Tvillingbror och tvillingsyster

Det är ju numera allmänt vedertaget bland människor att vi alla har en maskulin och feminin sida inom oss.
Och Martinus menar att det är kamratskapet och den "mentala våglängden" som kommer att vara den bärande kraften i framtida parrelationer, och samma gäller även i vänskapsrelationer. Att man skall vara goda vänner. Parrelationen är också det bästa området att börja öva sig i nästakärlek. För man för med sig in i relationen även en "tvillingbror" och "tvillingsyster". Alltså blir det 4 personer som skall lära sig att samsas under samma tak! Och för min del är det "tvillingsyrran" som blir den största utmaningen att acceptera och älska i honom! För honom är det "brorsan" i mig :-).

Martinus skriver i artikeln "Äktenskapet" K 2/92:

"Att förstå sin äkta partner innebär att förstå hans eller hennes tankegång. Det är viktigt för er att lära er förstå, att då ni gifter er förenar ni er med en människa som, förutom sitt intresse för er, också har ett intresseområde i sitt medvetande, som inte angår er. Mina kosmiska analyser förklarar för er, att då ni ingår ett äktenskap gifter ni er i själva verket med ett tvillingväsen. Detta tvillingbegrepp är inte av fysisk art, det är psykiskt och det är av största vikt, att människorna, efterhand som de mognar mänskligt, lär känna det. Varje man har i sitt medvetande en "tvillingsyster", liksom varje kvinna i sitt medvetande har en "tvillingbror". Ni medför alltså en "tvilling" i ert äktenskap, något de flesta människor inte är klara över. Denna tvilling baseras på den motsatta polens gradvisa utveckling i medvetandet, och den upplevs som ens mänskliga intressesfär. Det är inte den maskulina polen hos mannen och den feminina polen hos kvinnan som skapar de största svårigheterna i vår tids äktenskap, utan det är mannens feminina pol och kvinnans maskulina pol som gör vår tids äktenskap ohållbara."

Så det är en bra början att hitta nån att öva på  om man inte redan har en "tvilling"!

Hälsar Marja som är JÄTTENÖJD med "syrran"… och även med "brorsan"!

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

1174 visningar
© Averbis förlag | Kontakt