Störd på vår Kreta-semester av militärövningar

Först idag fick jag förklaringen till varför det flög militära jetplan fram och tillbaka, fram och tillbaka och förde förfärligt oväsen under två dagar över vår annars så fridfulla beach på Kreta, när vi hade semester där de två första veckorna i maj. Vi läser nämligen inte nyheter när vi skall koppla av från världens larm och elände. Men jetflygen gav mig rysningar av obehag och onda aningar, det var inte någon normal flygning vi upplevde. De cirkulerade runt, runt en lång stund innan de försvann.
Visst har vi förstått att de tre stornationerna, försvarsmakterna USA, Ryssland och Kina på alla sätt bullrat med sina brösttoner och visat upp sina muskelstyrkor genom olika provokationer. Även i Östersjön.

Ryssland och Kina hade tydligen en gemensam militärövning i Medelhavet. Det fick jag reda på idag när jag följde några länkar i en artikel från NEWSVOICE. Och nu mullrar det tydligen så pass mycket bland giganterna att en amerikansk ”Senior Nato official” spår att de troligtvis kommer att hamna i krig denna sommar. Och tillägger att vi får vara lyckliga om det inte blir kärnvapen inblandade.

Den ryske författaren och nobelpristagaren Alexander Solsjenitsyn har försökt varna mänskligheten:

"Vi står alla inför ett stort historiskt sammanbrott. Det kommer att bli som en flodvåg, som ändrar civilisationen och tidsåldern totalt. Det moderna samhället är som hypnotiserat och har på så vis tappat sinnet för hotande faror. Fjättrat som det är vid materialismen, är det enbart intresserat av välstånd och underhållning och därför inte kapabelt att uppfatta vad som med allt större hastighet rusar emot oss".

(...)

"Att ryssarnas planer på att erövra Västeuropa inte är av nyare datum visar ett yttrande av den f.d. ledare för Komintern (kommunismens internationella organisation) Dimitrij Manuiskij. Han skrev redan 1931 följande: ‘Idag är vi ännu inte starka nog att anfalla, men vår tid skall komma om 30-40 år. För att segra behöver vi en överraskningseffekt. Bourgeoisien måste vaggas till sömns. En vacker dag kommer vi att starta den mest teatraliska fredsrörelse världen har sett. De kapitalistiska länderna, som är stupida och dekadenta, kommer med förtjusning att arbeta på sin egen undergång. De kommer att svälja betet, som heter möjlighet till nya vänner, och så fort som deras skyddsgördel lossas, kommer vi att slå dem med våra knutna nävar." (Inge Stoltenberg; Det nya riket - profetior om Norden sid.44)

Man blir inte förvånad om man har läst Martinus kosmologi. Martinus har ju menat att ett tredje världskrig är oundvikligt, för längre än till ”djävulsmedvetande” har en stor del av mänskligheten inte kommit ännu. Mänskligheten har kommit på avvägar – är urspårad.

Martinus om kriget:

Men vi kan faktiskt vara lyckliga över att en hel massa är överståndet. Hela Hitlerismen, världskrigen och de krigsflammor, som ända sedan dess funnits på jorden har tärt på det, men det finns alltså något kvar fortfarande. Det kommer inte att ske här, det kommer att ske i en annan del av världen, i länder längre söderut, nere i Arabien och där nere. Men ett krig kommer naturligtvis att sätta sina spår överallt, självklart blir det restriktioner och efterdyningar o.s.v., det kan man inte slippa undan. Men vi bor alltså på den bästa platsen, när vi bor här i Skandinavien i norr, på det norra halvklotet. Det är den bästa platsen.” (Ur kosmos nr 7/2009. En bearbetning av ett föredrag, som Martinus höll på Hotell Sheraton den 11 augusti 1977)

Och vidare skriver han:

Försvaret är mänsklighetens största gissel. Människorna tror att de kan rädda sig med försvar. De tävlar om att göra försvaret så ondskefullt, så plågsamt, så djävulskt och så ödeläggande som möjligt. Det kan man inte förebrå dem, det hör till deras natur. Men det har blivit deras värsta gissel, och det skulle det också bli. Genom de tidigare krigen med alla dessa koncentrationsläger har människorna sett förfärliga grymheter. Men det är inte slut med det. Nu har det gått därhän att det kommer en utlösning i form av ett stort Ragnarök. Jag har hela tiden haft den uppfattningen att det förmodligen kommer vid sekelskiftet, men det kan ju komma tidigare, och det kan också komma senare. Det skall bli våldsamma utbrott, många starka utbrott och stor utplåning. Men det kommer också att sättas igång mycket stora krafter från det gudomliga medvetandets sida för att hjälpa människorna. Det är väldiga Kristuskrafter igång för att hjälpa till så att atomkrafterna inte ödelägger jorden.
Vi bor på en underbar plats, Skandinavien och deras grannar bor på världens bästa platser, men naturligtvis kan vi inte undgå att märka verkningarna av kriget. Detta Ragnarök ger en bekräftelse på ’den heliga anden’, som visar att man inte skall försvara sig. Ragnarök visar den heliga andens visdom och vetenskap, och därefter kommer framtiden att byggas upp.
Man måste komma bort ifrån att försvara sig. När en man har begått ett mord, blir han halshuggen och dödad av staten, och då har man begått två mord. Så är det hela vägen, hämnd följer på hämnd, mord följer på mord. Människorna skapar olyckor, och världen förbereds nu för detta stora Ragnarök. Det är redan så stort att man inte kan undgå att se att försvaret är människornas största gissel och olycka.
Kriget kommer att göra världen internationell och åstadkomma att den får en gemensam överhöghet. Vi ser nu hur det hela har blivit så internationellt i människornas affärsvärld, genom export och import. osv. Men det är också Guds mening, det är Guds plan att det skall bli ’en värld’. Människorna kan visserligen kämpa emot, men det hjälper inte.

Framtidens kultur kommer att bli en förlåtelsekultur, medan den nuvarande är en hämndkultur eller straffkultur. Man kan inte genast säga till folk: "Ni skall förlåta allt!" ‑ Det är de inte utvecklade till, men de kan börja öva sig i att förlåta och tänka kärleksfullare. Vägen till det eviga ljuset går genom kärleken till dem vi inte tycker om. Vi kan lätt hålla av dem som håller av oss, men dem som inte tycker om oss skall vi också hålla av. Därigenom upphör mörkret i världen, därigenom utrotar vi allt det onda.”  (Kristi återkomst - Hjälparens ankomst K 8/1994)

Vad skall vi då göra om det tredje världskriget kommer? Jo, vi skall stå med fötterna stadigt på jorden och inte ryckas med av några domedagsprofetior om att världen håller på att gå under och inte bli rädda. För de som inte är krigiskt sinnade kommer att klara sig bäst; det är profetian om att fåren skall skiljas från getterna som kommer att ske. De fredsälskande skall skiljas från de krigiska.

Mer om ämnet:

Om krig och fred

Martinus om Europas framtid  Intressant artikel med positiv framtidsvision med citat av Martinus som inte citerats tidigare!

Det är viktigt att be om förlåtelse. Världskrig börjar för att ingen gör det, för att ingen är beredd att säga att du hade rätt, jag hade fel.” (Fay Weldon från ”Kärlekens lust och vånda”)

Håller med!
Marja

 

1621 visningar
© Averbis förlag | Kontakt