Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

Våldtäkter förebyggs bäst med jämställdhet och feminism!

"Det är också FN:s slutsats. När jämställdheten mellan könen ökar minskar de sexuella övergreppen. Våldtäkter förebyggs helt enkelt bäst med feminism, den radikala idén att kvinnor också är människor. Fullvärdiga människor.
Det är därför den som vill prata om våldtäktskultur men inte prata om feminism saknar trovärdighet. (...)   Våldtäktskultur kommer du i någon mån hitta var du än gräver. 2013 slog WHO fast att fysiskt och/eller sexuellt våld mot kvinnor är ”ett globalt folkhälsoproblem av epidemiska proportioner”. Enligt FN-organets rapport utsätts 35,6 procent av världens kvinnor för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid.
Det är var tredje kvinna på planeten.
Och sjukdomen finns i alla länder. Bakom alla pigment och under alla gudar."

Detta skrev Andrev Walden nyligen i en artikel:

'Vi måste våga tala mer om buddhismen'
Den enda riktigt röda tråden när det kommer till våldtäkter är bristande jämställdhet. Manskult."

Och plötsligt känner man lite hopp om att en del män har insett och förstått problematiken, även om de ännu inte är så många. Inte ens bland dem som menar sig vara intresserade av den andliga vetenskapen. Ja, de är faktiskt oftast värst, för de har ju hittat "Karma-köret" som de tagit till sig som ett skäl att kasta tillbaka skulden och problematiken till kvinnorna själva. De letar efter orsaker i kvinnornas tidigare liv med ljus och lykta som de kan skylla på. Fast de kan inte få ihop någon trovärdig teori, för de flesta män vet ju någonstans (väldigt) djupt inom sig att kvinnor inte kan våldta män. Och det behövs ju inte heller för de kommer ju som ett skott bara man blinkar lite. 

Det går ju inte ens att hota honom med straff och våld än mindre med döden till någon "resning". Men vad gör män inte för att hitta skäl till att svära sig fria ifrån "den kollektiva skulden" som de menar att de karlhatande aggressiva feministerna försöker belasta dem och deras oskyldiga bröder med. 

Frågan om mäns behandling av kvinnor har varit på tapeten på flera Martinus-forum till många mäns irritation. Man vill inte riktigt kännas vid att det är män som står för 90% av allt våld här i världen. Fast Martinus är tydlig om att orsaken till kvinnoförtryck finns hos de urgamla maskulina profeternas kvinnosyn.
Han som ju hade den feminina polen i balans med den maskulina, var väl medveten om männens självdyrkan, vanföreställning, dominans, globala förtryck och underordning av kvinnan:

"Att tro att 'Adam' i paradiset var en 'man' eller ett 'hankönsväsen', det är en vanföreställning som endast har kunnat vinna insteg och anslutning genom maskulina profeter, vilka i en alltför dominerande grad hyllade sitt eget köns väsen som skapelsens herre, åt vilken 'kvinnan' egentligen bara var skapad till att vara slavinna. … Har inte 'kvinnan' under årtusenden hållits nere i okunnighet, sexuellt slaveri och ringaktning av det så kallade 'starka könet', som genom sin maskulina, kroppsliga överlägsenhet eller styrka i förhållande till 'kvinnans' fysiska, kroppsliga tillstånd hade lätt att bli den dominerande? Och är det månne inte denna dominans som bär skulden till att 'Evas skapelse' endast framställts som en händelse till 'mannens' fördel - alltså en dåraktighet som är skriande osann och så långt borta från verkligheten som den överhuvud kan vara. Tron att 'Adam' i paradiset var en 'man' eller ett 'hankönsväsen' är alltså en vanföreställning och en självdyrkan som ett långt senare väsen föll offer för, nämligen den till ett 'hankönsväsen' omskapade 'Adam' eller det väsen som I DAG DOMINERAR över det fysiska planet såsom 'mannen'.” LB 1709 (mina versaler)

Vid närmare studie har alla maskulina profeter haft samma förkärlek till sitt eget kön och underordnat kvinnan till sin ägodel som de får bruka som de vill. Både Buddha och Paulus/Saulus var ju också riktiga manschauvinister.
Jag hoppas att jag i nästa inkarnation som kvinna hamnar på en planet där man slipper denna överordning av männen som om de vore skapelsens krona!
Men det finns män som börjat få kontakt med sin feminina pol som t.ex. Sven Melander som gått ut och reagerat…och fått en hel del skit för det.
https://www.svt.se/kultur/medier/folk-sager-jag-att-ska-suga-kroppsdelar-och-do

Tack och lov att jag själv till slut hittade en jämställd man som ser och behandlar varje kvinna som sin jämlike. "Vad är då dessa fåtaliga mäns kännetecken?", har kvinnor frågat mig om. Hur skall man hitta en sådan i en höstack? Jo, testa om han kan ta kritik utan att vända på den och kasta den tillbaka till dig med: "och det ska du säga, är du mycket bättre själv? Hur var det när DU....." och så kommer en lång harang av anklagelser som vänt på hela saken till att du är en bedrövlig människa, en andra klassens medborgare.
En jämställd man som känner sig själv känner sig aldrig hotad i sin naturliga självständiga trygghet. Inte ens av en stark(are) kvinna! Han kan diskutera sakfrågor utan att få tyngdenergi-utbrott! Kärleken släpper fri! För Så länge vår kärlek har ett villkor kvar, om också bara ett...


Mer:
Anders: Vad händer när mannen släpper makten? 

Anders: Polförvandlingen som kosmisk kemi

Anders: Den saknade sexuella polen

Marja: Om jämställdhet

Marja: Om våldtäkter polförvandling och karma

Marja: Buddhistisk kvinnosyn

1062 visningar
© Averbis förlag | Kontakt