Styrd av röster

"Styrd av röster" - den förklaringen blir allt vanligare från t.ex. gärningsmän som begått grova våldsbrott.
Är de verkligen psykiskt sjuka eller är rösterna ett sätt att slippa fängelse, frågar sig många. Därom tvista di lärde.
Sedan mannen i Gamla stan slapp undan lindrigt verkar många mördare vilja skylla på att de inte fått behandling, menar många.

Eftersom jag genom min informationsverksamhet ofta kommer i kontakt med människor, som har blivit psykotiska eller besatta genom konstlade andliga övningar, har jag p.g.a. forskningsintresse sparat en del artiklar om människor som har begått brott, och som anses/anses inte vara psykiskt sjuka.

I en tidningsartikel stod det om den 16-åriga pojken som begick Orreforsmordet:

"I de inledande förhören talar 16-åringen om ’den elake’, han som kommer fram när han har druckit alkohol.
- Det var nog lättare för honom att tala i de termerna, men han frångick det senare, säger en polis som arbetat med utredningen."

Den unge 15-årige pojken Kip Kinkel som i USA dödade 4 personer, varav två var hans föräldrar, och skadade 26 personer, sa att "rösterna i huvudet" tvingade honom till det.

Att humana människor lätt spårar ur i dag genom bl.a. konstlade andliga övningar har jag hundratals dokument om. Det tragiska är att det kan ta många liv att "spåra rätt" igen från dessa fysiska eller psykiska kortslutningar, enligt Martinus.
Många av de "besatta" som jag har varit i kontakt med beskriver också att rösten/rösterna tvingar dem att göra galna saker som de i vanliga fall inte skulle vilja göra. 

Jag såg en dokumentärfilm om exorcism, där bl.a. den amerikanska psykologen Edith Fiore, (som jag har skrivit om i en artikel "Besatthet - vidskepelse eller verklighet") berättade hur hon lyckats med att driva besättande varelser ur människor. Hon anses som mycket kontroversiell och naturligtvis blir hon ifrågasatt av många.

Martinus menar att så småningom när läkarvetenskapen börjar erkänna att det finns en andlig värld, kan läkaren med hjälp av ett seriöst och kunnigt medium ta kontakt med det besättande väsendet och på det viset försöka få denne att släppa taget, vilket ju inte är riskfritt. Mediet är ju i farozonen att själv bli besatt av den besättande.

Jag fick en tankeidé, en hypotes, när jag funderade kring den vita karmabågen i den andliga världen i symbol nr 20 (som Martinus inte har förklarat och jag inte kan bevisa att min teori är riktig) att det måste ju ge karma att besätta ett väsen på det fysiska planet och det begås ju från det andliga planet. Och har man själv besatt någon på detta sätt så finns ju karmarisken bara här på det fysiska planet. Se symbolen https://www.martinus.dk/layout_graphics/symbols/dev2/symbol20.jpg

Så småningom när vår utveckling har kommit längre fram i humanitet, kommer risken för besättelse att minska, menar Martinus, och det kan man ju förstå — vem har lust att irra omkring i mellantillståndet den s.k. "skärselden" längre än nödvändigt? 

Som en parantes kan jag nämna att det finns även andra teorier om dessa vita karmabågar. T.ex. skriver Erik Gerner Larsson i sin kursbok "Martinus Åndsvidenskab", från 1951, att han genom samtal med Martinus fick en förklaring på dessa vita bågar som "underlåtenhetssynder". Det vill säga att en människa, som i hela sitt liv ignorerat och även kanske skrattat åt ideér och tankar om att det kan finnas något annat än det fysiska livet, när denne dör får en chock över att det tänkande medvetandet i honom finns kvar och att döden blott var en illusion. Och att det nu hamnat i en ickefysisk värld där dess moraliska kvaliteér allena utgör dess "rang och position" i den andliga tillvaron. Här får han alltså möta sin mentala ångest och smärta av det som han de facto uppnådde i sitt fysiska liv och allt det han kunde ha uppnått. 
De vita ödesbågarna i den andliga världen är, menar Gerner Larsson, de "underlåtenhetssynder", som vi begått i vårt fysiska liv. 

Som exempel på en underlåtenhetssynd är enligt LB; att inte hjälpa någon i en svår situation utan anse att det är dennes "karma". 
En annan är att göra sig själv till "Gud" och medvetet utföra handlingar mot sin nästa i den enfaldiga tron att det är dennes karma att få möta dessa verkningar. 
Nu bör man minnas att Gerner Larssons teori är en hypotes, liksom min är. Om dessa vita ödesbågar finns ingen förklaring i LB. (Men läs gärna om det allvarliga i "underlåtenhet" i Bönens mysterium kap. 15)

För att återgå till ämnet...
Jag minns händelsen i Gamla stan för några år sedan. Jag kunde ha varit något av offren, om OM hade funnits. Nu gör det ju inte det, det finns ju inga tillfälligheter. För vänninan som jag skulle gått och shoppat med blev touschad av bilen och såg allt som hände på Västerlånggatan. Hon blev djupt chockad. 
Jag hade ångrat mig strax innan vi skulle gå och "ville inte" utan valde att stanna kvar på hotellet. Av någon "märklig" anledning ville jag inte gå med.

