Påverkad av Martinus rena utstrålning

Jag träffade en gång en man i Klint som berättade att han, efter att ha suttit bredvid Martinus en stund, började svettas och må dåligt. 
Hans egen tolkning var att han hade så mycket kvar av det djuriska i sig och Martinus rena utstrålning påverkade honom så starkt att han kände sig "oren".
Han var tvungen att flytta på sig.

hälsningar från en, åtminstone, nyduschad )
Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

931 visningar
© Averbis förlag | Kontakt