Om yttrandefrihet

"Respekt för ordet är ett första krav i den disciplin igenom vilken en människa kan fostras till mognad — intellektuellt, emotionellt och moraliskt.
Respekt för ordet — deras bruk med strängaste omsorg och i omutlig inre sanningskärlek — är också för samhället och släktet ett villkor för växt.

Att missbruka ordet är att visa förakt för människan. Det underminerar broarna och förgiftar källorna…
"

Dag Hammarskjöld
Vägmärken

971 visningar
© Averbis förlag | Kontakt