Vad gör man i finanskrisens orostider?

Ja, nu är den här, den av Martinus redan förebådade världsomspännande finanskrisen.

Det gäller att ta det med ro, för det kan bara komma gott ur den i slutänden. Även om det för med sig strider och annat om jordens resurser. Som egentligen borde vara rättvist fördelade till alla dess innevånare och bebyggare.

Finanskrisen handlar ju om att några få har förskansat sig tillgång till alla jordens värden och styr med dem över hela den övriga delen av mänskligheten.
I ett dokumentärprogram för många, många år sedan såg jag hur dessa få i det fördolda styrde och ställde med alla ekonomiska tillgångarna och hur politiker användes som små marionettdockor, dansandes efter deras pipa. Guldkalvarna styr världen m.a.o.

Vad gör man när ens små surt sparade tillgångar riskerar att försvinna när banken helt plötsligt stänger dörren och besparingarna "fryser inne", som de gjorde på 30-talet. Ja, det gäller att spendera dem fort och vettigt. 

Vettigt för oss har varit att skaffa mer förvaringsskåp till vårt lilla hus och nästa inköp imorgon är nyare kyl och frys. Bra att ha när svårare tider kommer och man behöver förvara och lagra sina matvaror på vettigt sätt.

Jag har ju blivit präglad av mina finska föräldrar som båda levde med finska vinterkriget. Bristen på mat var det mest traumatiska i eländet och de har fortfarande alltid två stora frysboxar fulla med mat fast de numera bara är två i hushållet. Det plockas bär och svamp och odlas potatis och grönsaker. Minnet av att behöva springa iväg till skyddsrummet ifrån en god varm, fastän vattnig soppa med endast några flytande kålblad i, har etsat sig som en "guldkopia" i moderns erfarenhetsbank. Soppan var inte lika god efter hemkomsten igen.

Mat är guld och går att livnära sig på medan pengar är papper och går bara att torka sig med!

Så har vi tänkt och spenderar dem nu fort som attan som investering i hemmets omboning, som det ändå var tänkt men på lite längre sikt. Det är ju där vi trivs som allra bäst !
Förvaringsskåp för konservburkar och torrvaror är en tillgång i kristider när man har en bit till affären! Även om vi inte tänkt hamstra mat! Det ordnar sig ändå om man har tillit till en kärleksfull kosmisk ledning.

"Bakom mänsklighetens till synes kaotiska tillvaro, och där allt ser ut som tillfälligheter eller slump, existerar det en alltomfattande gudomlig världsplan, som totalt leds och styrs av den tidigare nämnda Försynen. Den har fullständig kontroll över mänsklighetens öde. Den har inte till uppgift att befria mänskligheten från dess mörka öde, dess krig och världskrig, dess olyckor och lidanden, så länge som den hårdnackat ignorerar samma Försyns kärleksfulla varningar. Dem finns det nog av." (DEV III st. 33.74)

Och det gör det ju! Om man är observant.

tänker
Marja med Sambo, som för övrigt alltid lämnar små slattar kvar i burkar, troligtvis ett traumatiskt förflutet-minne från tidigare liv med svält :-/.

© 2008 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

2353 visningar
© Averbis förlag | Kontakt