Om tyngdenegiutbrottens skadeverkningar

Man skall "känna sina känslor" och leva ut dem har länge varit ett allmänt vedertaget motto för ett sunt liv. Det har påståtts att det är förlösande att avreagera sig, på så sätt blir man av med ilskan och mår bättre. 
Katharsisbegreppet är gammalt och köptes även av Freud. Han såg vreden som en drift som måste få utlopp från vaggan till graven, så att säga. Men modern forskning visar annat.
Att ge utlopp för sin ilska, vilket är populärt inom olika terapier är föga hjälpsamt visar en studie som forskarna på Iowa State University har gjort enligt Journal of Personality and Social Psychology. Läs här.
Modern aggressionsforskning visar också att många människor som är överdrivet aggressiva har brister i sin kommunikation och relationer med andra. De har svårt att tolka andras signaler och missuppfattar ofta andra på ett negativt sätt. De lyssnar dåligt på vad som egentligen sägs och går i affekt i situationer som får andra att förundras över deras reaktioner.

Det är således inte bara stress och felaktig kost som kan skada våra mikroväsen och orsaka sjukdomar, utan även våra arga tankar.
Martinus:

"Sjukdomar beror på tankefel

Det är farligt att ha onda tankar eller att vara vred och bitter och irritera andra människor, och det är inte bara en yttre fara, utan också en inre fara, därför att de enskilda tankearterna är livskrafter som inverkar på de särskilda organen i oss. Vi kan ha tankar som verkar direkt på hjärtat och ger dåligt hjärta. Det kan komma utan att man är klar över det genom att man har hatat i åratal och ständigt är bitter och blir vred över nästan ingenting. Man kan ha tankearter som inverkar på magen och skapar magsår, andra inverkar på hjärnan, så att man till sist blir sinnesslö, medan andra åter kan fördärva muskulaturen och huden osv.
" (Guds ögon K 7/92)

Martinus har dessutom skrivit att om man får en sjukdom i mag-området och det inte hejdas i tid så påverkas intilliggande energiområde och då blir det närmast hjärtat som kan ta skada.
Så ju mer utvecklade vi blir desto farligare för oss är det att bli arga, menar Martinus, det skadar nämligen hjärtat. Och nu har vetenskapen kommit i kapp honom och bekräftar hans påstående:

"Ilskna män riskerar hjärtattack 

Blir din man ofta ilsken när han är stressad? Då bör du försöka lugna ner honom, för ilska kombinerat med stress är rena döden för hjärtat. 
En studie gjord av forskare vid John Hopkinsuniversitetet i Baltimore, USA, visar att särskilt unga män, som reagerar med ilska när de blir stressade, löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt i förtid, skriver Dagens Medicin.
I studien följdes 1 055 män under 32 till 45 år för att se hur ilska som reaktion på stress under det tidiga vuxenlivet, kan påverka risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar i förtid, det vill säga före 55 års ålder.
Under en uppföljningstid på 36 år utvecklade 205 män hjärt-kärlsjukdom, varav 77 hade drabbats före 55 års ålder. De män som hade skattat sin ilska högst, hade också nästan dubbelt så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom i förtid som de lugnare männen.

Publicerad: 2002-05-07 i Aftonbladet.

Det är ju känsloenergin som skall binda den hetsiga och farliga tyngdenergin och ge oss sinnesro. Den skall ha en lugnande tendens och inte öka på våra tyngdenergi-protuberanser! "Med känsloenergin bygger jaget upp den fullkomliga ron och ordningen i tillvaron", menar Martinus. Och:

"Det är med hjälp av känsloenergi som ett väsen måste skaffa sig den stillhet och ro som öppnar dess sinne för bruket av ännu högre medvetenhetsenergier." LB II st 352

Innan dess sker bara ödeläggelse för våra mikrisar om vi inte lär oss att binda vår hetsiga tyngdenergi. Bra att läsa är Martinus sju gyllene råd om hur vi faktiskt kan påverka vår utveckling till det bättre.

Psykologen och forskaren Judit Lindqvist fann i sin forskning ett visst stöd för att svenskar är ganska konflikträdda och trycker ner sin ilska. Och hon kom fram till att svenskar är mer benägna att reta sig på andras irriterande egenskaper än t.ex. amerikanarna. Det är det där med grandet och bjälken…
Så det gäller att få ordning på sin egen "bägare" och inte låta innehållet skvalpa över hit och dit. 
Fast det är ett råd som kanske inte gäller båda könen för forskning visar också på att det finns skillnader i vem som får visa ilska och inte. Gissa vilket kön som har förstahandsrätten till det?
Svar här:

"Aggressiva män når långt i karriären medan arga kvinnor anses inkompetenta. Det visar en ny amerikansk studie.https://www.aftonbladet.se/relationer/a/Rxje48/arga-man-far-lyft-i-karriaren

Jamen, det visste jag redan. Visar man sig det minsta lilla bestämd som kvinna, får man ofta höra av en man: "Det var värst vad du är ilsken"! Och då står man där som ett frågetecken. Men avsikten är ju att få en ur balans med ett slag under bältet. Det kallas i männens värld som "strategi". Som kvinna får man däremot inte använda sig av "strategier" för då kallas man för lömsk och manipulativ. Läste jag nyligen i den nu utkomna boken av Berit Ås; "Förbannad är jag ganska ofta". Härskarteknikernas moder, läs mer om dem.
Som parantes kan jag nämna att hon, förutom de fem härskarteknikerna, också har två nya, men om dem skriver jag en annan gång. Ett stycke modern kvinnohistoria, läs boken.

Nåväl, de är ju männen som tillåts i vår kultur att utsätta sig för hjärtattacker, men jag tror att kvinnor exploderar lite här och där eftersom hjärtinfarkterna även drabbar oss numera. Och det är ju inte konstigt …

Det mest intressanta och glädjande är dock en rapport från engelska "Economic & Social Research Council" (ESRC). Den visar på att livskvaliteten för brittiska medborgare höjs ju mer de hjälper varandra.

"Frivillighet att hjälpa sin medmänniska har positiva effekter oberoende av områdets eller regionens sociala klass eller dess rikedom. En fattig region med många frivilliga aktiviteter där människor hjälper varandra har bättre resultat när det gäller hälsa, att förebygga brott och förbättra utbildningen än en rik region med få frivilliga aktiviteter Det råder ett starkt samband mellan mycket frivillighet och människors känsla av högre livskvalitet."

Det kan jag gott förstå! Och det gäller inte bara britter.
Själv känner jag alltid en obeskrivlig glädje när jag har hjälpt någon med något och ser deras glädje. Det blir en energikick för hela organismen och jag mår väldigt bra efteråt. Man har ett leende på läpparna en lång stund efteråt och känner sig ljus inombords. Och inte förväntar jag mig något i gengäld heller - om det nu var någon som trodde det!

Marja

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

1062 visningar
© Averbis förlag | Kontakt