Skillnaden mellan den materialistiska och den andliga vetenskapen

"Skillnaden mellan den materialistiska vetenskapen och den andliga eller verkligt kosmiska vetenskapen är att "medan den materialistiska vetenskapen är ett resultat av sinnen som allmänheten har och därför kan göras till faktum för alla, så är den verkliga kosmiska kunskapen eller vetenskapen ett resultat av sinnen som ännu endast ett fåtal har. Som följd härav kan den naturligtvis göras till faktum för detta fåtal endast allteftersom den humana förmågan hos detta fåtal och den därav följande intuitiva förmågan har utvecklats. Därför kommer det stora flertalet av jordens människor ännu i långa tider att vara skeptiska till verklig kosmisk kunskap eller andlig vetenskap." - Den eviga världsbilden II sid 73-74© 2011 Marja Silverfall All Rights Reserved

830 visningar
© Averbis förlag | Kontakt