Re: Förmågan att kunna läsa mellan raderna - del 2

Jag har nu informerat om riskerna med konstlade andliga övningar — yoga, felaktig meditation, andningsövningar, qigong, reiki m.fl. — i över 11 år.

När någon har frågat mig om råd vilka andliga övningar jag kan rekommendera, så har jag svarat konsekvent; inga.
Varför jag gör det beror på att jag har den åsikten att alla övningar är ett försök till att finna "kryckor" och de leder inte till hälsa eftersom sann hälsa endast går att uppnå genom att våga titta på var man i sitt dagliga liv gör "fel", dvs. går mot livets lagar. Man måste få bort ORSAKEN. Den kunskapen kan man mycket väl läsa sig till, vi har ju fått analyserna till vägledning. 
Jag har själv blivit friskare genom att bli vegetarian, och har kunnat undvika att få mina föräldrars sjukdomar, fast jag redan hade försymtomen. Efter några år som vegetarian blev jag plötsligt laktosintolerant och är nu en "ofrivillig" ;-) vegan. Ju mindre "gifter" jag äter desto mindre av andra gifter tål jag, har jag märkt, och desto bättre mår jag. Så det är ju en bekräftelse för mig att det som står i Livets Bog, Tredje Testamentet, är sant. Och så är det, man får själv prova om teorierna i analyserna håller i ens eget liv.
Nu händer det ofta att människor säger att "det är inte så lätt", och att man behöver ha lite behandlingar här och lite mediciner där. Ja, jag säger inte att det är lätt, men man förlänger ju bara sina egna plågor med dessa kryckor. För någon gång måste man ju börja göra rätt för annars fortsätter ju bara plågorna, liv efter liv efter liv....Man måste ju få bort grunden och orsaken till lidandena.
De österländska metoder, varav jag ovan räknade upp några, som nu annonseras ut som vägen till fullkomlig hälsa kommer aldrig att bli det. Det är en omöjlighet och det vet alla, om de har läst Livets Bog, Tredje Testamentet. 
Om nu också dessa konstlade övningar visar sig ha sådana effekter att man kan bli sjukare istället för friskare, finns det väl ännu mindre skäl att göra dem. Vad finns det då för syfte att göra dem? 
Jo, människan har alltid velat hitta genvägar. Men det går ju inte om man har förstått de kosmiska analyserna rätt.

För psykoterapier av olika slag har jag inte så stort förtroende. Och på de ställen, som jag minns att Martinus har skrivit om det, är inte heller han så positiv till dagens psykologi. Mycket av våra problem idag handlar om polförvandlingen och det vet ju de flesta läkare och psykologer ingenting om. Personligen tycker jag att man kan fastna i ett ältande som inte leder någonstans, och man får då bara en del nya begrepp att gömma sig bakom. Ett av dem är "att man har haft en svår barndom." 
Jag har bara negativa erfarenheter av psykiatrin, men det innebär inte att någon annan behöver ha/få det. Det är nog bra för många att hitta någon "expert" att tala med. Men ofta har jag upplevt att de mest givande och mest problemlösande samtalen sker med vänner eller någon "vanlig" människa, som man känner förtroende för i ens omgivning. Bildning och utbildning behöver inte alltid gå hand i hand.

Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

944 visningar
© Averbis förlag | Kontakt