Valet av partner hos jordmänniskan?

Läs detta först:
Lejon - monogama eller inte?
Aktiva hannar och passiva honor - en forskningsrapport


Hur går då valet till av partner hos jordmänniskan?

Sociobiologen David P. Barash och en del andra psykologer menar att kvinnors val av könspartner utgår ifrån:

1. bra gener, dvs. gener med stort överlevnadsvärde 
2. bra resurser i form av mat, territorium och beskydd

"Hos människorna kan resurserna vara av mycket olika slag… (t.ex.) inkomst, yrke och social status, förmögenhet, sociala nätverk och familjebakgrund. Personliga egenskaper som arbetskapacitet, ambition/ärelystnad, energi, företagsamhet och uthållighet, tycks också vara korrelerade prestationspotentialen... Kvinnor tenderar att avvisa närmanden tills alla eller flertalet av dessa förutsättningar är tillgodosedda.
(Ur Hergenhahn/Olson, 1999, "An introduction to theories of personality")
[…]
"Fysiskt attraktiva kvinnor tenderar att gifta sig med män som har hög status och tillgång till resurser." (samma s. 397)

Män väljer naturligtvis också, men där är det andra valkriterier som gäller, i första hand "högt reproduktionsvärde", vilket betyder i praktiken

1. fertil ålder
2. hälsa

"Fysiskt framträdande ger de främsta ledtrådarna, och dessa omfattar sådana egenskaper som slät, mjuk och fläckfri hud, glänsande hår, vita tänder, klara ögon och fylliga läppar […] Beteendenycklar är sådant som pigg gångart och hög aktivitetsnivå som ger intryck av ungdom." (samma s. 397)

Hmmm, laserbehandlingar, ansiktslyft, blekmedel för tänderna, ögondroppar, botox...allt för att behaga!

[…]
"I motsats till detta skulle ålder vara en mindre viktig faktor i kvinnligt val av partner, eftersom ålder inte är en tillförlitlig signal när det gäller mäns förmåga att befrukta ägg." (samma s. 397)

Ingen som skrivit något om val av partner p.g.a. att de har "något i huvudet", tro? Utifrån det kriteriet valde jag min siste! Man kan ju gilla befruktande samtal mer än tuppar…

tänker
Marja, med utvecklingslinjerna i behåll 

© 2009 Marja Silverfall All Rights Reserved
 

949 visningar
© Averbis förlag | Kontakt