Re: Man skall inte teckna symboler själv - del 2

För mig står det helt klart att Martinus med sina ord "Och jag anser också att man inte själv ska göra symboler" menar alla andliga, ockulta, symboler som har till syfte att åskådliggöra, symbolisera och "förkroppsliga" det transcendenta/överjordiska i någon form av diagram, cirkel eller fyrkant. Alltså åskådliggöra och försöka att förklara något abstrakt; det som finns i det fördolda. Martinus har med sina symboler försökt att förklara för oss, som bara ser och förstår vår värld med de fysiska sinnena, någonting från det som för oss ännu är i det fördolda.
Tibetanerna har länge ritat mandalas med olikfärgade riskorn m.m. De skall också symbolisera något slags diagram över något ockult, andligt, osynligt. Det är inte vilken bildkonst som helst att rita mandalas. Och det är inte heller vem som helst som får rita dessa symboler bland tibetanerna.
De indiska och buddhistiska tantriska övningarna består av meditativa ritualer i form av visualiseringar; byggandet av mentala bilder. Man sitter i lotusställning och reciterar mantran samtidigt som man fokuserar på bilden av en mandala, eller att man i sitt inre bygger upp bilder av mandalas. 
Mandalan beskådas alltså i samband med meditation. "Den representerar det universum som individen träder in i och identifierar sig med. Mot centrum går fyra vägar in; även bildfälten däremellan är fyllda av symbolik, till vilken färgerna bidrar. Mandalan kan t.ex. tecknas med riskorn på marken, ritas på papper, ristas på metall; mest kända är mandalaframställningar på tibetanska tygrullar (than-ka)" (Nationalencyklopedin).

Syftet med meditation på mandalor är att identifiera sig med buddhafiguren i mandalans centrum. Och målet är att uppnå buddhaskap i ett enda liv. En guru är absolut nödvändig, eftersom det finns svåra faromoment i dessa övningar och det behövs långt ockult lärande för att kunna utöva religionen. För det är en religion även om den inte erkänner en Gud. 
Att teckna mandalas får inte göras av vem som helst, som sagt, eftersom det krävs djupa kunskaper om det ockulta, det som finns bortom vår fysiska värld. Om någon tecknar en mandala utan dessa hemliga ockulta kunskaper kan den få en negativ effekt på både tecknaren, som inte förstod/visste bättre, och omgivningen eftersom en mandalasymbol påstås vara magisk och utstråla den energi som den förmedlar av något okänt och bortom vår fysiska fattningsförmåga. Mandalan/symbolen kan alltså förmedla energi från de högre rena andliga tillvaroplanen men också från det lägre mellantillståndet eller "skärseldstillvaron", som det också kallas.

Dessa tantriska övningar härstammar från urgamla schamanistiska riter och hör alltså hemma i den gamla världsimpulsens hemliga religiösa övningar, som går ut på att på snabbaste sättet försöka bli fri från reinkarnation. Alltså; befrias från "samsara", en vandring i den jordiska tillvaron, som man anser vara en lidandeszon. Man vill m.a.o. hoppa över "läran av lidandet" som Martinus anser är den enda vägen till kosmiskt medvetande - som ju är ett snäpp högre än det upplysta buddhaskapet.

Och om man kan förstå ovanstående förklaring av hemligheten bakom mönstret i bilden på mandalor/symboler, så kan man lätt förstå varför Martinus säger att man inte skall göra egna symboler. Och enligt min mening talar han om vilka andliga, ockulta eller religiösa symboler som helst som försöker förmedla något från ett osynligt tillstånd bortom det fysiska att meditera till. Det finns ju även andra symboler som t.ex. ovannämnda mandalas m.fl. 
Någon måste ju kunna förklara symbolernas symboliska dolda budskap, som Martinus gjort med sina, för att kunna förmedla innehållet till vår fysiska tolkning och förståelse. Det finns inga sådan nedtecknade förklaringar till mandalor, där famlar gemene man i mörker. Sedan spelar det ingen roll vilken intention eller tanke man har när man tecknar dem. En mandala är en mandala och den har hemliga mönster i sin utformning/diagram som man kan förvanska och teckna på ett felaktigt sätt i sin okunskap. Vilket kan leda till en negativ utstrålning istället för en positiv. Därför skall man inte göra egna andliga symboler/mandalas. Vare sig kosmologiska eller några andra härstammande från den gamla världsimpulsen. Man kan ju säga att Martinus symboler är mandalor, diagram, för den nya världsimpulsen och de schamanistiska/tibetanska hör hemma i den gamla världsimpulsen. Och för dem finns heller inte längre någon förklaring, varför det blir vanskligt att tolka och förstå deras symboliska innebörd, bildspråk och dolda budskap.

