Om ordens betydelse

Orden har en stor betydelse framför allt i böcker och hur man presenterar andras "läror", tankar och nya idéer. 
Jag hittade en bok från 80-talet av Lester Wikström på biblioteket för några år sedan som heter: "Nya religioner mitt ibland oss - En liten handbok om nyandliga strömningar i 80-talets Sverige", som presenterar Martinus kosmologi på ett sakligt sätt, till skillnad från många andra av dagens presenterare:

"Martinus kosmologi
Den riktning som går under namnet Martinus har sitt namn efter dansken Martinus Thomsen (1890-1981), som i 30-årsåldern fick sitt kosmiska medvetande, dvs ett inre seende av samtliga sammanhang i världsalltet. Man kan inte bli medlem av Martinus, eftersom någon sådan förening inte existerar. Huvudorganisationen Martinus Institut finns i Köpenhamn. Martinus litteratur försäljes genom Hälsans förlag, som ägs av Stiftelsen Martinus Institut i Sverige med säte i Lidingö. Rörelsens tidskrift heter Kosmos. I Göteborg bildades 1975 Göteborgs Martinusinstitut med 40-50 personer som regelbundet samlas. Verksamheten i Sverige finansieras av en fond, som 1975 hade o 100 stödjare.
"Alldeles som Nya Testamentet var en fortsättning på Gamla Testamentet, trots att det bröt med mycket av det gamla, så är Martinus verk, Tredje Testamentet en uppföljning och fullkomning av Nya Testamentet", skriver Nils Kalén i Sökaren 6/1980. Kalén, som översatt flera av Martinus skrifter till svenska, kallar Martinus kosmologi "en ny epok i vårt andliga tänkande", "en ny världskulturs födelse".
Vi skapar själva vårt öde eller karma, säger Martinus, men i motsats till vad fallet är i hinduismen kan han inte tänka sig att människan kan återfödas som växt eller djur. Inte heller kan man bryta kretsloppet som hinduerna tänker sig det. Allt utvecklas nämligen i en evig spiral mot allt större fullkomning.
Jordmänskligheten står enligt Martinus under inflytande av världsimpulser. Den äldsta ligger till grund för naturfolkens gudsdyrkan. Den andra impulsen gav via tre världsåterlösare Buddha, Kristus och Muhammed - upphov till tre världsreligioner. Den tredje impulsen pågår för närvarande. Inga fler återlösare skall uppträda på jorden. Oförmågan att tro tilltar. I stället växer förmågan att leda sig själv enligt den gudomliga världsplanen. För närvarande lever vi i djurriket men vi är på väg att förverkliga det riktiga människoriket, då alla skall uppnå den stora födelsen eller kosmiskt medvetande. Att en del, som Martinus t ex, redan nu uppnått detta stadium, beror på att de i tidigare liv på någon annan planet eller i någon annan värld utvecklats till det riktiga människoriket.
Utvecklingen går vidare mot ett upplösande av de maskulina och feminina polerna. Vad vi kallar sexualdrift försvinner. Nuvarande krig och mörker kommer att avlösas av en världsfred, en världsstat och en världsregering.
Inte sällan använder Martinus begrepp som Gud, Jesus, den helige Ande, syndernas förlåtelse men då i betydelser som avviker från dem som är gängse i kristendomen.
"

Den enda kommentaren jag vill komma med är mot meningen "Utvecklingen går vidare mot ett upplösande av de maskulina och feminina polerna." Dessa poler kommer inte att upplösas utan den maskulina i kvinnan kommer att tillta och den feminina i mannen likaså. Vi kommer alltså att bli dubbelpoliga. 
Att kvinnor och män har en motsatt pol inom sig har ju blivit ganska vedertaget på senare år inom den moderna psykologin. Men ingen har förstått eller förklarat VARFÖR och HUR den kommit till eller hur den fungerar så som Martinus har gjort i Livet Bog och då främst i bok nr. 5, som blev färdig redan 1947. Och att dessa poler är långt ifrån färdigutvecklade ännu – långsam utveckling pågår. Inget i naturen sker ju språngvis.

Marja 

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

1122 visningar
© Averbis förlag | Kontakt