Förövaren berättade efteråt under rättegången att en internationell grupp män styrde honom med fjärrkontroll. Att han inte förstod hela den konspiration han utsattes för. Gruppen som styrde honom, styrde också Sverige och det handlade om internationell politik och vapenhandel.
Han förstod inte varför de valt honom. "De avlyssnar mig och har makt över mig", sa han.
I "gruppen" som "styrde honom" skulle bland annat en civilklädd polis ha ingått. Han menade att det var denne som utlöste vansinnesdådet.
"Jag såg honom på Västerlånggatan. Han tryckte på fjärrkontrollen, bilens fart ökade och den svängde in på gatan", sade bilföraren. 
Han hade blivit psykotisk/schitzofren.

En undersökning, gjord av två psykiatrer i Göteborg, visar att 70% av fångarna på fem anstalter i Västra Götaland lider av någon form av psykisk ohälsa. Även narkotika och alkoholmissbruk betraktades som sådan.
Sammanlagt ställdes 685 diagnoser på de 435 interner i undersökningen (en fånge kunde få fler än en diagnos).

Diagnoserna som man bl.a. kom fram till var:

  • Schitzofreni 
  • Sexuella avvikelser 
  • Damp-ADHD 
  • Missbruk, vilket hörde till den vanligaste formen av psykisk ohälsa.

"Utan att på något sätt ursäkta själva brotten, visar det här att det finns skäl till att någon begår ett brott", säger en av läkarna i undersökningen. 

Det finns även läkare som har skrivit om risker med konstlade andliga övningar och psykoser (besättelse).
Två av dem är psykiatrerna Bo G. Johnson och Nils-Olof Jacobsson. Båda har visat intresse för Martinus kosmologi och Bo G. Johnson lär även ha besökt Klint. Han har intervjuat flera personer i det danska kundalininätverket, som han tar upp som fallbeskrivningar i sina artiklar. Jag har en del av dem på min hemsida och om intresse finnes kan de läsas under länken "Läkare om risker".

Jag upplevde också väldigt obehag när jag en gång såg ett dokumentärprogram om Christer Pettersson (misstänkt för Palme-mordet) där han var kraftigt berusad. Hans beteende och attityd var skrämmande och i dessa scener upplevde jag honom som besatt. I det tillståndet säger han också att han kanske kan ha gjort det som han beskyllts för av många. 
Och att man kan bli psykotisk av spritmissbruk, vet vi ju från kosmologin. 
Martinus:

"Besatthet kan äga rum och är ofta en väsentlig faktor i orsaken till förbrytelser, mord och dråp. I sådana fall där en ogärning beror på en besatthet kan förbrytaren efteråt inte redogöra för sitt illdåd. Han har närmast varit i ett slags halvtrance. Han erinrar sig bara att han greps av ett oemotståndligt begär att utföra förbrytelsen. Då vetenskapen ännu inte är så långt framskriden att den kan dokumentera besatthet som en orsak, beskrivs denna stundom som ett "plötsligt utbrott av sinnessjukdom". Orsakerna till besatthet kan vara vitt skilda men beror i de flesta fall på en framträdande jordbundenhet hos det andliga väsen, som är upphov till besattheten. Denna jordbundenhet kan t. ex. bestå i hämndgirighet, dels mot individen som blev besatt och dels gentemot den individ som blev föremål för förbrytelsen. Besatthet kan också vara av en ljus natur, men den formen är inte så vanlig, eftersom ljusa andar förhållandevis snabbt lämnar den första sfären i den andliga världen, vilket är den sfär, varifrån all mörk besatthet kan utlösas och som därför huvudsakligen blott hyser primitiva och mörka andar eller väsen, som ännu fröjdar sig över mörka och dräpande manifestationer. Emot andlig besatthet har varje normal individ så stor motståndskraft att han inte kan besättas mot sin vilja. Besatthet kan därför endast äga rum i sådana fall då individen har förlorat tron på denna sin vilja eller har mistat sin självkontroll, t.ex. i trance, hypnos, under vredesutbrott osv. Under dessa tillstånd kan starka mörka andar ta ifrågavarande väsens fysiska kropp mer eller mindre i besittning och hänsynslöst genom denna söka tillfredsställelsen av sina primitiva fysiska begär. Det gäller därför att aldrig förlora sin självtillit, ty i övertygelsen om att inget andligt väsen kan ta ens fysiska kropp, som ju absolut endast är bestämd för en själv, i besittning, ligger beskyddet. Rikta in tanken på Gud varje gång du märker att något psykiskt obehagligt närmar sig. Du kommer då att vara den segerrike eller oövervinneliga härskaren i din egen organism, ty en sådan tankeinställning i renkultur utlöser vibrationer som försvagar varje form av mörk psykisk påverkan på samma sätt som vatten kan släcka eld." Kosmos 10/90 

Mer om Besatthet

Ja, det finns mycket mellan himmel och jord som ännu är okänt för de flesta.

Marja

1359 visningar
© Averbis förlag | Kontakt