Självaste Martinus har hamnat i vittnesbåset!

Kurt Christiansen har skickat oss en kort sammanfattning om det senaste svaret från Martinus Institut på Fyrklöverns Processkrift C till rätten. Det har inte tillkommit mycket nytt.

MI:s advokat  Martin Dahl säger inget annat i Processkrift 3,  än att han påpekar att skuldfrågan redan är avgjord av rätten och Fyrklövern är därmed dömda. Han anser att Martinus egna uttalanden därmed är inaktuella och därför behövs ingen expertisbedömning. Han vill bara kallt finna ut vad Fyrklövern skall betala i böter.

Det är dock lite överraskande att han inte i på något sätt ger några detaljer om ersättningskravets summor. Alltså den förlust som Martinus Institut anser sig ha lidit av för den bokförsäljning som de gått miste om pga. Fyrklöverns försäljning av faksimileutgåvorna.
I en bilaga visar han bara på uttalanden från Martinus Instituts revisor som enligt Kurt inte säger något som helst som kan användas som bevis för beräkningens riktighet och relevans.
Att Martin Dahl reagerar på det viset är ganska naturligt i hans situation, skriver Kurt. Han kan nämligen inte redogöra för alla rättelser som listas med citat i Fyrklöverns Processkrift C utan att lägga ner ett jättearbete.
Han vill helt klart slippa uppleva en situation där expertishjälp är av nöden. Det skulle vara obehagligt för Martinus Institut.

Han vill inte ens försöka bemöta de nya redogörelserna i Fyrklöverns Processkrift C om Martinus meningar om ändringar i texten utan ”kravlar under häcken” genom att påstå att den därtill hörande sakframställningen är för sent ute, eftersom Fyrklövern redan är dömda i skuldfrågan.
En konfrontation med Martinus egna synpunkter och direktiv skulle nämligen avslöja Martinus Institut som förbrytaren i spelet, skriver Kurt. Advokat Dahl skulle nämligen inte ha den minsta möjlighet att kunna bemöta dem till fördel för Martinus Institut. Därför vill han bestämt undvika att ta ställning till detta som framförts i Processkrift C.

Det betyder alltså att han i sin egen Processkrift 3 avvisar allt som inte har att göra med ersättningskravet med motivet att  skuldfrågan redan är avgjord.
Nu väntar de på vad Fyrklöverns advokat Peer Petersen finner relevant att svara och om domaren kan acceptera att det inte föreligger någon seriös värdering av Martinus Instituts förlust vid Fyrklöverns bokförsäljning. Möte mellan Fyrklövern och deras advokat kommer att ske den 13 april.

Fyrklövern har redan varskott MI och rätten om att de kommer att överklaga domen till Landsrätten där de kan börja om från början och inkludera de nya argumenten baserat på Martinus egna uttalanden. Martinus Institut har alltså tvingat självaste Martinus in i ”vittnesbåset” fast han var bestämd på att ”vi skall inte delta i rättstvister”!

 

821 visningar
© Averbis förlag | Kontakt