Re: Vad innebär det "att finna sig i allt"?

Tack Marja för denna strålande sammanställning! 

Som så ofta fungerar det inte att studera lösryckta citat, utan helheten måste förstås. 

Jag tycker att de många citat du lägger fram entydigt visar att det inte är så enkelt att bara "lägga sig" för alla obehagligheter. I vissa fall är det inte det som är kärleken. 

Hälsar
Anders

805 visningar
© Averbis förlag | Kontakt