Trump: veganer bör betraktas som kriminella och kastas i fängelse

Nyligen har Trump gjort reklam för animalisk mat och anser att veganer bör betraktas som kriminella och kastas i fängelse. Han menar att Amerika är ett kristet land ett kött-och-potatis-land och bör utöka sitt köttätande:

On Thursday evening, Trump fanned the flames of controversy once more when he stated that another group of people should be subject to criminal sanctions: vegans. In an interview with CNN’s Anderson Cooper, Trump stated that those who eschew meat, dairy, eggs, and other animal products “should be thrown in jail.”

“That type of diet is a threat to the American way of life,” Trump said. “We’re a Christian country, a pro-life country, and a meat-and-potatoes country. We’re supposed to go forth and multiply and eat our meat. That’s how it’s done in America.

Jag undrar om han som menar sig vara kristen och ropar ”God bless America” i tid och otid verkligen har läst sin Bibel? För vid en snabbgoogling kan man där läsa:

1 Mos 1:

”Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.”

1 Mos 9:4:

”Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.”

3 Mos 7:23:

"Ni får inte äta fettet från nötboskap, får och getter – fettet från självdöda eller rivna djur får användas till olika ändamål, men äta det får ni inte. Ty var och en som äter fettet från djur som offras som eldoffer till Herren skall utstötas ur sitt folk. Ni får inte äta blod, varken av fåglar eller boskap, var ni än bor. Var och en som äter blod av något slag skall utstötas ur sitt folk."

3 Mos 17:14:

"Ty om varje varelses liv gäller att blodet är dess liv. Därför har jag sagt till israeliterna att de inte får äta någon varelses blod, ty varje varelses liv är dess blod; var och en som äter av det skall utstötas."

3 Mos 19:26:

"Ni skall inte äta kött med blod i. Ni skall inte syssla med spådom och teckentydning."

Kommer  fängelserna i USA att bli fulla av veganer som tvångsmatas med hans bloddrypande biffar och kommer han att förbjuda veganer från andra länder inresetillstånd?

Undrar Marja, nästan-vegan sedan 1992, som endast grillar soyakorvar på sin höjd.

947 visningar
© Averbis förlag | Kontakt