Om islamistisk kvinnosyn

Eftersom jag kommer från det feminina hållet har jag mest intresserat mig för de gamla religiösa ledarnas och deras patriarkala efterföljares kvinnosyn.
Ingen av de tidigare religiösa ledarna som Buddha eller Muhammed verkar ha varit upplysta, invigda eller haft kosmiskt medvetande i ordens rätta bemärkelse, utom Jesus, det framgår här i citatet från LB 6 st, 2139. Det har räckt med en eller några kosmiska glimtar:

”Att de nämnda kosmiska faciten eller eviga sanningarna i religionerna inte har framlagts som vetenskap beror huvudsakligen på att människorna hittills inte varit så intellektuellt utvecklade att de haft behov av någon intellektuell motivering eller vetenskaplig utredning. Deras förmåga att blint tro på auktoriteter var så stark att de med hjälp därav kunde ledas och styras. Därför behövde tidigare ledare i human religiositet inte ha någon annan invigningsgrad än den som en enstaka upplevelse av en kosmisk glimt skänker.
[…]Profeter med kosmiska glimtar uppträdde och kunde bebåda en ny världsepoks födelse, i vilken det fredens och nästakärlekens himmelrike, som tills vidare endast var ett hoppets lysande fata morgana, till slut skulle bli till faktum och verklighet.”

Och det är ju tydligt att Buddhas och Muhammeds kvinnosyn inte tyder på någon inre polbalans mellan den maskulina och feminina polen inom dem, som krävs för att man skall ha uppnått den kärleksnivån att man får kosmiskt medvetande.
Buddhas kvinnosyn har jag redan skrivit om. Muhammeds är ju inte bättre. Han menade att det var Allah som ansåg att han skulle be sina kvinnor täcka sig, men om man förstår vad Gud står för och är, att hen både har en feminin och maskulin sida i balans, så kan det ju inte stämma.
Allah påstås alltså ha sagt till Muhammed:

"O Profeten, säg till dina fruar och dina döttrar och de troendes kvinnor att dra deras jalabiibihinna (ett klädesplagg i tyg som täcker hela kvinnans kropp från huvudet till fötterna förutom ansiktet och händerna och som har en så stor vidd att det inte visar hennes figur) över sig. Det är bättre än att de känns igen, så att de inte blir ofredade." (Al-Ahzab 59)

Mer om kvinnans plats i islam här

Och han påstods ha sett in i ”Helvetet” och sett att majoriteten där var kvinnor! Orsak: att de inte lytt sina män!

Från Sahih Bukhari:

Volym 1, Bok 2, Nummer 28
Berättad av Ibn 'Abbas: Profeten sa: "Jag fick se Helvetet och (fick se) att majoriteten av dess invånare är kvinnor som är otacksamma."
Det frågades, "Misstror de Allah?" (eller är de otacksamma mot Allah?)
Han svarade, "de är otacksamma mot deras män och otacksamma mot den ynnest och de goda (välvilliga handlingar) gjorda mot dem. Om du alltid har varit god (välvillig) mot en av de och hon sedan ser något i dig (som hon inget gillar), kommer hon att säga, 'Jag har aldrig fått något gott av honom'" [vår översättning]

Volym 1, Bok 6, Nummer 301
Berättad av Abu Said Al-Khudri:
En gång gick Allahs apostel ut till Musalla (för att be) under 'Id-al-Adha or Al-Fitr bönen. Han gick förbi några kvinnor och sa, "O kvinnor! Ge allmosa, för att jag har sett att majoriteten av invånarna i helvetet är ni (kvinnor)."
De frågade, "Varför är det så, O Allah apostel?"
Han svarade, "Ni svär ständigt och är otacksamma mot era män. Jag har inte sett någon mer bristfällig intelligensmässigt och religionsmässigt än er. En varsam och vis man kan bli ledd vilse av somliga av er."
Kvinnorna frågade, "O Allahs apostel! Hur brister vi i vår intelligens och religion?"
Han sa, "Är inte två kvinnors vittnesbörd lika med en mans vittnesbörd?"
De instämde. Han sa, "Detta är bristen i hennes intelligens. Är det inte sant att en kvinna varken kan be eller fasta under hennes menstruation?" De instämde. Han sa, "Detta är bristen hennes religion." [vår översättning]

Mer här om hans helvetessyner  

Och att dessa gamla profeters kvinnosyn varit förtryckande vilket sedan uppmuntrat de efterkommande patriarkaten att fortsätta med detta beteende är det väl ingen som har missat. En som i alla fall har genomskådat vad som pågått i flera tusen år från männens sida gentemot kvinnor, är den ende kosmiskt medvetne Martinus. Han är tydlig om att orsaken till kvinnoförtryck stammar från de urgamla maskulina profeternas kvinnosyn. Han som ju hade den feminina polen i balans med den maskulina, var väl medveten om männens självdyrkan, vanföreställning, dominans, globala förtryck och underordning av kvinnan och han skriver:

