Våra tankar är inte "tullfria"

Våra tankar är helt avgörande för vår personliga utveckling och vi kan inte "gå på grönt" om vi har "något att förtulla", menar Martinus.

Tankar är alltså mycket betydelsefulla! 
Så man får nog ta sig en funderare över hur man riktar sin tanke, förhoppning och fantasi mot sin nästa. 

Martinus:

"Men människor är ännu så vana vid att tankar inte betyder något, "tankar är tullfria", säger man, och ändå är sanningen den, att människorna både vid förvandlingsprocessen från den andliga till den fysiska världen, alltså födelsen eller inkarnationen, och vid förvandlingen från den fysiska till den andliga världen, den så kallade döden, måste "betala tull" för sina tankar, då ju deras ödesutformning både i den fysiska och i den andliga världen är avhängig av deras sätt att tänka på. Människorna inkarnerar här i den fysiska världen för att lära sig tänka logiskt, dvs. i överensstämmelse med livets lagar. När människorna inte gör det, tänker de fel, och i den fysiska världen "gör det ont" att tänka fel." (Döden och människornas tankevärld, K 4/92)

Naturligtvis har vi alla rätt att tänka som vi vill, men i varje människas innersta finns en djupt förborgad vilja/önskan/begär och längtan att göra och tänka "det rätta", och därmed undgå lidande. Annars skulle inte vår värld förändras till det bättre, vilket trots allt sker.
Även den mest inbitne "Ett-livs-tänkaren" drivs av detta begär. Och det är ju märkligt för han kunde ju egentligen kunna "härja" fritt utan att tänka på framtida konsekvenser. Men det gör han alltså inte. För det gör faktiskt ont att tänka fel.

Mvh
Marja

© 2006 Marja Silverfall All Rights Reserved

2575 visningar
© Averbis förlag | Kontakt