Reflexioner från Taiwan

Hälsningar från Taiwan!

Hej alla där ute! Nu är jag på tjänsteresa i Taiwan, denna lilla ö i sydkinesiska havet. Resan tog 23 timmar dörr till dörr, men allt gick som smort och utan incidenter som tur var. Den längsta turen gick från Amsterdam direkt till Hongkong med en Boeing 747:a, 11 timmar, och jag trodde aldrig att den giganten skulle gå att få upp i luften. 3 säten på ena sidan, 3 på andra plus 4 i mitten! 
Personalen, som var till stor del kinesisk, hade underbar service, vilket även är utmärkande för befolkningen i Taiwan. Mycket ödmjuka och tjänande varelser. Enligt en tysk som vi jobbar med, som har bott här i 3 år och arbetat under många fler i östens länder, är största delen av befolkningen buddister, några konfucianister, och en liten del kristna. Kanske har buddismen satt sina spår? 

Under en middag kom vi att samtala om religion. Vi var överens om att religion ofta används i själviskhetens tjänst, och som ett sätt att få en högre social status. Konfucius, som tydligen var en klok man, hade inställningen att det inte spelade roll om man trodde på Gud eller inte, bara man HANDLADE gott. Kristendomen menar tvärtom. Tror man inte är man förtappad även om man lever som en ängel. Här i Taiwan går folk tydligen över till Kristendomen för att komma upp sig ett snäpp på den sociala skalan, eftersom "allt möjligt löst folk" är konfucianister, och blandar sig med alla, medan de kristna bildar klick i kyrkan, och tror sig komma närmare Gud på detta vis. Vi konkluderade att allt kokar ner till en enda sak: förlorar man osjälviskheten i religionen tappar man allt. "Tomma tunnor skramla mest", i sanning.

Nej, vid slutet av vägen är det bara våra handlingar som räknas, inte alla ord vi talat. Det är en helt annan sak att tänka en sak och att verkligen göra detsamma i praktisk handling i kött och blod. Enligt Martinus är det först när vi har fått nästakärleken till vanefunktion, eller C-vetande, som vi kan närma oss de självupplevda kosmiska tingen. Och jag undrar om inte de underbara flygvärdinnorna och stewardarna på vår maratonflight, eller städerskan och städaren på mitt rum - som sätter mina vita hotell-slippers vid min sängsida bredvid det vackert uppvika hörnet på täcket - som är närmast detta tillstånd, och inte en av höga tankar uppfylld präst eller predikant i en ekande tom kyrka, vilken sort det nu än månde vara.

Nej, det handlar om att tjäna sin nästa, och jag - har på tal om det - på senaste tiden fått nya pusselbitar på plats genom Per-Bruus Jensens nyaste bok om polförvandlingen. Martinus har ju skrivit om att det är den motsatta polen i oss som bär den mänskliga förmågan. Det där har jag haft svårt att få ihop helt och hållet. Visst, man kan ju se att ett djur saknar den motsatta polen så gott som helt, och är ett djur, medan vi jordmänniskor har viss aktivitet i den motsatta regionen, och därmed skiljer oss från djuren i viss grad. Men därifrån till att fatta hur den maskulina polen i kvinnan kan vara "mänsklighetsbärare" och tvärtom den feminina polen i mannen kan vara detsamma – samtidigt – har jag aldrig fått ihop, vilket har bekymrat mig en del.

PBJ talar nu emellertid i mer detalj om dessa ting, vilket enligt egen utsago har utvecklats i samtal med Martinus. Detta är i koncentrat vad han menar: 
Den feminina polen i kvinnan är knuten till hennes emotionella system (upplevelser, sinnesintryck etc.), och den maskulina till hennes intellektuella system (intelligens, intuition, kreativitet, etc. = mänskliga förmågor). 
Omvänt för mannen: Den maskulina polen i honom är knuten till hans emotionella system (upplevelser, sinnesintryck etc.), och den feminina till hans intellektuella system (intelligens, intuition, kreativitet, etc. = mänskliga förmågor). 

Eftersom bara den primära polen (feminina i kvinnan och maskulina i mannen) är sexuellt funktionsduglig och kan befordra kulminationsupplevelsen av den högsta elden (orgasm) sker detta genom det emotionella systemet, dvs som nervmässig kroppsupplevelse.

PBJ menar dock vidare att även den motsatta polen (maskulina i kvinnan och feminina i mannen) har förmåga att befordra upplevelse av den högsta elden. Men eftersom den är knuten till det intellektuella systemet sker detta genom intellektuella ting. Tankar, idéer, kreativitet, intuition etc. Samma högsta eld fast den flödar in i medvetandet genom en annan port.

Den motsatta polen ger oss alltså upplevelse av behag och njutning genom saker som att måla, skriva, skulptera, uttrycka sig, spela musik, vetenskap, konst, etc, etc, etc. Intellektuella ting, som alltså är helt väsensskiljda från den primära polens automatiska, hormonbetingade, emotionella känselupplevelser som dessutom i renkultur är helt beroende av det motsatta könets fysiska och kroppsliga närvaro. 

Ett litet axplock där… 

Boken rekommenderas varmt till den som vill studera polernas natur i detalj. Speciellt sätter han fokus på den s.k. "kungsvägen", som jag och andra stödjer och anser vara en framkomlig väg på polförvandligens resa, även om den är "smal som en knivsudd", som PBJ själv uttrycker det. Enligt den tolkningen raderas scenariot "alla blir homosexuella" ut, och erbjuder alternativet att man gott kan förbli heterosexuell hela vägen till målet – polernas förening i ett nytt gemensamt "människo-kön". Läs hela boken – den är värd sina 200 kr, tycker i alla fall jag!

Nu säger jag god natt för denna gång, för klockan är mycket här i det ångande, fuktiga sydkinesiska havet, och jag tackar den Gode Guden för att han gav mänskligheten air-condition…

Anders© 2006 Anders Silverfall All Rights Reserved

872 visningar
© Averbis förlag | Kontakt