Vandringssägen om Martinus, och svar på dem

På en FB-sida har man tagit upp vandringssägen som valsar runt bland kosmologi-intresserade som man kallar för hadither. Citat:

Haditherna utmärks alltså av att det inte existerar någon primärkälla, dvs Martinustext eller Martinusföredrag, bakom händelserna. Däremot kan haditherna ha nämnts i andra skrivna källor, exempelvis av Per Thorell, Per Bruus Jensen, m.fl.). Eller också finns de omskrivna av Martinus, men undertecknad har ej tagit del av dessa texter.
Hur som helst finns behovet av att utreda källorna.

Och det tycker jag också. Det går runt en massa skvaller och märkliga vandringssägen om Martinus, en del rent ut sagt obehagliga. Så nu har jag gjort en sökning i mina sparade gömmor och tagit fram en del svar på dessa vandringssägner. Påståendena betecknas med ett #:

# M. kör vid ett tillfälle bil med förbundna ögon.

”Mit mest opsigtsvækkende nummer var nok min bilkørsel med bind for øjnene. Jeg havde en bekendt, som stillede sin bil til rådighed for dette nummer. Selv havde jeg jo hverken bil eller kørekort. Det foregik på markedspladsen, hvor der var opstillet en række forskellige forhindringer. Den mest skeptiske blandt tilskuerne skulle sidde på bagsædet lige bag mig og være kontrollant. Jeg tog plads bag rattet og bilen startedes. Det foregik dengang ved hjælp af et håndsving foran. Jeg havde bind for øjnene, og nu kørte vi flot fremad gennem alle forhindringerne uden at støde imod dem et eneste sted. Jeg fortalte, at det var ved hjælp af tankelæsning. Kontrollanten, der jo sad bag mig, skulle holde sine hænder på mit hoved - en hånd på hver side af hovedet, og jeg skulle så læse hans tanker. Det er i virkeligheden en kunst, som enhver kan udføre. Det er ikke tankelæsning, men muskellæsning. Man skal blot være opmærksom på kontrollantens reaktioner. Han ønsker jo ikke, at man skal køre ind i noget, og uden at han selv er klar over det, udfører han nogle små bevægelser med hænderne. Men tilskuerne var imponerede: »Den mejerist kan mere end sit fadervor!« Martinus Erindringer sidan 37

# M. sover bara cirka 4-5 timmar per natt (Paul Brunton).

Martinus: ”Jeg har altid haft let ved at komme op om morgenen, jeg kan let klare mig med fem timers søvn”. Ur Martinus Erindringer sidan 36

# M. tar ofta nattliga promenader i Köpenhamn, där han hjälper folk i nöd. (Paul Brunton)

”Han arbejdede efter Forsynets plan, efter Guds vilje, og der skulle således være tid til hvile og afslapning. Han udtrykte det engang sådan: >>Man skal ikke slave for Guddommen«. Han holdt som oftest fri om aftenen og gik i de første mange år tit i biografen, hvad han holdt meget af, eller gik eller cyklede lange ture i København og omegn. På et tidspunkt var der nogle af hans første venner, der ikke rigtig forstod, at han - med sine store kosmiske evner- kunne tillade sig at holde fri, og sagde derfor til ham: >>Hvis vi havde dine evner, ville vi arbejde både dag og nat!« hvortil Martinus i en spøgefuld tone svarede: >>Så er det nok derfor, I ikke har dem!«” Martinus Erindringer sidan 173

