Re: Tillägg 4: Hatha Yoga och Kundaliniyoga de farligaste

Det finns många olika yogaformer i Indien, varav Hatha Yoga och Kundaliniyoga hör till de farligaste. (Jungs uttalande om kundaliniyoga.

Nu håller många yoga-anhängare här i väst på med att egenmäktigt lägga till och dra ifrån innehåll från ursprungsformerna i dessa, (om det nu finns några sådan kvar efter att ha "vandrat" och traderats muntligen från mästare till lärjunge i hundratals år) och ge dem nya namn som Ashtanga Yoga, Power Yoga m.m., men de härstammar båda från den farliga Hatha Yogan. 
Och som Gopi Krishna påpekar att t.o.m. i Indien är det bara de som är förberedda att möta döden som har mod nog att genomföra de extrema tuktövningarna i Hatha Yoga. 
Krishna skriver om det i sin bok "The Awakening of Kundalini:

"The fact that Hatha Yoga practices can lead to insanity is widely known in India and, to some extent, even in the West. 
The term "mastana" in Persian and "avadhoot" in Sanskrit is applied to an initiate whose entry to higher dimensions of consciousness is attended with loss of worldly sense to an extent as to be oblivious of his behavior or, in other words, who while attaining to higher perception loses control over himself. Cases of this category can be met in India and, probably, in other places also. All this association of Kundalini and its products with possible derangement of mind, during the course of practice and even later, can definitely mean, even if we disbelieve other things, that the practices of Hatha Yoga or the arousal of the Serpent Power can have such a drastic effect on the body and the brain as to cause unhingement of reason in some practitioners. Apart from every other consideration, does not even this issue provide a strong incentive for an earnest scientist to start an investigation on this type of Yoga? If the practices or the alleged arousal of the power can, in some cases, lead to psychosis, looked at from the other angle, can it not be possible that the spontaneous arousal of the power, brought about by genetic factors in an unadjusted system, is a fertile cause for many forms of insanity and other mental or nervous disorders?"
(…) In Hatha Yoga the breathing exercises are more strenuous, attended by some abnormal positions of the chin, the diaphragm, the tongue, and other parts of the body to prevent expulsion or inhalation of air into the lungs in order to induce a state of suspended breathing. This can have drastic effects on the nervous system and the brain, and it is obvious that such a discipline can be very dangerous. Even in India, only those prepared to face death dare to undergo the extreme disciplines of Hatha Yoga.
"

Detta känner inte västerlänningar oftast till och det är heller ingen Indisk guru eller annan yogalärare som berättar det för sina yogaelever. Det är alltså ingen som känner till syftet och målet med dessa yogaövningar utan de får falsk varuinformation om att de blir friska både till kropp och själ, lyckliga och merpresterande=rikare genom yogaövningar. 
Man måste ju veta om syftet och målet med yogaövningar för att bli kallad för "äregirig", men om man inte känner till syftet kan man väl bara kalla utövaren för okunnig. Det är alltså de okunniga som är i majoritet. De flesta som har blivit sjuka av de många hundra som jag hittills har kommit i kontakt med har inte haft några äregiriga förhoppningar att bli något stort, för de har aldrig hört talas om vad det innersta hemliga syftet med dessa yogaövningar är (meditation och andningsövningar ingår också i yoga-familjen). 
Dessutom kan man ju säga att äregirighet och högmod går hand i hand och eftersom högmodet är det sista som kommer att lämna oss, enligt Martinus, innan vi är mogna för "den stora födelsen", så är vi därmed alla i riskzonen. Alla kan bli skadade i yoga för äregirighet och högmod är det djuriska i oss och de hör därmed till kategorin "tröskelns väktare"! 
Som jag har skrivit förut är yoga ett komplement till den indiska religionen och har alltid blivit behandlat som sådant i Indien. Yogans mål och syfte är att förena den individuella själen med universellt medvetande eller den osynliga alltgenomträngande Brahman, som är detsamma som Gud. Yoga är en koncentrationsövning i att försöka forcera sin primära pol från centrat vid könsorganen till att nå det sekundära polcentrat i hjärnområdet och ingenting annat. 

Jag hörde för många år sedan från en kosmologiintresserad att han hade sett ett program i dansk TV där det hade berättats om en grupp som satt och mediterade i en cirkel ute på en öppen plats. Det var klart solsken utan ett moln på himmelen. Plötsligt såg de ett starkt sken runt en av meditatörerna i cirkeln och "PUFF" — så var han borta. Det enda som blev kvar var skorna. Det finns ju något som heter "mänsklig självantändning" (sök efter "spontaneous human combustion" på nätet), och som ännu inte har kunnat förklaras av vetenskapen. Men det finns några forskare som har antytt att det kanske har något att göra med det som indierna kallar för "kundalinikraften".

Tala om krafter. Man leker med energier av oanade mått.

Elektriska upplevelser i kroppen är försymptom och tecken på att "ormen", ljuspelaren, har börjat stiga genom ryggmärgen, som är ledningskanal för det elektriska systemet. 
De som har drabbats av en kortslutning har upplevt det som att de har fått "tusen volt" genom kroppen, med olika former av fysisk eller psykisk ödeläggelse som följd.
Fler symtom finns på vår hemsida 

Läs också gärna i Livets Bog VI st. 2000 och vidare om österländska metoder. 
Och slutligen:

"Många människor har blivit sinnessjuka genom att komma i beröring med dessa energier på ett för tidigt stadium. Andra har blivit fanatiker med våldsam vilja till självhävdelse och rasande intolerans mot andra. Andra åter har kommit in i tillstånd där de andliga energierna helt har tagit herraväldet på bekostnad av de materiella, och de lever i inbillade tillstånd som gör dem helt olämpliga för livet här." Julstjärnan (Kosmos 96/12).

Det är helt klart ofarligare med Friskis & Svettis för kroppens struktur och välbefinnande!

anser 
Marja

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved

2561 visningar
© Averbis förlag | Kontakt