Re: Om krig och fred

(Svar på "Om krig och fred")

Ja, Marja, jag är övertygad om att det är den feminina principen som kommer att frälsa världen från krig och elände!  

Omedelbart efter den ekonomiska krisen på Island var det ett antal kvinnliga medborgare som sade att krisen var något positivt. Eftersom det visade med all önskvärd tydlighet den maskulina principens misslyckande! De hoppades på mer kvinnlig ekonomisk politik i framtiden. Spekulativ, högriskfylld "gamblermentalitet" är helt oacceptabel när det kommer till pengahantering och ansvar för många människors väl och ve. Nej, fram för den feminina principens omsorg, försiktighet och goda omdöme! Det visar även de mikrolån som existerar i österns land, där ca 95% av låntagarna är kvinnliga. Och alla betalar tillbaka sina lån till sista öret, medan de manliga medborgarna ofta super upp de eventuella pengar familjen får in.

Det saknas inte tydliga exempel, på vilken mentalitet som är mest lämpad att ha ansvar! Och även en polförvandlad manlig representant för människosläktet skulle kunna axla denna roll, om den feminina polen har en stark påverkan på medvetandet och inställningen till dessa ting. Tyvärr alltför ovanligt, och sällsynt ännu...

Hälsar Anders 

 

919 visningar
© Averbis förlag | Kontakt