”-Ja-om aftenen tog jeg tit med sporvognen ind til byen. Jeg kunne godt lide at se på folkelivet i byens gader. En aften kom jeg gående i Øster Voldgade ved Botanisk Have. Det var sent på aftenen, og der var ingen mennesker at se. Pludselig træder der fem fyre frem fra et buskads. De indtog en truende holdning, og en af dem skulle lige til at give mig et knytnæveslag i ansigtet. Men den største af dem, som åbenbart var» bandelederen«, råbte: »Nej - lad være med at slå den mand!« Derefter trådte han hen foran mig og sagde roligt: »Vi skal bare have Deres pung og Deres lommeur!« Jeg tog situationen med ro og svarede: »Jeg har desværre ingen pung på mig, men jeg har dette lommeur, og hvis De mener, at De har mere ret til det, end jeg selv har, så må De jo tage det!« Han tog uret og gik hen til de fire andre. Et øjeblik stod han og konfererede med dem. Så kom han tilbage og sagde: »Nej-vi vil alligevel ikke have Deres ur. Nu får De det igen, og så skal De bare blive stående her et øjeblik, indtil vi er væk - og så er den sag ude af verden!« Jeg blev klar over, at jeg i fremtiden måtte være mere forsigtig med at færdes på mørke og ensomme steder. En dag, da jeg kom gående gennem Nørregade, var der pludselig en sporvogn, som standsede ud for mig, og sporvognens fører kaldte på mig, idet han råbte: »Martinus, Martinus!« Nu kunne jeg kende ham, det var en af mine tidligere soldaterkammerater. Han hed Alfred, og han blev vældig glad for at træffe mig. Han kunne ikke glemme, at jeg engang havde hjulpet ham ud af en knibe, og derfor ville han nu give mig en gratis køretur helt hjem til min gadedør.”  Martinus Erindringer sidan 109

# M. säger att Skandinavien är beskyddat.

Martinus: ”Men så kan jeg også sige, at i Skandinavien behøver man ikke at være bange, - det er det bedste sted i verden. Og vi må også sige, at Skandinavien er længst fremme i verden. Det betyder ikke, at de er de nærmeste idag, men det betyder, at det er dem, der er længst nede i skidtet... De skal først op. Men det betydet også, at de har... at vi her i Skandinavien har fået… vi er jo ikke krigstossede. Sverige, Danmark og Norge går ikke i krig mod hinanden. Det er jo allerede et mægtigt bevis. Men alle de andre steder, der kæmper de jo stadigvæk, hver dag... Så.. derfor er det, - impulserne kommer jo også til jorden, - her til Skandinavien.” Rådsmöte 1976-02-10


Martinus skriver i slutet av artikeln "Intuitionens epok" (Kosmos 3 -96):

"Kriget är ju inte för dem som arbetar mot kriget. De som inte vill krig och inte vill skapa krig, dem kan ju kriget inte drabba. Vi kan visserligen drabbas av vanliga materiella företeelser som restriktioner och liknande, men kriget blir inte särskilt svårt här i våra trakter eller i Skandinavien, det kan jag säga. Det blir inte där som kriget kommer att rasa. Någonstans måste ju den nya kulturen bevaras, tills mänskligheten blir mottaglig för den, och den kommer att bli mer utbredd.

Rådsmöte:

Martinus: ”Og vi er altså inde i dommedag, og derfor kan vi vente en Hitlerkrig igen, eller noget i den stil. Men vi behøver ikke at være så bange her i Skandinavien, for her er luften den mest krigsfri, den kan være. Andre steder i verden er det meget usikkert. Og navnlig i østen. Jeg tror ikke, at jøderne nogensinde vil give den jord tilbage. Og jeg tror, at det bliver årsagen til krigen. Når I kommer tilbage i næste århundrede, så vil I være med til at lave den nye folkeret, hvor krig bliver forbudt. Krig vil blive forbudt. Det må ikke finde sted. Så vidt må de mennesker komme. Ja, husk på, da er det jo de mennesker, der er kosmisk bevidste, der begynder at dominere. Det er jo moseloven, der degenererer nu.” Rådsmöte 1977-11-29

Rådsmöte:

Martinus: ”Men vi kan være lykkelige over, at vi bor på det bedste sted. De nordiske stater og navnlig, må jeg sige, Danmark, der har disse impulser jo ramt.” Rådsmöte 1978-01-31

Kosmos:

Martinus: Det (kriget) kommer inte att ske här, det kommer att ske i en annan del av världen, i länder längre söderut, nere i Arabien och där nere. Men ett krig kommer naturligtvis att sätta sina spår överallt, självklart blir det restriktioner och efterdyningar o.s.v., det kan man inte slippa undan. Men vi bor alltså på den bästa platsen, när vi bor här i Skandinavien i norr, på det norra halvklotet. Det är den bästa platsen.” Ur kosmos nr 7/09. En bearbetning av ett föredrag, som Martinus höll på Hotel Sheraton den 11 augusti 1977.

