Ombytta roller

Jag har fått lära mig att, istället för att "ta hand om" allt och alla som jag har gjort hittills i mitt liv, även ta emot när någon annan tar hand om mig. Vilket inte är helt lätt när man inte är van! 
Jag minns att Elisabeth Kübler-Ross berättade i en dokumentär att hennes mamma hade varit en "omhändertagerska" hela sitt liv och kunde aldrig ta emot någon hjälp själv. Men hon blev tvungen att lära sig det "den hårda vägen" för hon blev rullstolsbunden och hamnade på ett hem. Hon blev helt beroende av personalen och var tvungen att ta emot deras hjälp i alla situationer, vilket var mycket svårt för henne.

Min sambo har emellanåt fått leva ut sitt behov av att få vara den som tar hand om någon. Det är intressant att se att han faktiskt trivs i sin roll som "Florence Nightingale" , och jag tror helt och fullt att den feminina polens växt i mannen drar med sig en mjuk vårdande roll och männen blir mer inkännande, varma och mindre självupptagna. 

Många män blir ju mer passiva och orkar inte längre vara så kraftfulla i sin maskulina utåtriktade roll. Vem springer på kurser och alla möjliga evenemang? Jo, det är kvinnor man ser nästan överallt nuförtiden. Det är bara på Klint, som det är ganska jämnt fördelat mellan könen.

Vår väg som kvinnor är att bli självständiga varelser och detta kan ingen stoppa. Det är den nya tillväxande sidan i oss som stöter på patrull från oförstående maktfullkomliga maskulina män som försöker hindra oss och tysta oss. Naturligtvis finns det även kvinnor som blir "maktfullkomliga" under sin "primitiva" repetition av den maskulina polen. Men när vi nu har de kosmiska analyserna till hjälp i vår vardag så blir det ju lättare att ha överseende med dessa utvecklingsstadier. Väl? Jag ser inte ner på "mjukismän" utan förstår att de inte har "orken" längre att vara i sin maskulina kraft och roll. 
Men de flesta kvinnor är inte ute efter "makten" utan vi vill samarbeta med männen och bli behandlade med respekt.
Psykologen Sven Åge Rossen menar i sin bok "Livets mening" att under en övergångsperiod kommer det att bli ombytta förhållanden mellan mannen och kvinnan. Mannens hårda sinne kommer att genom förälskelsen i en annan person få ett första känslomässiga genombrott och det uppstår en ny förmåga hos mannen: att tillbedja och beundra kvinnan. Tidigare har han ju bara velat ha tillbedjan och kunnat endast älska och beundra sig själv. 
Och kvinnan kommer att kunna utveckla en ny förmåga: att känna omsorg och vilja beskydda mannen.

Många män genomgår idag svåra känslomässiga prövningar — att det gör ont att älska någon och bli övergiven — just på grund av att de har börjat "känna sina känslor". Och det är ju ofta bara vi kvinnor som kan ge den karmautlösningen. Vi stannar inte längre kvar i en dålig relation, för vi har blivit mer självständiga och kan försörja oss själva och våra barn i dagens samhälle. Men ser man det lite "från ovan" så skulle ju mannens utveckling stanna av om de inte fick komma i kontakt med sin känsligare eller "mjukare" del.
Om man kan följa med i utvecklingen med hjälp av kosmologin så blir livet mycket lättare i vardagen. Men det krävs ju en del livserfarenheter också för att förstå vad det står i Livets Bog.
Tillsammans kan vi öka förståelsen för våra motsatta polers växt och svårigheter genom att åtminstone börja lyssna på varandra, och kanske — genom att ta del av den andras erfarenheter — på det sättet få fler insikter utan att hamna i krig med det motsatta könet.
Så varför inte börja med en öppen och förstående kommunikation i denna fråga. Mycket vore vunnet då.

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

973 visningar
© Averbis förlag | Kontakt