Om att vara god...

Martinus sa till Gerner Larsson, att:

"Det finns en sak, som man alltid måste vara på det klara med, och det är att det är alldeles omöjligt att vara god mot andra, såframt man inte är god mot sig själv".Det tror jag på!
Marja

1013 visningar
© Averbis förlag | Kontakt