# M. talar om att ett andligt center skall skapas på Kaukasus.

”Det her (i DK) bliver ved med at være center. Så kommer der om nogle tusinde år, da vil centret blive flyttet til Ural, til Kaukasus. Og det skal jo være en dejlig egn. Der skal være ganske herligt. Der skal nok være mildere og varmere end det er her. Det ligger da mere syd på.” Säger Martinus 1975 på ett rådsmöte.

# M säger att Skandinavien nu är ett "center för kosmisk instrålning" på motsvarande sätt som Palestina var det för 2000 år sedan (Thorell).

En kosmisk energivåg från vintergatans centrum

Fram över världen går en ljusimpuls större än någonsin tidigare i jordens historia. Den strålar med väldig kraft från vintergatans centrum. Vintergatssystemet är en gigantisk organism, i vilken de enskilda solsystemen är organ som får sin kraft och energi från detta centrum i organismen på precis samma sätt som våra organ förses med kraft från det centrum i vår organism som vi kallar vårt jag. Denna energivåg från vintergatans centrum innebär all den kraft som leder människorna fram till upplevelsen av det riktiga människoriket. Det är denna världsimpuls som är orsak till att det nu är krig. När en sådan impuls träder i funktion, utlöser den en enorm rörelse. De olika tankearterna sätts mot varandra. Just så är det på jorden i dag. Vi ser en mängd tankearter som går ut på att skapa ljus sättas mot en hel mängd andra tankearter som gör anspråk på detsamma. Av detta följer krig, men i sin djupaste analys är krig blott forcerad utveckling med syftet att medföra ett uppklarande….” Läs mer i Julstjärnan  Kosmos nr 24 (danska nr 25) 1967 och nr 12 1996

”Men naar man skal gøre Væsener bevidste i Guddommen, maa det være ved Hjælp af Energi. De Energier, det jordiske Menneske modtager, er ikke allesammen jordiske, fysiske Energier. Naar det jordiske Menneske skal blive bevidst i Guddommen, maa det være ved Hjælp af en højere Energi, der Straaler ind over Jorden fra Mælkevejens Centrum. Denne højere Energi, der er det samme som det Lys, vi har lært, at Vejen gaar mod, bliver i den jordiske Zone tilsmudset af Væsenernes primitive Manifestationsevne. Men efterhaanden som Udviklingen skrider frem, bliver Lysstraalerne klarere og klarere. Væsenerne kommer mere og mere over i en Tilstand af Kærlighed og Intellektualitet. Centrum i Vandringen mod Lyset er et bestemt Punkt, nemlig Guddommen...” Läs mer Martinus: Lønkammeret (2:5), Brev nr. 15, 1942

For at denne Harmoni kan blive fuldkommen i den Del af Menneskeheden, der er vokset ud over de materielle Facitter og vil have noget, den kan forstaa, er absolut virkeligt, saa maa de Mennesker, der skal være med til at bygge den ny Kultur op, tilegne sig disse Ting. Disse Mennesker er Jordens Salt. Væsenerne bæres af en aandelig Kraft, der Straaler direkte ned paa Skandinavien fra Mælkevejens Centrum. De forskellige Organer i et Menneske er led i en Organisme, som faar sin aandelige Næring fra Centret i denne Organisme. Saaledes ogsaa med Jordkloden, som faar sin mentale Kraft fra et Solsystem-Centrum, som igen faar sin Kraft fra et Mælkevejssystems Centrum. Jordkloden bliver for Tiden forsynet med overordentlig stærke Kræfter, der skal bevirke den nye Kulturs Fødsel. Og det er paa Grundlag af disse Kræfter, at mit Arbejde bliver til. Hvis ikke disse Kræfter var til Stede i Verden, vilde det være ganske udelukket, at jeg kunde opleve disse Realiteter i min fysiske Hjerne. Disse Kræfter har deres Centrum her i Danmark og de omliggende Lande. Det er her, der vil blive Brug for dem, fordi vi her befinder os i Krigens umiddelbare Nærhed. Det er her, jeg mener her i Europa, [slut på side 5] at Menneskene er undergivet den mest forcerede Udvikling, der bevirker, at de faar de sidste manglende Erfaringer, der vil bringe dem til at raabe: Hvad er Sandhed? Hvad skal vi gøre for at skabe Fred paa Jorden? Her vil Raabet blive saa stort, som det aldrig før i Historien har været hørt. Derfor er det, at den kosmiske Verdensimpuls virker direkte paa dette Omraade.

