Re: Vad en människa tänker...2

Martinus skriver:

"Liksom trädgårdsmästaren måste rensa sina odlingar för att inte växterna där skall kvävas av ogräs, så måste också en människa rensa sitt medvetande, sitt tankeodlings- och viljeföringsområde från det förkvävande ogräs som där kan florera och verka försvagande eller förlamande på hennes livskraft och välbefinnande och därmed ödelägga hennes livslust eller glädje att vara till."

Hur man gör kan du läsa om i "Martinus svar på ett brev från en sjuk".

892 visningar
© Averbis förlag | Kontakt