Polförvandlingsproblematik i hetluften

Det har blossat upp en het debatt på nätet om en norskas uttalanden om att "Jag förstår att norska män vill ha ryska och thailändska kvinnor. De gillar åtmistone sex och är bra på att laga mat." https://www.aftonbladet.se/relationer/a/KvLb6y/jag-forstar-att-man-vill-ha-thailandska-kvinnor

Hoppfull blir man när en mansforskare tar bladet från munnen i den hätska debatten och för in sans och balans i diskussionerna:

"Jämställda män känner sig inte hotade
Lars Jalmert, mansforskare och professor vid Stockholms Universitet, är inte det minsta förvånad över reaktionerna. 
– De relativt få som uppfattar feminismen som ett hot, de slår vilt i debatter för att visa vem det är som har makten, säger han. 
Enligt Lars Jalmert önskar dock den stora majoriteten av männen ett samhälle med mer jämlika villkor. Och det stöds också av forskning som visar att jämställda par håller ihop i högre grad än icke-jämställda. 
– Men de män som vill leva mer jämställt känner sig inte hotade, de skriker inte, de uttrycker sig ofta inte i sådana här debatter – och det är på sätt och vis synd. 
"Feminism är ingen klädstil
Särskilt högljudd kan debatten bli på nätet där man kan gömma sig bakom en signatur. 
– Och när en kvinna uttalar en sådan här uppfattning, då får hon så oerhört mycket stöd från den här gruppen, säger Lars Jalmert. 
Men kan det inte vara så att feminismen har gått för långt, att den slagit in en kil mellan könen? 
– Klart den inte kan gå för långt. Feminism är ingen klädstil. Feminism handlar om rättvisa och människors lika värde. Idag har inte kvinnan samma värde. Och det är det hon måste få för att vi alla ska få ett bättre liv, säger Lars Jalmert.

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/6nPVk3/ratt-at-er-bortskamda-svenska-kvinnor

Denna polförvandlingsproblematik är inget som automatiskt försvinner bara för att man börjat läsa kosmologi! 
Jag känner till många machomän bland kosmologi-intresserade och som dessutom får stöd av kosmologi-intresserade kvinnor som ser upp till dem och lägger stor tro till dessa mäns tolkningar av kosmologin. Dessa kvinnor är - fast de aldrig skulle erkänna det högt eller kanske inte ens är medvetna om det - s.k. "gatekeepers" som bromsar utvecklingen till jämställdhet. De curlar för patriarkatet. Vilket naturligtvis är en utvecklingsfråga, de har inte lidit nog på området av maskulin dominans och förtryck eller snarare; de har inte kommit så långt i sin polförvandling och självständigt tänkande ännu, utan lutar sig gärna fortfarande bekvämt mot männens självsäkra åsikter om ditten och datten inom kosmologin. Dessa kvinnor upplevs inte som något hot av machomännen bland kosmologirörelsens manliga majoritet. 

Dessa kvinnor är omtyckta för de kan parera mjukt i debatter även om de har en annan åsikt än den maskulina dominansen. De tystnar och kommenterar gärna felaktigheterna för någon medsyster efteråt i hårda ordalag, men att säga det högt inför en maskulin dominans vågar de ännu inte.
Jag minns med obehag en sådan kvinnas uttalande på en kurs en gång. Hon vände sig till en välkänd dominant manlig föredragshållare - som gärna framhåller att han träffat Martinus privat och hört saker från hans egen mun i olika frågor och speciellt då inom den sexuella sfären - och yttrade högt:

"Jag undrar hur det skall gå för framtidens människor när ni som har träffat Martinus inte längre finns och som kan tolka kosmologin åt dem? Hur skall de kunna förstå kosmologin på rätt sätt?"

Jag blev helt stum, kunde inte få fram ett ljud! En kvinna som ofta själv håller föredrag om kosmologin visar öppet sin tilltro till manliga auktoriteter inom kosmologin bara för att de har träffat Martinus! Litar alltså på hörsägen om vad Martinus har yttrat i olika privata sammanhang! Utan att skaffa sig en egen uppfattning om vad det står att läsa i TT, LB! Men, men det är ju också en utvecklingsfråga.

Det är ju den samlade mängden av livserfarenheter som ger förståelse för innehållet i böckerna. Ingenting annat! Som du känner dig själv, känner du världen! Vilket betyder att när man genomskådat sina egna handlingar och deras resultat tillräckligt många gånger vet man hur man inte skall handla för att orsaka sig lidande. Och då kan man också se när andra begår misstag, för det beror på igenkänningsförmåga från egna erfarenheter att man genomskådar vad som är rätt och vad som är fel i tillvaron och våra handlingar när vi går emot de kosmiska lagarna. Och dessa talanger är något som utvecklas successivt genom den motsatta polens gradvisa växt inom oss, den maskulina hos kvinnan och den feminina hos mannen. Så egentligen borde det feminina stå högre i kurs hos de maskulina kosmologi-intresserade männen vilket det inte gör. Tvärtom. Och det hjälper inte att man känt Martinus eller läst Livets Bog hur många gånger som helst för förståelsen utan där gäller bara livets direkta tal. Ofta i form av egna personliga tillkortakommanden och motstånd från livet, dvs. från medmänniskorna som är Guds redskap för "uppfostran" av jordmänniskan till att bli en fullkomlig, kärleksfull och självständigt tänkande individ.

Tänker
Marja (som lever i en harmonisk jämställd relation!)

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

1065 visningar
© Averbis förlag | Kontakt