Talsmanden, den hellige Aand, som Faderen vil sende, er - som jeg saa ofte har sagt, - ikke en Person, men en kosmisk Kraft. Den er Bevidsthed. Den er Tankearter, den er den aandelige Materie, gennem hvilken de højeste aandelige Kræfter kan skabe den højeste Viden om Guddommen og Universet. I denne høje aandelige Materie skabes de Analyser, der udtrykker Universets højeste Facitter. Det vil derfor være nødvendigt for Mennesket at indstille sig paa at udvikle sin Hjerne til en saadan Tilstand, at det kan bruge den til at opfatte disse Energier, saa at det derigennem kan komme til at forstaa de kosmiske Analyser og igennem dem alt det, der sker omkring det…” Läs mer Martinus: Livsmysteriets Løsning (1:3), Brev nr. 1, 1941

”En flod av strålar håller på att bryta igenom de mörka skyarna. In över jorden lyser och strålar redan en ny och stor kosmisk världsimpuls. Från ett stort system i vintergatans centrum väller den fram i överjordisk glans direkt mot jorden. I dess ljus ”ses” den evige Fadern. Det ”sjunkande skeppet” överges och de ”skeppsbrutna” räddas, mänskligheten ”frälses”. Jorden kommer att lysa med en ny kultur, i vilken ”rättfärdigheten bor”. Ty för Guds anletes ljusflöde måste nattens skuggor vika.” Från boken Påsk

Martinus svarar på frågor: "Skandinavien är den högst utvecklade delen av klotet, och Skandinaviens folk är de högst utvecklade i hela världen. Det erkänns ju också av många olika. […]Skandinavien träffas av impulser från ett center ute i vintergatan…Läs mer i
Frågor om världskrig, Skandinavien, kosmiska impulser och världsstaten

# M. går under Korea-kriget ofta under nätterna ur sin fysiska kropp och underlättar för döda soldater under Koreakriget att orientera sig i sin nya tillvaro. (Paul Brunton - förord).

”Et års tid før jeg fik min »indvielse«, var jeg ude for en begivenhed, som jeg syntes var meget mærkelig. Jeg var kommet hjem fra kontoret og sad og spiste min aftensmad. Jeg havde en bog liggende, som jeg læste lidt i. Pludselig gav det et sæt i mig, og så stod jeg midt i stuen. Men samtidig sad jeg stadig ved bordet. Jeg tænkte: »Mon du er død?« Jeg mærkede et nyt sæt-og nu sad jeg atter ved bordet og spiste. Jeg blev meget forskrækket over denne mærkelige oplevelse. Men nu, hvor jeg havde gennemgået min indvielse, blev jeg klar over, at jeg uden vanskelighed kunne gå ud af min krop. Den første gang jeg prøvede det, så jeg pludselig en fremmedartet by i strålende solskin. Der var ørkenagtige land skaber uden om byen. Jeg blev senere klar over, at det var Damaskus, jeg havde været i. En anden gang kom jeg på denne måde til Jerusalem. Der dannede sig altid først en blå tåge. Ud af denne tåge dukkede der et landskab op. Jeg kunne se, at det var den mark ved Jerusalem, som kaldes ”blodageren”, og som Judas købte for de 30 sølvpenge, han fik for at forråde Jesus. Ved en senere lejlighed reddede jeg en mand fra at blive slået ihjel. Der dannede sig den sædvanlige tåge, og ud af tågen dukkede der en sydhavsø op. Jeg så en mand, der sad ved en sø. Han var meget mørkebrun. Der var også nogle negerhytter. Nu dukkede der en anden mand frem fra en hytte. Han var bevæbnet med en kølle, og han sneg sig hen imod manden, der sad ved søen. Han så meget ondskabsfuld ud, og det var tydeligt, at manden ved søen skulle myrdes. Pludselig fik han øje på mig. Han blev forfærdet, smed køllen fra sig og flygtede. Selv om jeg altså på denne måde kunne redde menneskeliv, blev jeg klar over, at det ikke var for at udføre den slags eksperimenter, at jeg havde fået min kosmiske bevidsthed. Det var ikke min mission. Jeg skulle koncentrere mig om at skrive mine kosmiske analyser og om at tegne symboler. Det kan også være meget farligt at forlade sin krop på denne måde. Jeg kunne se, at det ville ødelægge min intelligens, hvis jeg fortsatte med disse eksperimenter. Og da jeg jo netop skulle bruge intelligensen i vældig høj grad, turde jeg ikke gøre det mere. Man kan jo bare se på de spiritistiske medier, de er meget følelsesudviklede på intelligensens bekostning. De har ingen selvstændige meninger, men må spørge ånderne og spørge ånderne i det uendelige, og de ved ikke engang, om det virkelig er rigtige ånder, de har med at gøre.” Martinus Erindringer sidan 80