Tibetanernas största yogi genom tiderna, Milarepa, kunde genom hemliga ockulta tecken och symboler, som han hade lärt sig hos en svartmagiker, få till stånd hemska landsplågor, missväxter och oväder i sin hämnd mot sina herrar.
Voodo-dockor är också en slags symboler, som på ett andligt plan menas representera den personen man vill illa eller ta makten över, vilket oftast är syftet.
Det är alltså inte vilka teckningar, ritningar, målningar eller bokstäver som helst, som Martinus menar när han säger att vi inte skall göra egna symboler. De är inte bara kosmologiska symboler han talar om utan de finns, och har funnits, ockulta symboler inom alla religioner som t.ex. kabbalan, tarot-korten, alkemistiska symboler m.m.
Och så som jag uppfattar det är det precis de andliga ockulta diagrammen och symbolerna som Martinus talar om. De kan göra mer skada än vad man kan tro, om man inte förstår de andliga kosmiska lagarna. Och som han säger så är hans symboler magiska på det goda sättet, de är alltså befrämjande och stärkande för vår hjärna osv. Det finns alla möjliga övningar inom yogan för att stärka vissa inre organ för att kunna bära den kraft som skall genomströmma dessa när man får t.ex. en transcendental upplevelse. Så här bjuder Martinus på många symboler att träna sina hjärnceller på !

Sen får ju var och en tro eller inte tro på Martinus och hans nedtecknade Livets Bog , Tredje Testamentet, bäst man vill och har förmågor till. 
Hur många är det som t.ex. kan påstå sig förstå Martinus symboler till fullo. De kan ju också vara svart magi utan att vi förstår det! Men man får ju komplettera dem med allt annat han har skrivit och plussa på med våra egna erfarenheter och intelligens som hjälpmedel för att bedöma om de är av god eller ond natur. Fortfarande är vi ju halvt medvetslösa allesammans. Det gäller att rådbråka alla sina sinnen för att urskilja gott från ont.

För mig är det en glädje att ha fått ta del av Martinus nedtecknade visdomar som vägledning.
Och för mig är det också viktigt att komma ihåg Martinus ord; att ju mer utvecklade vi blir desto mindre beskydd får vi!
Och för mig är det inte konstigt att det är så. Om vi nu skall bli till självständigt tänkande människor i Guds avbild kan vi ju inte ha en Pappa eller skyddsänglar som håller oss i handen hela tiden. Vi måste börja använda vår analyserings- och urskillningsförmåga i mångt och mycket. Jag kan inte hoppas på att jag är beskyddad när/om Gud har lagt framför mig någon form av varnande information. 
Som t.ex. nu ord från Martinus som säger att "du skall inte göra egna symboler", utan man får ju analysera varför han säger sådant och "läsa mellan raderna" för där finns också en massa information som man måste fundera ut själv. Eller söka kunskap i andras upplevelser eller skrifter.
Och symboler används ju även, som sagt, till svart magi! Och vem kan tolka de symboler vi ritar utifrån "vårt inre"? Är det gott eller ont som kommer upp i dagen. Det vet ju ingen. Den "självkännedomsförmågan" eller kunskapen ligger fortfarande i träda hos majoriteten av oss på denna planet. 

Tänker
Marja Fortsättning följer...

© 2007 Marja Silverfall All Rights Reserved

3426 visningar
© Averbis förlag | Kontakt