Om diktatorer och maktmän

Har man följt med i historien så har man sett många maktmän, som blivit avslöjade med icke så schyssta metoder, försöka rädda ansiktet på sig själv och behålla sin maktposition genom att försöka få bort fokus från sina egna fula oärliga handlingar. Ofta med hjälp av sina medbröder i förskingringen. Ja, man har t.o.m. startat krig för att rikta bort fokus från sig själv och sina kumpaner.

Maktcentra försöker m.a.o. vända bort fokus från det egna felaktiga handlingarna och i stället rikta uppmärksamheten på något annat av gruppen ansett hatobjekt för att få mobben med sig. Det är klassiskt och lyckas oftast om männen sitter i någon slags maktposition. De klarar bara inte av att förlora sin prestige och status utan gör allt för att få bort fokus från sina egna omoraliska beteenden.
Och det behöver inte bara vara presidenter eller diktatorer som använder sig av sådana metoder och knep. Sådant kan ju hända i vår egen lilla vardag. Om dessa män med maktbehov känner sig trängda i något läge och inte kan eller vill tappa ansiktet vad är då klokast, tänker de. Jo, vi tar och hittar på någon ful historia och pekar på någon som vi kan utse som syndabock. Finns det en lite impopulär kvinna i närheten så väljer de naturligtvis henne. Speciellt bra är hon som hatobjekt om många män i "brödraskapet" varit irriterade på henne för hennes åsikter skull som misshagat herrarna. Det är mycket vanligt beteende hos maktmän och numera allmänt känt som "härskartekniker".
Bara individer med maktbehov startar krig. Och maktväsen har aldrig skapat demokrati för människor, tvärtom.

Vad dessa maktmän försöker uppnå är att dölja sina egna elakheter och tvätta bort smutsfläckarna som solkar deras fula tankar och trynen. Men om de tror att de lyckas så tror de fel. Det finns alltid någon som hunnit se de svarta missprydande fläckarna. Alltid. 
Och även om de klarar sig på kort sikt undan folkets vrede kommer "vedergällningens" stund i form av öde. Karmalagen, som inte är en hälsning från en straffande Gud, är ändå obeveklig i sin opartiskhet. Dessa uppblåsta småpåvar och diktatorer kommer själv att bli utsatta för samma skymfningar som de slungat ut mot andra. En del maktmän och diktatorer händer det just nu inför våra egna ögon, en del kommer det hända imorgon, eller i nästa liv. Eller nästa. Det finns gott om tid när vi lever mitt i evigheten. Man behöver inte själv göra något åt den kosmiska undervisningen, det tar deras karma hand om. Hämnd lönar sig inte nämligen, utan ger bara en själv ny mörk karma. Så det gäller att bli karma-smart !

Jordklotet kämpar just nu med att skilja agnarna från vetet, dvs. de kärleksfulla människorna från de diktatoriska med maktbehov. Mörkret krampar och kämpar i sina sista ansträngningar om att behålla makten medan ljuset försöker få mer inträde i människors sinnen. Det gäller att försöka vara på våglängd med de ljusa och kärleksfulla tankarna som just nu försöker få herraväldet över de mörka och maktgalna diktatorsbeteendena. 
"Jordklotsväsendet gör upp med sig själv", mellan själviskhet och osjälviskhet, skriver Martinus, och fortsätter:

"Då jordmedvetandet genomströmmas av dessa krafter, måste samma krafter naturligtvis uppfylla de var för sig passande talangkärnorna i dess fysiska organism, det vill säga jordmänniskor. Man kan ledas av jordlagets andliga själviska krafter i samma grad som man själv är egoistisk, kärlekslös och maktlystnad liksom man uppfylls av samma makroväsens osjälviska och kärleksfulla energier i samma grad som man är ägnad att vara talangkärna för dessa krafter. Vi ser alltså, att de "stora männen" i världspolitiken i själva verket blott leds av jordlagets egna impulser av det slag som de själva i sitt dagliga liv mest sympatiserar med. Men att det i jordpsyket eller jordmentaliteten alltså framträder två konträra, varandra bekämpande krafter, innebär, att jordanden håller på att göra upp med sig själv, sin egen tankevärld och sin moraliska inställning, och i denna uppgörelse är det klart, att den samlar allt som talar för diktatur och berövande av den enskildes frihet till förmån för flocken kring en tankepol och allt som talar för större frihet för den enskilde i förhållande till flocken eller staten kring en annan för att nå fram till det resultat som är bäst för helheten. Jorden håller alltså för närvarande på att resonera, och då den lever i en helt annan tidsbana än den mikrobana vi lever i, är dess "tanketid" av längre varaktighet än vår. Det som är en sekund för jordväsendet, är kanske ett år eller ett tiotal år för oss. Vi måste därför försöka förstå, att jordens tankefunktion och skiftande sinnelag går genom mänskligheten som kulturepoker. Jorden befinner sig just i en kris, men det är den kris som alltid skall föregå en invigning, och då jordklotsväsendet redan påbörjat denna andliga process för århundraden sedan och först om ca. 3000 år kommer att vara färdig därmed, vid vilken tidpunkt "det riktiga människoriket" kommer att vara en realitet på den fysiska jorden, är det alltså förberedelserna för detta tillstånd som nu håller på att ske här på jorden, en utveckling som jordklotsväsendets viljekraft i hög grad står bakom. Jordväsendet beskyddar och värnar om de humana och kärleksfulla krafterna, men samtidigt rensar det också ut i sitt medvetande och i sin kropp, och detta upplever människorna dels som medvetenhetsutvecklande i ord och handlingar av humanistiska, kärleksfulla människor, dels som nya tankar och större överblick över livslagarna, som intellektuella, kärleksfulla människor är redskap för, men också som krig, revolutioner och större och mindre katastrofer, som utlöses av därtill ägnade redskap. Linjen för hela utvecklingen ligger dock klar, och långt innan de nämnda ca 3000 åren gått, kommer jordens förenade stater och arbetet för hela människosläktets väl ha nått långt. Mycket beror på den enskilda människan; man kan lära sig samarbeta med de positiva krafterna i jordens medvetande." (Min fetstil)

Det är inte bara i "världspolitiken" som de "stora männen" är på våglängd med diktatursfasoner utan det finns småpåvar lite här och där. Även bland kosmologi-intresserade män. Men många av dem smyger med det oftast när ridån gått ner. Tro mig, jag vet! 
Jag varnar alla människor härmed att gå ut på olika forum med sina egna dopnamn, det för aldrig något gott med sig i det djurrike som vi fortfarande lever under. 

Läs vidare i den mycket intressanta artikeln "Jordmänniskornas skyddsängel nummer ett" Kosmos 5/84 av Martinus.

Marja

© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

1722 visningar
© Averbis förlag | Kontakt