# M. nämner att pyramiderna i Giza är byggda av en utomjordisk högteknologisk civilisatation, genom magi, i synnerhet "magiska formler" (Tage Buch, Kosmos, nr 18. 1972) och det för mellan 80.000 - 90.000 år sedan (dateringen varierar).

"Man må i denne forbindelse heller ikke glemme den rige sagnskat, som videnskabsmænd har samlet fra alle jordens folkeslag, hvori der findes en mængde beretninger fra vidt forskellige dele af kloden om voldsomme naturkatastrofer, om syndfloden, om Atlantis' undergang, om solen og månen, der stod stille; om en lang nat på den ene side af kloden og en tilsvarende lang dag på den anden; om et fremmed himmellegemes nærhed og meget mere."
Martinus: Livets aksehældning, Kosmos 1972 nr. 13

Martinus: ”Der har jo været flere hold mennesker (her på jorden). Et menneske er her jo ikke så forfærdelig længe. Ligesom vore celler, de må jo også gå videre. Der kommer det ene hold jordmennesker efter det andet, Nu har man det med Atlantis og Lemurien, men det er jo ingenting. Der har været mange flere kulturer, og jeg mener, pyramiden er bygget før Atlantis, det tror jeg. Den er mere end 80.000 år. Jeg har fået den impuls, at den er skabt med den første humanitet i verden, som symbol på, at mennesket er både dyr og menneske, - sammen med sfinxen."

Martinus: ”Selve alderen har jeg ikke fået tal på, men at den er meget, meget gammel. Den er over 80.000 år gammel. Den er fremstillet ved magiske, åndelige kræfter. Blokkene er taget fra bjergene ved siden af. Arkitekten har her lavet model af kanalerne. Jeg går ud fra, at det er taget alt sammen derfra. Da jeg så pyramiden i et åndebillede, da så jeg, at der ikke var ørken, der var palmer, tempelhallerne funklede og strålede. Pyramiderne var skinnende blanke, som om de var lavet af porcelæn, og - det er ikke noget, jeg ved, - det er noget, jeg er kommet ind på - jeg tror, at toppen var af guld.” Rådsmöte 1980-10-14

”I et syn så jeg, hvordan pyramiden så ud dengang. Den var skinnende hvid, idet dens sider var dækket af et hårdt porcelænslignende materiale. I dag er der ørken omkring pyramiden, men i mit syn var det en frugtbar oase med frodige palmer.” Bok Martinus Erindringer sid. 140

# M. nämner, enligt Tage Buch, samma nummer 18, att pyramiderna byggdes för att adapter av Försynsväsen skulle prövas däri. "...blev de af mestrene bragt i en hypnotisk søvn og, idet de gik ud af deres fysiske krop, ført ind på et åndeligt plan, hvor de fik adgang til at se og indleve sig i det moralske trin i udviklingen, som de skulle føre deres stamme eller folk frem til." Uppenbarligen är detta en hadith, då det inte är Tage Buchs egna erfarenheter som refereras. Martinus måste alltså berättat detta för Tage, som sedan fört uppgifterna vidare via Kosmos.Inte en riktig hadith, men en intressant komplettering till andra pyramiduttalanden från Martinus.

