Sagt av kvinnor...

Om en man ryter är han dynamisk. 
Om en kvinna ryter är hon hysterisk.

Hildegard Knef

Ingen man kan kalla sig liberal eller radikal,
eller ens konservativ förespråkare för rent spel,
om hans arbete i något avseende bygger på det 
obetalda eller underbetalda arbetet utfört av 
kvinnor i hemmet eller på arbetsplatsen.

Gloria Steinem

Det krävs en stark man att möta en stark kvinna,
och mannens rädsla för kvinnans kreativa energi 
har aldrig tagit sig tydligare uttryck än i det gamla 
tyska fältropet för kvinnor som tagits upp på nytt av nazisterna:
"Kinder, Kuchen och Kirche".

Pearl S Buck

Vi kommer att ha jämlikhet den dag en kvinnlig medelmåtta
befordras lika fort som en manlig medelmåtta.

Estelle Ramey

Om kärlek innebär att aldrig behöva säga förlåt,
så innebär äktenskapet att alltid behöva säga allting två gånger.
På grund av en hittills okänd universell nyckfullhet hör en äkta man aldrig vad man säger första gången.

Estelle Getty

Århundradena igenom har kvinnor tjänat
som förstoringsglas med den magiska och
delikata förmågan att återge mannens gestalt i dubbel storlek.

Virginia Wolf

Män får lära sig att be om ursäkt för sina svagheter,
kvinnor för sin styrka.

Lois Wyse

Det krävs en mogen man att möta en stark kvinna, 
dock inte i fysisk ålder mätt utan i mental.

Marja Silverfall

En man har inte blivit till Människa, 
förrän han slutat älska sin egen röst.
Dvs. släppt sin religiöst starka tro 
om att han är skapelsens krona.

Marja Silverfall

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved

1077 visningar
© Averbis förlag | Kontakt