Sagt av Susan Faludi...

Sagt av Susan Faludi, en amerikansk författare och feminist:

"Många unga kvinnor tror att de är så oberoende av sitt kön att de inte behöver en kvinnlig president".

"Männen har förlorat sin kompass i världen". 

"I slutet av 2004 års valrörelse avvisade Bush nästan alla intervjuer. Med undantag för jakt- och fiskemedierna". 

"När man möter så mycket rädsla och motstånd som jag, då vet man att man är på rätt väg."

På en fråga vad har hon själv har för råd till unga kvinnor, svarar hon:

"Tänk, ifrågasätt! Och följ inte den enklaste vägen."

2617 visningar
© Averbis förlag | Kontakt