Martinus:
”Pyramiden er bygget i forhistorisk tid af et broderskab eller samfund af indviede personer, som kom hertil fra andre og mere højtudviklede kloder for at bistå ved dannelsen af en menneskelig kultur her på Jorden. De byggede pyramiden ved psykisk kraft, ved en slags materialisering eller projektion af stoffets atomer. Når kandidaten til indvielsen, efter mange vanskeligheder og farer i de lavere underjordiske gange og huler, endelig var nået til Dronningekammeret og havde gennemgået indvielserne her, kunne han stige op til Kongekammeret, hvor den store afgørende prøve ventede ham. Han blev lagt i stenkis ten, og ved hjælp af magiske og hypnotiske kræfter, hidrørende fra de adepter, som forestod indvielsen, blev hans ånd eller jeg frigjort fra det fysiske legeme for en tid, og i den åndelige verden blev han indviet i visse af universets hemmeligheder…” Läs vidare i Martinus Erindringer sid 140

 

”Världsåterlösningsprincipen och pyramiderna i Egypten

Denna väldiga födelse av den gudomliga principen började för ca 90.000 år sedan, då mänskligheten befruktades av några stora väsen som inkarnerade på jorden. De nedlade också grundprinciperna för hela den materiella vetenskapen i pyramiderna i Egypten. Detta skall jag inte komma in på, men det var en födelse då de första mänskliga tillstånden föddes. På den tiden var människorna ett slags djurmänniskor, men en del var dock så mogna att man kunde börja inverka på dem, så att humaniteten kunde växa fram. Den växer fortfarande, men här invänder man kanske att det är krigsprincipen som växer. Men det är inte riktigt, ty det finns ingen som i absolut mening vill kriget, alla vill gärna ha freden, men de vet bara inte hur de skall uppnå freden. De tror att de måste kämpa sig till freden och ha en kolossal försvarsstyrka och en kolossal överlägsenhet över andra väsen för att få fred. Men man kan aldrig få fred genom att använda makt, freden kan man endast få genom att själv vara freden.” Läs vidare i Julstämning Kosmos nr. 12-1992 sid. 225

Martinus ”Pyramiderne er også bygget ved væsener fra højere planer. Det er mange væsener, der har været …hvorfor skulle de ikke også kunne komme nu … i en lignende situation.” Rådsmöte 1974-05-21

"…det för många årtusenden sedan existerat ett samfund av väsen med en viss grad av invigning, alltså en viss form av ´den helige Andes´ uppenbarelse. Men detta samfund räknade alltför få individer, var alltför svagt för att i längden kunna mäta sig med det omgivande och dominerande barbariet, som ju vid den tidpunkten i själva verket var jordens fundamentala och kulminerande tankeklimat. Detta samfund stannade därför i utveckling men lämnade efter sig ofrånkomliga monumentala bevis för sin existens i form av pyramider, sfinxer, tempel, konstföremål osv, som naturligtvis så småningom av tidens tand förvandlades till ruiner men som trots detta sitt tillstånd ännu i denna dag för den vanliga jordiska människan är av imponerande mäktighet och för den utvecklade ockulta individen strålar med den helige Andes omisskännliga klarhet."  Från boken Påsk

"I för länge sedan svunna tider leddes och styrdes mänskligheten av invigda konungar, genom vilka den gudomliga kraften kunde bringas i närmare kontakt med de vid den tiden mycket primitiva människorna. Dessa kungar var invigda just i de medvetenhetsskikt och andliga tillstånd, som det skulle vara till stort gagn för människorna att få beröring med, så att de därigenom kunde komma vidare i sin utveckling. Kungarna var enväldiga och hade kolossal makt, men deras invigda tillstånd var en garanti för att de inte på något sätt missbrukade sin makt, utan blott använde den till gagn för det folk, vars jordiska skyddsande de var. De var på en gång kung, överstepräst och högsta domare och utformade de religiösa myterna, symbolerna och sederna för den utvecklingsnivå på vilken folket stod och gav juridiska lagar, som var nödvändiga för lugn, ordning och rättvisa i samhället." Proletärmedvetande och kungamedvetande

Läs också ”Jungfrufödelse

# M. nämner att han själv var en av dem som var involverad i Pyramidernas skapelse.

Martinus: ”For mig er den slet ikke... Jeg har jo været ude af kroppen mange gange, og jeg ser også nu... så tit blomster, som de er ude på marken, blomstre op af tæppet, - når jeg tænker på det, - og de svajer i vinden. Det var en aften, jeg fik gulvtæppet. Så sagde jeg til Mischa: Nu skal du bare se"… Men han kan jo ikke se det. Det er jo, fordi forbindelsen mellem mit fysiske og mit åndelige legeme er blevet meget, meget tynd med al den åndelige funktion, jeg har. Og det er også derfor, at jeg så let... dernede i Kairo så pyramiderne, — med let adgang... Men jeg bremsede noget, fordi ... jeg tror, forsynet bremsede mig noget, for... f.eks. kan jeg ikke bruge mine evner til at undersøge mig selv. Så kommer der…så føler jeg, det er ubehageligt — det vil jeg ikke. Og også andres private... det kan jeg ikke bruge mine analyser til.”

