Senaste nytt om rättsprocessen mellan ”Fyrklövern” och Martinus Institut

Domstolsförhandlingarna är nu satta att ske den 11 – 13 november 2014 i Köpenhamns Byret.

Om inte processen faller väl ut där, enligt Fyrklövern, är de beredda att låta ärendet gå igenom alla rättsinstanser, först i Danmark och sedan fortsätta till Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg.

Detta är en mycket viktig sak och kommer att bli en långvarig rättsprocess. Utgången kommer att bli avgörande för framtidens människor. Det vill säga om de kommer att få tillgång till Martinus skrifter, så som de är skrivna av honom själv, alltså utifrån ett kosmiskt medvetande. Eller om de får läsa skrifter där kosmiskt medvetslösa jordmänniskor har lekt ”plockepinn” med orden och innehållet. Rört runt och ändrat efter eget tycke och smak.

Det är ett stort ansvar som lagts på oss alla som intresserar oss för den andliga vetenskapens väl och ve och även dess utspridning. Och i frågan kan inte någon seriös kosmologistuderande säga Pilatuslikt att ”jag tvår mina händer och tar inte ställning för någon part”. Det går inte tro att man kan komma med kompromisslösningar i ett sådant här djupgående moraliskt dilemma:

”Varje människa inom den i dag rådande världskulturen ställs många gånger om dagen inför precis samma situation som Pilatus. Hon måste ta ställning till det ena eller det andra. Hon skall fatta beslut i den ena eller andra riktningen. Och inte ett enda av dessa beslut kan ligga utanför principen 'Barrabas' eller 'Kristus'. De skall i de givna situationerna frige antingen barrabassinnelaget eller kristussinnelaget. Och här ser vi också hur de söker göra kompromisser. Egentligen vet de mycket väl att de borde frige kristussinnelaget, men då kan detta frigivande eventuellt komma att beröra deras ställning och goda anseende, ja kanske vara farlig för deras ekonomi eller befattning. Och så blir man rädd liksom Pilatus och friger barrabassinnelaget och fängslar och avrättar kristusmentaliteten hos sig själv.”  - Martinus, ”Pilatus, Kristus och Barrabas”, läs gärna hela.

Det är min bestämda åsikt att man friger ”kristussinnelaget” inom sig om man stödjer dem som anser att Martinus hela litterära verk skall vara en gåva till mänskligheten i det skick som var nedtecknat av honom själv innan han lämnade denna jord år 1981. Och inte ens ett komma skulle få ändras av någon efter hans bortgång. Det var hans bestämda önskan, för han kände ju till jordmänniskosjälens besserwissermentalitet och ändringslusta. Han hade ju blivit utsatt för det själv vid rådsmötena. Han sa: ”Jag känner mig som en mus mellan tusen katter. De vill bara sitt eget.”

Avslutningsvis, Martinus har ordet:

"Vartenda levande väsen uppfyller ett led i Försynens plan, och vad de jordiska människorna beträffar, uppfyller varje enskild jordisk människa ett led i skapandet av det riktiga människoriket på jorden. För att kunna vara helt i kontakt med Försynens plan eller världsplanen, måste människorna vara utrustade med en princip som de kan styra efter, och en sådan princip utgör just det ljusa fält som följer dem. Det finns inte i fysisk materia, utan är en psykisk realitet, och detta mentala lysande fält har vi alla i vårt medvetande i form av idealen från det riktiga människoriket. Det är dessa ideal vi önskar kunna förverkliga."  Från Martinus artikel "Samvetet" (K 5/03, 5/90, 1- 2/75, 4-5/61)

I det riktiga människoriket klampar man inte in och ändrar i någons människas skapelse, vare sig det är ett litterärt- eller konstnärligt verk. Man visar respekt för den människans rättighet och vilja att fritt utrycka sig precis som den vill. Efter eget huvud och medvetande, utan rättelser eller censur. För ändringar har gjorts som på ett allvarligt sätt förändrat innehållet från Martinus original.

Om vi nu skall vara den nya världskulturens pionjärer och vara med och visa vägen till det kommande människoriket, så kan vi ju börja redan nu att visa att man inte ens här och nu på detta stadium kränker en kosmiskt medvetens litterära verk och gör det till en ny förvanskad ”böckernas bok” som Bibeln har blivit genom århundraden. Låt oss ledas av ”detta mentala lysande fält” som vi alla har i vårt medvetande och vara föredömen genom att låta Livets Bog förbli Martinus verk. BARA hans - ren och oförändrad!

Marja

 

998 visningar
© Averbis förlag | Kontakt