Om balsamering m.m.

Ja Anders det är en intressant fråga, som vi ju också diskutera i går kväll .Här kommer en vidareutveckling av vårt samtal.

I Martinus bok "Bisättning" skriver han att likbränning är att elda upp ett helt universum. För det är ju alla våra mikroorganismer för oss, vårt universum. 
Likaväl som man använder eld eller kyla, så förintar man ju dessa små mikroväsen. Brand som brand. Frysning till så höga grader att det bara blir "aska" kvar är ju att betrakta som frysbrand, det blir ju bara mineraler kvar. Precis som kött som legat för länge i frysen kallas "frysbränt" och inte längre anses vara tjänlig föda för dem som fortfarande äter sådant.
Nu menar Martinus att balsamering är det minst onda för oss att göra just nu, men att det inte är framtidens "melodi". Formalinet beskyddar mikroorganismerna från en för snabb förruttnelse genom att eliminera och tillintetgöra bakterier, svampar och annat otyg. Det är alltså för att motverka för snabb förruttnelseprocess av organismen. 
Balsamering är nu det minst onda av två onda ting. Det mest onda är att låta en "okultiverad" förruttnelse ske, som den vanliga begravning blir. Formalinbalsamering anses ju också kunna bli ett miljöhot om det blandar sig med grundvattnet, därav nödvändigheten av hermetiskt slutna kistor.

Från Bisättning kap 198:

"Den framtida behandlingen av lik och deras bisättning
i gemensamma mausoleer

Då framtidens människor ju kommer att ha en långt högre utvecklad känsla och intelligens än nutidens människor, har de också en mycket mer djupgående förståelse för eller verklighetsförnimmelse av mikroindividerna. Man kommer därför, på ett helt annat sätt än i våra dagar, att lägga vikt vid ett liks naturliga behandling. I "världsstaten" (se Livets boks fjärde kapitel) kommer det naturligtvis inte alls att finnas någon som helst laglig praxis för likbränning. Ja, inte ens balsamering kommer att vara tillåten. Man kommer då med den exakta kunskap man har om mikroindividerna i liket att sörja för att de får all den naturliga hjälp och det stöd som kan erbjudas dem här från det materiella planet, samtidigt som man också vet att beskydda allt det levande i närheten av liket från förruttnelseprocessens påverkan."

Begravningsbyrån Fonus, vet jag, utför balsamering och man kan skriva sina önskemål i det s.k. "Vita arkivet" som man kan få från dem. Det är ju viktigt att ens anhöriga vet hur man vill ha det. Det finns också begravningsinformation att beställa från Världsbilds förlag om begravning enligt Livets Bog, Tredje Testamentet. Det är också bra att ha ett kort i plånboken med att man inte vill utsättas för obduktion eller kremering, ifall något händer.

Allt detta kan verka skrämmande för många människor, dvs. att tänka på i förväg hur man vill ha det och planera för sin egen begravning. Och det är det kanske för dem som tror på ett-livs-perpektivet. Har man flerlivs- och reinkarnationsperspektivet, så vet man ju att det är bara den gamla "kappan" som man lämnar efter sig. Snart får man en ny .

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

1086 visningar
© Averbis förlag | Kontakt