M. har, enligt Per Bruus-Jensen, sagt att Stonehenge, i likhet med pyramiderna, byggdes genom andliga krafter.(Kosmos Nr 12, 1969).

”Martinus fik også tid til sight-seeing både i London (1969) og ved en rejse til Stonehenge i Sydengland. Han var meget optaget af dette ejendommelige bygningsværk og fortalte her, at det - ligesom pyramiderne i Ægypten - var bygget ved åndelige kræfter, ved dematerialisation af stenene på op til 20 tons stykket og ved materialisation af disse, så de kom på den nøjagtige plads.” Från boken ”Martinus Erindringer”

# M. nämner att orden "Det är fullbordat" inte kom från Jesus på korset, utan från den andliga världen. (Thorell).

I boken "Mellan två världsepoker" kap 15, skriver Martinus:

”Det levande väsendet har förlorat förbindelsen med det verkliga livet eller världspsyket. ”Den förlorade sonen” är borta från sin Fader. ’Adam’ och ’Eva’ är i mörkrets zon. Dödens epok breder ut sig över jorden. Den döende gudasonen ropar mot himlen: ’Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?’ - Detta rop är gränspålen mellan de två stora världsepokerna: mörkret och ljuset, som åter är detsamma som döden och livet.” Mellan två världsepoker kap. 15

I Påsk:

”Varje tänkbar grad av lidande, som den jordiska människan mer eller mindre möter i sitt dagliga liv, ser vi här på Golgata framträda i raffinerad koncentration. Den mest utsökta uppvisning av mänskligt missförstånd, avund, ringaktning, förtal, hämnd, spott och spe kulminerar i en törnekrönt, naken mans fastnagling vid ett träkors högt över den obarmhärtiga hopens huvuden. Varje obetydlig liten rörelse i de genomborrade händerna och fötterna sargar hans kött och nerver ytterligare och förorsakar honom omätliga lidanden. På hans feberheta kropp pärlar svetten fram och han kan ej förhindra bloddroppar från törnekronan att rinna ned i ögonen. Genom sitt eget blod ser världsåterlösaren under några sekunder den sista bilden av sina bödlar. I detta röda panorama förnimmer han sina kärlekshandlingar och sin kamp för sanningen värderade och likställda med rövares och mördares dåd. Det bränner som eld i hans ådror, och i pinande törst viskar hans torra tunga: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” Och se! Då utlöses en högre kontakt mellan den himmelske Fadern och den utpinade sonen. Den helige Ande börjar dallra genom det hårt belastade förfinade nervsystemet. Den röda bilden upplöses. Och genom den gudomliga klarheten ser han sina bödlar som andligt oerfarna yngre bröder. Och i en sista stor kärleksvåg genom den utmattade och lemlästade kroppen tager han dem till sitt hjärta. Men i samma ögonblick skakas kontinenten i sina grundvalar, solen förmörkas, jorden rämnar, blixten slår ned i själva templet och rycker undan avspärrningen till det allra heligaste. En dödlig skräck utbreder sig inom den förut så självsäkra och obarmhärtiga mördarhopen, och skälvande kryper många till korset. Men ut över mängden lyser genom mörkret Guds Andes heliga, osynliga strålar. Från Människosonens läppar dallrar genom världsrymden: ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”. Och med detta överjordiska ljusflöde vrides jordens andliga kurs in i en ny fas. Ett kärlekens evangelium, en kärlekens Gud uppenbarade sig där man förut trodde, att vreden, hämnden och straffet hörde hemma. Ett innerligt förhållande mellan ett väsen i kött och blod och världsalltets upphov hade demonstrerats. Den jordiska mänskligheten hade fått bud från sin evige Fader. Men Guds utsände vände sin blick mot himlen. Genom en sval bris mot den heta kroppen befriades den gudomlige martyren från sina sista lidanden, och de eviga orden: ”Det är fullbordat” vibrerade som en ny ljusgloria ut över världen.” "Påsk" kap. 7

# M. menar: Hela korsfästelsen observerades från den andliga världen av Kristusväsen. De är dessa som omtalas i Matteus 27:52-52, när "gravarna öppnade sig". Dessa väsen visade sig på gatorna. (Thorell).