"Att tro att 'Adam' i paradiset var en 'man' eller ett 'hankönsväsen', det är en vanföreställning som endast har kunnat vinna insteg och anslutning genom maskulina profeter, vilka i en alltför dominerande grad hyllade sitt eget köns väsen som skapelsens herre, åt vilken 'kvinnan' egentligen bara var skapad till att vara slavinna. … Har inte 'kvinnan' under årtusenden hållits nere i okunnighet, sexuellt slaveri och ringaktning av det så kallade 'starka könet', som genom sin maskulina, kroppsliga överlägsenhet eller styrka i förhållande till 'kvinnans' fysiska, kroppsliga tillstånd hade lätt att bli den dominerande? Och är det månne inte denna dominans som bär skulden till att 'Evas skapelse' endast framställts som en händelse till 'mannens' fördel - alltså en dåraktighet som är skriande osann och så långt borta från verkligheten som den överhuvud kan vara. Tron att 'Adam' i paradiset var en 'man' eller ett 'hankönsväsen' är alltså en vanföreställning och en självdyrkan som ett långt senare väsen föll offer för, nämligen den till ett 'hankönsväsen' omskapade 'Adam' eller det väsen som I DAG DOMINERAR över det fysiska planet såsom 'mannen'.” LB 1709 (mina versaler)

Vid närmare studie har ALLA maskulina profeter haft samma förkärlek till sitt eget kön och underordnat kvinnan till sin ägodel, en lägre stående varelse som de får bruka som de vill. Både Buddha och Paulus/Saulus var ju också riktiga manschauvinister.

Ayaan Hirsi Ali, själv muslim, kämpar för kvinnors rättigheter och är starkt kritisk mot islam.

Som 18-åring lovades hon bort till en släkting men bröt med familjen och flydde till Holland där hon fick politisk asyl. Efter arbete som tolk på bland annat flera abortkliniker och kvinnohus och studier i statskunskap, valdes hon 2003 in i det holländska parlamentet.

Ayaan Hirsi Ali har vid flera tillfällen blivit dödshotad av muslimska fundamentalister sedan hon tillsammans med Theo van Gogh gjorde filmen "Underkastelse", om kvinnoförtryck inom islam. Theo van Gogh blev mördad för sin åsikt och medverkan i filmen.

Sedan dess har Ayaan levt under dödshot. De ämnen som tas upp i filmen är bland annat förbudet mot att ha sex utanför äktenskapet, kvinnomisshandel, kvinnans totala beroende av mannen, dvs. att hon inte ens får gå ut utan en man som sällskap, leva i naturlig frihet och att kvinnor måste skyla sina kroppar så att hon inte frestar andra män eftersom han inte kan behärska sina lustar. Vilket även många västerländska män fortfarande anser är ett naturligt fenomen. Problematiska ämnen för män som fortfarande anser kvinnan vara hans ägodel. Och traditionen lever vidare i förorterna där kvinnor blir trakasserade och förföljda av sina egna religiösa landsmän för att de tar sig friheter och av västerlänningar för att de inte gör det. Vad de än gör så är det av ondo. Tala om att leva under dubbla härskartekniker!

Vi har väl alla varit suggererade under en fundamentalistisk religiös TRO vare sig vi är s.k. kristna, muslimer, buddhister eller annat.

Och det är ju först när man själv tagit avstånd från dessa med intelligensens växt som vi kan förstå dem som är kvar i en fundamentalistisk tro. Vi kan inte längre tro på dogmer som går emot vår inre moral som vi växt bort ifrån genom erfarenheter. Och sann förståelse kommer ur den faktiska upplevelsen. Vilket innebär att man kan förstå olika människors beteende men det behöver inte betyda att man stödjer ett sådant utan kan ta avstånd från det.

Sen kan man ha medkänsla för människors olika vägar, för man kan ju förstå genom igenkänning i sitt eget inre att det kommer att göra ont ett antal gånger att gå vilse innan man kommer till insikt om den rätta vägen mot ljuset.

Om man vill hjälpa någon så är det de människor Gudomen sänder i ens väg, ställer precis i ens närhet, det är ju därför det heter ”nästakärlek”. Allt enligt de kosmiska lagarna. Och om man vill ge något till en tiggare så har man ju själv erfarenhet av fattigdom. Om man reagerar mot främlingsfientlighet så har man själv blivit utsatt för det och vet hur ont det känns.

Men som vanligt så är det politikernas sak att skapa fred och ta hand om de ”krigs”-situationer som nu uppstår på olika platser i landet. Men de verkar vara handlingsförlamade som alltid. Och poliserna som känner sig missnöjda med både löner och ledning anser väl att ”varför skall vi utsätta oss för skador eller livsfara för ingenting”. Och så får vi, det vanliga fotfolket, hantera de situationer vi råkar ut för bäst vi kan. Det är kusligt att se hur snabbt dessa stridsväsen vare sig de är invandrare eller infödda svenskar kan få ett samhälle i brand. Med olika åtgärder hot, bilbränder, nedbränning av asylboenden bestrider de varandra. Båda läger visar sin missnöjdhet mot varandra. Nog är det krig som pågår!

Nu finns det ju tack och lov fler kvinnor än Ayaan Hirsi Ali som tar avstånd från den religion de blivit födda i. En som gjort det och föreläser om sin syn är den i Sverige boende Mona Walter. Lyssna på henne när hon berättar om sin upplevelse av Islam, det är mycket intressant!

Läs också ”Himmelriket på jorden långt borta för kvinnor och barn...” Den skrev jag 2008 och den är fortfarande aktuell idag. Dessvärre!

1934 visningar
© Averbis förlag | Kontakt