna filter

Intressant Anders!

Och för att spinna vidare på ämnet; nog är det viktigt när man läser Livets Bog, Tredje Testamentet, att man i möjligaste mån skalar av sig sitt privattänkande, dvs. den gamla världsimpulsens tankespår, som ju skapar sitt särskilda "perceptionsfilter". Man värderar ju allt med dessa gamla filter. 
Nog är det så för de flesta att:
Gillar man det som står i texten så anammar man ju det med lätthet, speciellt om det "går ens egen väg" och är till ens egen favör - själviskheten. Men om det är något man inte gillar, så förkastar man det som osanning eller struntprat. Nej, man är inte ens intresserad av att höra andras logiska tankeanalyser om det skrivna, för man drar filterhinnan på framför ögonen som ett skydd. Man är m.a.o. inte villig att förändra sina åsikter eller sin syn på "verkligheten" - ännu. Man är ingen sann forskare utan en som fortfarande hellre lyssnar på sin egen "röst"!

Vill man förstå vad de eviga kosmiska sanningarna handlar om, får man nog bli mer öppen för nytänk för att kunna bli en sann forskare och öva sig i att försöka bortse från sina egna personliga favoriseringar av ens egna idéer och åsikter. Alltså bli mer ödmjuk för vad som kan vara sanning fast man själv kanske ännu inte förstår det man läser eller ser. Man måste börja våga se bakom och bortom sina egna peceptionsfilter.
Eller som Martinus har skrivit på ett annat ställe;

"Då vetandet återigen är baserat på intelligensen, kan det inte växla med känslan. Det har samma stabilitet i ens mentalitet antigen man har sympati för dess objekt eller inte."

Tänker
Marja

956 visningar
© Averbis förlag | Kontakt