Martinus: ”Og så er det de siger, at de døde kom frem fra gravene. Hvad er det for noget. Jamen det var ikke døde, der kom frem fra gravene. Det var en hel masse kristusvæsener, der var tilstede. Ligesom på Sinai bjerg. Men folk kunne ikke se dem. Der var nogle enkelte, der var clairvoyante, de kunne se, at det var nogle, der havde levet. Og de troede, at de kom frem af gravene, for de skal jo ligge i gravene til dommedag.” Rådsmöte 1979-03-06

# M säger att "om hundra år" skall krig överlag ses som kriminell verksamhet och förbjudas (Thorell).

Martinus: ”Og vi er altså inde i dommedag, og derfor kan vi vente en Hitlerkrig igen, eller noget i den stil. Men vi behøver ikke at være så bange her i Skandinavien, for her er luften den mest krigsfri, den kan være. Andre steder i verden er det meget usikkert. Og navnlig i østen. Jeg tror ikke, at jøderne nogensinde vil give den jord tilbage. Og jeg tror, at det bliver årsagen til krigen. Når I kommer tilbage i næste århundrede, så vil I være med til at lave den nye folkeret, hvor krig bliver forbudt. Krig vil blive forbudt. Det må ikke finde sted. Så vidt må de mennesker komme. Ja, husk på, da er det jo de mennesker, der er kosmisk bevidste, der begynder at dominere. Det er jo moseloven, der degenererer nu.”  Rådsmöte 1977-11-29

# Man har påstått att Martinus inte alltid var kosmiskt medveten utan att han ibland också var en vanlig herr Thomsen som inte visste allt.


NN: ”Så Livets Bog, det er faktisk sådan en slags indledning til at ændre bevidstheden hen imod dette videnshav.”

Martinus: ”Ja, det er det. Derfor er det, jeg mener,...når de siger., de begynder jo at vise sig.. Hvad er det Uri Geller... Det er jo faktisk den pyramide... de taler om den kraft. De siger også, at kundskabens bog skal komme. Hvad er det for en bog? Det må da være bogen om kærlighed. For det er da den eneste vej. Og min bog handler jo ikke om andet. Den viser jo... og den undskylder jo, — den siger nok alvorligt de ting, - hvis navn er helvede og alt det der, - men den viser bagved, at uden det kunne de ikke blive udviklet. Så den, der angriber bogen, han angriber sig selv. Ja, Livets Bog er det, der er det fundamentale i Kristi genkomst. Ja, altså teoretisk. Det totale, det er jo det, menneskene skal udvikles til, - det er jo kærligheden.”

NN: ”Men man kan vel også sige, at de ting, der står deri, de kommer fra det ocean.”

Martinus: ”Ja, det gør de absolut. Jeg får jo den viden. Jeg har aldrig mødt nogen grænse. Jeg føler i forvejen, hvor jeg ikke skal gå. Jeg føler, at jeg ikke må tænke på mig selv. Nej, væk med det, altså… heller ikke private personer. Så kunne jeg jo endevende deres liv. Men det har jeg slet ikke i bevidstheden. Og så blev det sådan, at jeg slet ikke beskæftiger mig med, hvad jeg var i tidligere liv. Det kunne jeg godt gøre..., men så gik det nok ligesådan, som da jeg ville spille (piano). Men det er også klart, at når man forstår, at alt var afgjort, før jeg blev født her, - det er det jo -, så er det jo klart, at man sender ikke et væsen, som vil mislykkes. Et sådant videnshav, - de sender ikke nogen, for hvem det vil mislykkes.” Rådsmöte 1976-02-10

Läs också: Om illasinnade rykten om Martinus "Thomsen-sida"

Dessa citat får inte spridas lösryckta utanför detta sammanhang, men det är OK att hänvisa och länka till denna sida. Copyright tillhör Martinus Institut Köpenhamn, Danmark.

© 2016 Martinusportal All Rights Reserved

1231 visningar
© Averbis förlag | Kontakt