Uppdrag granskning om undanhållna miljonförmögenheter

Vi lever i en korrupt värld, Sverige är inget undantag. De som har mycket vill ha mer…de som har lite har just nu ingen chans utan lever under stora skuldbördor som ju är ett utmärkt maktmedel för att hålla folket nere och sysselsatta i ett dagligt slit för att skrapa ihop kronorna till sina miljonamorteringar m.m. Vill du bli rik skall du bli en klättrande politiker på riksdagsnivå. Se vilka välbetalda jobb man nu har fått i den förra regeringen. De rika blir rikare och de fattiga mer och mer fattiga. Det spelar ingen roll vilka som sitter i regeringsposition, de har ingen makt över pengarna!

"Händelser på världsarenan sker inte av en tillfällighet. De är skapade, vare sig det handlar om nationella eller ekonomiska frågor. De flesta av dem är iscensatta av de som sitter på pengarna."

Denna sanning uttalades av Denis Healy, den förre försvars- och finansministern i Storbritannien.

Det finns en lösning. Och det hela är egentligen barnsligt enkelt. Men till det krävs en samlad fredlig opinion för ”Monetärdemokrati - Humanitetens ekonomi.” Det handlar om en rättvis fördelning av pengarna som INTE är en bristvara som man försöker få oss mindre bemedlade att tro. Om du inte såg gårdagens "Uppdrag granskning" i SVT om förmögna svenskars skatteflykt, så kan du fortfarande se den här.

Mer läsning:
Händelserna på världsarenan är ingen tillfällighet - de är iscensatta...

Mänskligheten befinner sig i ilfart på väg mot diktatur

Martinus förebådade en världsomspännande finanskris

Storebror vill veta allt om din ekonomi!

Det defekta ekonomiska systemet kan man inte förebrå någon för
 

 

 

728 visningar
© Averbis förlag | Kontakt