Senaste nytt om rättsprocessen

Bifogade filer

 

Nedan kommer en kort sammanfattning av Kurt Christiansens utlåtande om den senaste utvecklingen i rättsprocessen, som han skickat ut via mail till många. Bifogas som PDF nedan.

Rättssaken mellan MI och fyrklövern har administrativt delats upp i två halvor. En rent upphovsrättslig del och en annan ekonomisk del. I den ekonomiska delen kräver MI fyrklövern på pengar. Endast den första delen har behandlats i rätten hittills, där fyrklövern alltså förlorat i det rent upphovsrättsliga.

Eftersom fyrklövern under alla omständigheter skulle överklaga ville de att den andra halvan skulle tas upp i nästa instans för att spara tid och pengar - för alla inblandade. Detta har just avslagits av rätten och nu måste man köra ett varv till i första instans, vilket innebär att processen blir ännu dyrare. Det innebär stora kostnader för MI då de har beviskravet på sin sida att ta fram underlag. Detta underlag ska bevisa att de har rätt till ekonomisk ersättning överhuvudtaget.

Om fyrklövern förlorar även denna andra ekonomiska del kommer de att överklaga till nästa instans och då måste allt köras ett varv till där. Därefter är sista instans människorättsdomstolen i Strassburg. Om fyrklövern förlorar även där måste de betala både sina och MIs rättskostnader. Som alltså nu ökar ytterligare med en extra vända i första instans.


Bifogade filer
924 visningar
© Averbis förlag | Kontakt