Vad innebär att vara "upplyst"?

Enligt Martinus finns det eviga lagar och principer som världsalltet vilar på. Några av dessa är t.ex. kontrastprincipen, kretsloppsprincipen, lagen om orsak och verkan eller karmalagen. 
Vi som levande väsen är underställda dessa lagar och principer på samma sätt som vi är underställda samhällets lagar, som garanterar dess existens. Bryter man mot samhällets lagar får det konsekvenser för en själv, och så även när det gäller de kosmiska livslagarna. 
Låt oss titta närmare på ett exempel:
Lagen om orsak och verkan, eller karmalagen, säger att all energi går i kretslopp och återvänder till den som sände ut den. Om någon t.ex. skjuter någon annan med en pistol, är denna handling en energi som sätts i rörelse. Denna rörelse går enligt karmalagen i kretslopp och återvänder så småningom till mördaren själv, som själv då blir mördad. På samma sätt kan någon hjälpa någon i en utsatt situation, och denna energi går då också i kretslopp och återvänder till sitt upphov genom att denna själv kan bli hjälpt när man befinner sig i nöd. 
Karmalagen är alltså neutral. Mörka och ljusa energier är båda rörelser som går i kretslopp. Detta innebär att vi som levande väsen själva skapar vårt framtida öde, genom våra handlingar i nuet.
Martinus talar om något han kallar kosmiskt medvetande. För att förklara vad detta är kan vi göra följande liknelse:
Om vi symboliskt jämför de kosmiska lagarna som vår vardagliga verklighet som vi har omkring oss, med alla sina former och färger, kan man se oss människor som blinda. Blinda är omedvetna om färger och former, precis som vi är omedvetna om de kosmiska livslagarna. De saknar ett av sinnena: synsinnet. 
Att få kosmiskt medvetande är detsamma som att få detta synsinne i funktion, och alltså kunna "se" sig omkring i världen, se alla former och färger, men det är då den kosmiska verkligheten med dess eviga lagar och principer man ser.
Att bli upplyst innebär alltså detsamma som att få kosmiskt medvetande. Att få kosmisk medvetande är, som ovan skisserat, detsamma som att få ett högre "synsinne" öppnat och bli medveten om en högre verklighet, där man "ser" de eviga kosmiska lagarna och bärande principerna på vilka hela världsalltet vilar. 
Detta kosmiska medvetande får man i samma grad som man är i harmoni med och uppfyller livslagarna, vilket man gör i de sammanfattande orden: genom att älska sin nästa som sig själv, och vara till glädje och välsignelse för helheten.
Tips för vidare fördjupning:
Martinus: Kosmiskt medvetande

Marja & Anders

2947 visningar
© Averbis förlag | Kontakt