Re: Mer om vuxenmobbing...

Läs denna artikel först " Om mobbing".

Och sedan en serie artiklar som publicerats på Dagens Nyheters kultursida. Några axplock:

"Säg inget vänligt till mig"

Kerstin och Carina är två svenska kvinnor som berövats tilltron till sina ­medmänniskor. Det var på arbetet det hände. Hur går det till när vanliga anställda uppsöker ­psykiatrin med samma symtom som krigsoffer?"
https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sag-inget-vanligt-till-mig/

"’Värst för dig själv’ – Vår heder har inget pris

’Det kan bli värst för dig om du anmäler.’ Så kan det låta i Marocko när en kvinna vill anmäla en våldtäkt. Så låter det från Arbetsmiljöverket när en mobbad vill anmäla arbetsskada. I dag avslutas Maciej ­Zarembas uppmärksammande reportage om vuxenmobbningen, lika förnekad i Sverige som kvinnomisshandel i muslimska länder.

[…] Det hjälper föga att landet Sverige på papper har det bästa skyddet för det fria ordet – när det samtidigt är straffritt för människor i maktställning att genom förtal, ryktesspridning och psykiska övergrepp krossa dem som tar till orda. Staten bevakar våra kostvanor men finner inget allmänintresse i att skydda svenskens självrespekt, värdighet och heder. Ingen åklagare rycker ut mot förtal på internet eller mobbning på arbetsplatsen, och mot intrång i vårt privatliv finns inte ens lagligt skydd. Med andra ord: "den personliga integriteten" – själva förutsättningen för att medborgaren skall våga bruka de rättigheter han har – är exceptionellt svag i Sverige."

Maciej Zaremba
Dagens Nyheter
https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/varst-for-dig-sjalv-var-heder-har-inget-pris/

"’De skiter i vilket’ – Så sviker vi de mobbade

Vuxenmobbningen på svenska arbetsplatser kostar samhället enorma summor varje år, men är osynlig i statistiken. I många fall har rättssystemet helt slutat fungera. Varför? I fjärde delen av sin artikelserie visar Maciej Zaremba hur myndigheterna gömmer undan ett gigantiskt samhällsproblem.
[…]Kriminalinspektör Thorbjörn Lundström är förbryllad. Det är sjutton år sedan "kränkande särbehandling" på arbetsplatsen blivit kriminaliserad i Sverige. Han har arbetsmiljöbrott som specialitet. I åtta år har han väntat på att Arbetsmiljöverket skall se till att han får ett mobbningsfall att utreda. Men det har inte kommit några. Han undrar om myndigheten diskriminerar mobbningsoffren. "Varför anmäler de när någon skadats i en maskin – men aldrig när hon skadats av mobbning? Posttraumatiskt stressyndrom är en allvarlig sjukdom. Har man fått den på jobbet har arbetsgivaren ansvaret." Han läser lagen för mig: 
Arbetsmiljölagen kap 3: "Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall." "Klart, eller hur?" Och har inte arbetsgivaren vidtagit nämnda åtgärder träder brottsbalken in: kap 3 § 7–10. Den som "åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall" kan dömas till fängelse i högst fyra år."

Maciej Zaremba
Dagens Nyheter
https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/de-skiter-i-vilket-sa-sviker-vi-de-mobbade/

"Forskare: Lagen om mobbning är inte effektiv

Sverige var först i världen med att se mobbning som ett arbetsmiljöbrott. Nu har vi hamnat på efterkälken, hävdar den norske forskaren Helge Hoel. 
Att tala om vuxenmobbning på arbetsplatser är belagt med stor skam i Sverige, menar Helge Hoel, som i sina studier vid universitetet i Manchester jämfört Sverige med andra länder.
I en studie konstaterar han och kollegan Ståle Einarsen att den svenska lagen inte varit effektiv.
Varför?
– Sverige ser sig nog lite som ett idealsamhälle där mobbning inte finns, säger Hoel.
Sveriges kollektiva modell är inte heller lämpad för att lösa psykosociala problem, menar han:
– Strävan efter konsensus gör det svårare att se en enskild person. Det kan leda till att även facken tar gruppens parti mot individen."

Ann
Dagens Nyheter
https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-lagen-om-mobbning-ar-inte-effektiv/


© 2010 Marja Silverfall All Rights Reserved

1211 visningar
© Averbis förlag | Kontakt