Svartmagikern som tänkte om!

Har du tillgång till AxessTV så kan du titta på filmen om Milarepa, som sänds på olika tider fr.o.m. fredag 3/7. Titta på tiderna på Axess hemsida.
Jag har läst boken "Milarepa - Tibets store yogi" för länge sedan och den var mycket intressant och läsvärd. Svartmagikern, som blev omvänd och började tänka i kärleksfullare banor. (Finns nog bara på biblioteken numera.)

"Milarepa - Tibets mest kända yogier

Film om Milarepa, en man som utstod sitt hårda och tragiska levnadsöde och som kom att bli en av Tibets mest kända yogier och poeter. En film av Neten Chokling, Paul Warren och Raymond Steiner. 
På 1000-talet föddes i de tibetanska bergen ett helgon. Filmen följer den lilla pojkens liv, pojken som skulle bli Milarepa. Milarepa sägs ha tillhört en fattig familj, och utövade svart magi för att hämnas på sina herrar.
Men efter att ha kommit till insikt gick han i lära hos det buddhistiska helgonet Marpa. Som poet skrev han "Hundratusen sånger", ett verk som kom att få stor betydelse för den buddhistiska tron.
"

Martinus skriver om svart magi i artikeln "Den förlorade horisonten":

"Jordmänniskans psykiska förmågor kommer att försvinna till förmån för intuitionen
Innan jordmänniskan förlorade förmågan att uppleva den psykiska världen, var det emellertid inte intuitionen, utan instinkt och primitiv känsla som förband henne med de andliga realiteterna. Då hade alla, vilket enstaka människor ännu har, det man kallar psykiska förmågor. De var mer eller mindre mediumistiska och klärvoajanta, eller de kunde höra röster, varsel och liknande. Somliga använde till och med sina förmågor till svart magi och var alltså verkligen ett slags häxor eller trollkarlar. Det var en sådan "synskhet" hos de gamla sagoberättarna som var orsaken till den psykiska sidan i sagorna. Men på grundval av sin instinkt och känsla var de inte i stånd att förstå de psykiska realiteterna bakom det de såg. Deras fantasi arbetade med och utfyllde det som den bristande kunskapen och insikten inte kunde utfylla, och därigenom uppstod sagans medvetenhetssfär hos människan."

Och han skriver i LB st. VI st. 2008:

"Presterandet av psykiska experiment, klärvoajans, mediumism, pendelsvängningar etc. är inte resultat av en utvecklad moral. Sådana psykiska förmågor tillhör tvärtom en utvecklingsepok som nutidens kulturmänniskor för länge sedan vuxit ifrån och därför endast har kvar som energilösa rudiment. Att träna fram sådana förmågor är i verkligheten en tillbakagång och kan endast låta sig göra i mycket liten omfattning och på bekostnad av andra och för väsendets nuvarande utvecklingsstadium nödvändiga egenskaper och anlag. Hos de verkligen moraliskt långt framskridna människorna förekommer detta slags begär så att säga aldrig. Man kan alltså mycket väl äga dessa förmågor och dock vara i högsta grad omoralisk eller i humant avseende mycket primitiv. I annat fall funnes det ingenting som heter "svart magi ". Man kan överträda nästakärlekslagen lika väl med sina psykiska som med sina rent fysiska egenskaper. De nämnda psykiska förmågorna har således inte något speciellt med moral att göra och kan därför inte vara stimulerande eller befordrande för de realiteter eller företeelser som utgör väsendenas direkta passage eller vandring på vägen mot ljuset. De är tvärtom i högre eller lägre grad stenar på denna väg mot ljuset."

Och i Livets Bog st 2014:

"Som mycket viktiga stöttepelare på vägen mot ljuset och därmed i utvecklandet av nästakärlek i det dagliga livet existerar "bönen" och "meditationen". Med hjälp av dessa två faktorer kan man utlösa en stor magisk kraft, vilken för bådas vidkommande vid felaktigt bruk även kan bli till svart magi. Här fordras det också särskild kunnighet för att begagna dessa faktorer på det rätta sättet, så att de inte blir till fördärv i stället för till stor hjälp och välsignelse. Missbruk av magi leder alltid till fördärv."

Av det sista kan man ju förstå att man måste sätta sig in i och förstå de kosmiska lagarna någotsånär innan man börjar be eller meditera. Annars kan det gå snett även där vid "felaktigt bruk". Det vittnar alla de brev om som droppat in i min mejlbox genom åren från olyckliga mediterare världen över.
Läs också om risker med att teckna egna mandalas eller symboler, del 1-3.

Hälsar
Marja från solstolen
 

1148 visningar
© Averbis förlag | Kontakt