Om reinkarnation

Britterna är de som tror mest på reinkarnation, svenskarna tror mer än danskarna, som tror mer än norrmännen. Finnarna tror inte på nått innan de har sett'et, i alla fall finns de inte med på listan . Tyskarna tror mest på Gud!

Läs rapport:

http://www.spiritual-wholeness.org/faqs/reinceur/reineuro.htm

SAGT AV KÄNDA PERSONER OM REINKARNATION (PÅ DANSKA)

"Hvis en asiat bad mig om en definition på Europa, ville jeg være tvunget til at svare ham: 'Det er den del af verden, der er hjemsøgt af den utrolige illusion, at mennesket blev skabt af intet, og at denne fødsel er den første indtræden i livet.'"
- Arthur Schopenhauer

"Reinkarnation rummer en særdeles beroligende forklaring på virkeligheden, hvormed indiske tænkere overvinder problemer, som forbløffer europæiske tænkere."
- Albert Schweitzer

"Mit liv forekom mig ofte at være en historie uden begyndelse eller slutning. Jeg følte, at jeg var et historisk fragment, et uddrag hvorfra den foregående og efterfølgende tekst manglede. Jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg kunne have levet i tidligere århundreder og dér mødt spørgsmål, jeg endnu ikke kunne besvare; at jeg var blevet født igen, fordi jeg ikke havde løst den opgave, der var givet mig."
- Carl G. Jung

"Legemet af Benjamin Franklin, trykker (som omslaget på en gammel bog med indholdet revet ud og berøvet sin påskrift og forgyldning) ligger her som føde for orme; men arbejdet skal ikke være tabt, det vil opstå igen i en ny og mere elegant udgave... revideret og korrigeret af forfatteren."
- Benjamin Franklins gravskrift til sig selv

"Et menneske er en del af den helhed, vi kalder universet, en del som er begrænset i tid og rum. Han oplever sig selv, sine tanker og følelser som noget adskilt fra resten... en slags optisk bedrag af hans bevidsthed. Dette bedrag er en slags fængsel for os, som begrænser os til vore personlige begær og til hengivenhed for nogle få personer nær ved os. Vores opgave må være at frigøre os selv fra dette fængsel ved at udvide vores hengivenhed til at omfatte alle levende væsener og hele naturen i dens skønhed."
- Albert Einstein

"Virkeligheden er blot en illusion, omend en meget vedholdende én."
- Albert Einstein

"Vi vender alle tilbage. Det er denne vished, som giver livet mening, og det gør ikke den mindste forskel, om vi i en senere inkarnation husker det tidligere liv eller ej. Det er ikke individet og hans komfort, der tæller, men den store stræben efter det perfekte og rene, som foregår i hver inkarnation."
- Gustav Mahler

"At blive født to gange er ikke mere overraskende end at blive født én gang. Alt i naturen er genopstandelse."
- François Voltaire

"Så længe du ikke er opmærksom på den evige lov om at Dø og Blive Igen, er du blot en vag gæst på en mørk Jord."
- Johann Wolfgang von Goethe

"Sjælen er udødelig - nuvel, hvis jeg altid skal leve, må jeg have levet før, levet i en hel evighed."
- Leo Tolstoy

"Lev, så at du kan ønske at leve igen - det er din pligt - for under alle omstændigheder vil du leve igen!"
- Friedrich Nietzsche

"Jeg er sikker på, at jeg har været her som jeg er nu tusinde gange, og jeg håber at vende tilbage tusinde gange."
- Thomas Huxley

"Jeg er blevet født flere gange end nogen undtagen Krishna."
- Mark Twain

"Jeg er sikker på, at der er flere liv. At de levende opstår af de døde, og at de dødes sjæle eksisterer."
- Sokrates

"Vi føler og véd at vi er evige."
- Baruch Spinoza

"Alt, hvad videnskaben har lært mig, styrker min tro på en fortsættelse af vores åndelige eksistens efter døden. Jeg tror på en udødelig sjæl. Videnskaben har bevist, at intet forgår til intet. Liv og sjæl kan derfor ikke forgå til intet og er udødeligt."
- Wernher von Braun

"Videnskab uden religion er lam; religion uden videnskab er blind... Min religion består af en ydmyg beundring af den uendeligt højere ånd, som afslører sig selv i de små detaljer, vi er i stand til at opfatte med vores svage og skrøbelige sind."
- Albert Einstein


/Marja, som har trott på reinkarnation redan innan hon läste kosmologi. Allt annat vore ologiskt.

936 visningar
© Averbis förlag | Kontakt