Sanningen om livet

Sanningen om livet

Här kommer något att tänka på....

En professor i filosofi stod framför sin klass och hade några föremål framför sig.
När lektionen började, plockade han tyst upp en stor tom majonnäsburk och fyllde den med halvstora stenar.
Han frågade sedan studenterna om burken var full?
De var överrens om att så var fallet.
Professorn plockade då upp ett skrin med småsten och hällde dem i burken. Han skakade burken lätt. Småstenarna rullade naturligtvis ner i de öppna områdena mellan stenarna.

Han frågade sedan studenterna igen om burken var full?
De höll med om att den var det. Studenterna skrattade.
Professorn plockade nu upp ett skrin med finkornig sand och hällde sanden i burken. Sanden fyllde naturligtvis upp allt kvarvarande tomt utrymme i burken.

Nu, sade professorn, vill jag att ni ser detta som era liv.
Stenar är viktiga saker - din familj, din partner, din hälsa, dina barn - saker som, om allting annat var borta och bara de fanns kvar, fortfarande skulle göra ditt liv fullt.
Småstenar är de andra sakerna som du gillar; ditt arbete, ditt hus,din bil.
Sand är allting annat, små saker.

Om du placerar sanden i burken först finns där är inget utrymme för småsten eller stenar, samma gäller ditt liv. Om du spenderar all din tid och energi på små saker, kommer du aldrig att ha tid och plats för saker
som är viktiga för dig. Lägg märke till saker som är viktiga för din lycka.

Ta dig tid för din hälsa. Ta din partner ut på dans och upplevelser.
Lek med dina barn. Odla dina intressen.
Bejaka dig själv. Njut av "stunden här och nu".

Det kommer alltid att finnas tid för alla "måsten" i tillvaron, som att städa huset, gå ut med soporna och att hela tiden göra alla detaljer till 100%.

Ta hand om stenarna först - saker som betyder något.
Sätt dina prioriteter, resten är bara sand.

912 visningar
© Averbis förlag | Kontakt